Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so
ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská
Dotazník - občania Vážení občania, pre skvalitnenie služieb občanom obce sme Vám umožnili pracovať s geoportálom obce , v ktorom su na leteckých mapách a dalších záujmových mapách umiestnené "C" a "E" register, ktoré sa dajú ľahko prelínať a kombinovať.
Zároveň sú tam aj dalšie užitočné vrstvy ako: supisné čísla, druhy pozemkov, územný plán a dalšie.
Do budúcna pripravujeme rozšírenie geoportálu o inžinierske siete, cintorín a dalšie...
Návod na použitie je v geoportály
pod ikonkou otáznik, treba tam len kliknúť na tlačidlo zobraziť online nápovedu.

Aktuálne z Predajnej UPOZORNENIE OR PZ BR - VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ
INFOSERVIS | Oznamy
Používanie REFLEXNÝCH ZNAČIEK za zníženej viditelnosti ... [čítaj viac]
10/19/2016 OZNAM - ZBER PLASTOV
INFOSERVIS | Oznamy
Dňa 18. 10. 2016 (UTOROK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
10/11/2016 OZNAM - VÝKUP PAPIERA - 13. 10. o 15.00 a 15.30
INFOSERVIS | Oznamy
Dňa 13. 10. 2016 (štvrtok)  sa uskutoční VÝKUP PAPIERA o 15.00 hod. na ulici Kramlište, o 15,30 hod na námestí v Predajnej [čítaj viac]
10/06/2016 UPOZORNENIE KR PZ BB - JESEŇ NA CESTÁCH
INFOSERVIS | Oznamy
Zvýšeniu bezpečnosť na našich cestách ... [čítaj viac]
10/05/2016 VÝZVA PRE CHODCOV A VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL
INFOSERVIS | Oznamy
UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky, ... [čítaj viac]
10/05/2016 Otvorenie predajne KVETINKOVO
INFOSERVIS | Oznamy
Otvorenie predajne KVETINKOVO - Zuzana Murgašová, 976 63 Predajná, Borgondia 68 »»» [čítaj viac]
08/01/2016 Zámer predaja obecného majetku
INFOSERVIS | Oznamy
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa ... [čítaj viac]
06/20/2016 "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja"
INFOSERVIS | Oznamy
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" ... [čítaj viac]
02/20/2016 OZNAM POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb
INFOSERVIS | Oznamy
Polícia žiada, aby výskyt podozrivých osôb, prípadne pokusov o podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo ... [čítaj viac]
12/21/2015 OZNAM - Rozhodnutie OÚ BB - enviromentálne záťaže - skládky 2 Predajná
INFOSERVIS | Oznamy
Rozhodnutie OÚ BB v konaní o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž ... [čítaj viac]
11/19/2015 OZNAM - Rozhodnutie OÚ BB - enviromentálne záťaže - skládky Predajná
INFOSERVIS | Oznamy
Rozhodnutie OÚ BB v konaní o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž ... [čítaj viac]
11/03/2015 VÝZVA POLÍCIE - oznámenie páchania trestnej činnosti
INFOSERVIS | Oznamy
Polícia objasňuje podozrenie z páchania trestnej činnosti firmou Michal Švantner – SAPRA, ktorá rekonštruovala hrobové miesta so zľavou, ... [čítaj viac]
11/02/2015 OZNAM - Prešetrenie petície na prepracovanie projektu na gravitačnú kanalizáciu na ulici Farská
INFOSERVIS | Oznamy
Poslanci na základe získaných informácií a zistenia skutkového stavu veci, rozhodli že predložená petícia je ... [čítaj viac]
09/28/2015 OZNAM - Oznamovanie protispoločenskej činnosti
09/07/2015 OZNAM - Register adries - ADRESNÝ BOD
INFOSERVIS | Oznamy
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a ... [čítaj viac]
09/02/2015 UPOZORNENIE PZ BB - PRE SENIOROV
INFOSERVIS | Oznamy
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, aby ... [čítaj viac]
07/29/2015 VÝZVA na starostlivosť o pôdu
INFOSERVIS | Oznamy
OÚ v Brezne upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy na starostlivosť o pôdu, ... [čítaj viac]
04/24/2015 OZNAM - Hrobové miesta na zrušenie
INFOSERVIS | Oznamy
Verejná vyhláška 2015 - Zoznam hrobových miest na zrušenie ... [čítaj viac]
04/09/2015 OZNAM - ON-LINE FORMULÁRE SPP
INFOSERVIS | Oznamy
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE, ... [čítaj viac]
03/30/2015 OZNAM - ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY !
INFOSERVIS | Oznamy
Plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2015 zo strany občanov, podnikateľov ... - usmernenie [čítaj viac]
03/26/2015 ROZPOČET OBCE 2015-2017 /návrh/
INFOSERVIS | Oznamy
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2015 - 2017 ... [čítaj viac]
03/02/2015 OZNAM - GUDRÓNY - !!! vyjadrenie starostky
INFOSERVIS | Oznamy
Návrh obce Predajná na začatie konanie o určení povinnej osoby za enviromentálne záťaže - skládky Predajná ... [čítaj viac]
02/10/2015 CVIČENIE v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Predajná
INFOSERVIS | Oznamy
2 x do týždňa, v utorok od 18,30 aerobic a vo štvrtok od 18,30 posilňovacie cviky na celé telo alebo pilates [čítaj viac]
01/20/2015 UPOZORNENIE - FINANČNĚHO RIADITEĽSTVA SR
INFOSERVIS | Oznamy
Informácia k zákonu č. 289/2008 Z. z. o POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNE ... [čítaj viac]
12/10/2014 UPOZORNENIE - PRE CHODCOV
INFOSERVIS | Oznamy
povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe reflexné prvky ... [čítaj viac]
10/22/2014 OZNÁMENIE - CINTORÍN - INFORMAČNÁ TABUĽA
INFOSERVIS | Oznamy
OZNÁMENIE - o osadení informačnej tabule pred miestnym cintorínom »»» [čítaj viac]
10/16/2014 Zmena ceny vody
INFOSERVIS | Oznamy
Zmena ceny vodného a stočného od 1.1.2014 [čítaj viac]
01/07/2014 OZNAM - Rady pre odberateľov zemného plynu
INFOSERVIS | Oznamy
„Rady pre odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie a ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu“ ... [čítaj viac]
11/07/2013 Majitelia psov
INFOSERVIS | Oznamy
Zoznam majiteľov psov obce PREDAJNÁ k 1.11.2013 [čítaj viac]
11/01/2013 POLÍCIA UPOZORŇUJE - krádeže hovädzieho dobytka
INFOSERVIS | Oznamy
V súvislosti s výskytom prípadov krádeží hovädzieho dobytka v okrese Brezno, Vás ... [čítaj viac]
10/04/2013 Novela zákona o premávke umožňujúcej domácim traktorom jazdiť po cestách
INFOSERVIS | Oznamy
Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách. [čítaj viac]
08/22/2013 OZNAM - E - BOX na OcÚ
INFOSERVIS | Oznamy
V budove OcÚ na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov [čítaj viac]
07/22/2013 UPOZORNENIE - SEPAROVANÝ ZBER
INFOSERVIS | Oznamy
Do vriec a farebných kontajnerov rozmiestnených po obci zbierame: PAPIER, PLASTY, SKLO ... Čo sem patrí a čo nie ? [čítaj viac]
03/06/2013 UPOZORNENIE - ÚDRŽBA KOMÍNA
INFOSERVIS | Oznamy
NEPODCEŇUJTE ÚDRŽBU KOMÍNA [čítaj viac]
10/09/2012 Centrum pre rodinu MISERICORDIA
INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Nezisková organizácia MISERICORDIA otvorila od 1.10.2012 Centrum pre rodinu MISERICORDIA na Nálepkovej ulici č. 7, Brezno, [čítaj viac]
10/02/2012 OZNAM - NESPAĽUJEME ODPADY
INFOSERVIS | Oznamy
NESPAĽUJEME ODPADY, SEPARUJEME A KOMPOSTUJEME [čítaj viac]
09/26/2012 OZNAM - AKO VYBAVIŤ POHREB
SAMOSPRÁVA | Ako vybaviť
Postup pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych ... [čítaj viac]
08/28/2012 OZNÁMENIE - Podnikanie prostredníctvom eJKM
INFOSERVIS | Oznamy
OZNÁMENIE Obvodného úradu Brezno - odbor Živnostenského podnikania - Podnikanie prostredníctvom eJKM ... [čítaj viac]
01/27/2012 OZNAM - VYKONANIE OHŇOSTROJA
INFOSERVIS | Oznamy
O nutnosti písomného súhlasu obce na vykonanie ohňostrojných prác ... [čítaj viac]
10/14/2011 OZNAM - PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU
INFOSERVIS | Oznamy
O povinnosti dodržiavania podmienok bezpečnosti vykurovacích telies ... [čítaj viac]
10/06/2011

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať Slovensko čistejšie!

INFOSERVIS | Komunálny odpad
SEPARUJTE KOMUNÁLNY ODPAD - informčná kampaň 2016 ... [čítaj viac]

10/18/2016

Mesiac úcty k starším - 23. 10. 2016

ŽIVOT OBCE | Mesiac úcty k starším 2016
"NA SKLE MAĽOVANÉ" pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Vás pozývame 23.10. o 17,00 hod. do Spoločenského domu ... [čítaj viac]

10/11/2016

Kačacia veselica 11. 11. 2016

ŽIVOT OBCE | Kačacia veselica
Všetci ste pozvaní do sály SD Predajná, od 17.00, hrá skupina HOREC ... [čítaj viac]

10/10/2016

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD 17. 11. 2016

ŽIVOT OBCE | Lampiónový sprievod
Všetci ste vítaní v lampiónovom sprievode so zrazom na Námestí J. Pejku o 17.00 hod. [čítaj viac]

10/06/2016

Predajnianske zvesti 4/2016

MÉDIÁ | Obecné noviny
Začiatok školského roka, Dni obce 2016, seniori, športové a iné obecné zvesti prináša letné číslo ... [čítaj viac]

10/01/2016

Súťaž v grilovaní - Foto - 17. 9. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
"Ochutnajte" veselé zábery z kulinárskej súťaže družstiev v grilovaní [čítaj viac]

10/01/2016

Foto z Dní obce Predajná 2016 - DETI a MLÁDEŽ

MÉDIÁ | Fotogaléria
Veselé zábery slnečných Dní obce Predajná 2016 z piatku venovaného DEŤOM a MLÁDEŽI [čítaj viac]

08/21/2016

Foto z Dní obce Predajná 2016

MÉDIÁ | Dni obce PREDAJNÁ 2013
Veselé foto 5. - 7. 8. 2016 zábavy a súťaží Dní obce Predajná *** ...[čítaj viac]

08/20/2016

Foto TOUR ROUTE 66 - 19. 6. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria z Cyklistických pretekov TOUR ROUTE 66 Brezno Horehron cez obec PREDAJNÁ [čítaj viac]

06/30/2016

Foto Deviataci - ukončenie ZŠ - 3. 6. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZPOZu z prijatie deviatakov pri príležitosti ukončenia štúdia na ZŠ Predajná ... [čítaj viac]

06/16/2016

Foto MDD 28. 5. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Krásne a veselé zábery z MDD 2016 v Predajenj ...[čítaj viac]

06/09/2016

Foto 200. výročie JURAJA PEJKU - 22. 4. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria z kultúrneho podujatie venovaného výročiu narodenia Juraja Pejku ... [čítaj viac]

04/30/2016

Foto JUBILANTI - 09. 4. 2016

OBEC | Kultúra, ZPOZ
Fotogaléria slávnostného aktu prijatia jubilantov starostkou obce [čítaj viac]

04/20/2016

Stolnotenisový  turnaj, štvorhry + FOTO z 2. 4. 2016

ŽIVOT OBCE | Stolnotenisový turnaj 2016
17.ročník turnaja  pri príležitosti oslobodenia obce o putovný pohár starostky + štvorhry  v telocvični ZŠ Predajná, dňa 2. 4. 2016  [čítaj viac]

03/30/2016

71.výročie Oslobodenia obce Predajná - Foto - 21. 3. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Pri príležitosti 71.výročia Oslobodenia obce Predajná sa dňa 21.3.2016 uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pomníku na Námestí ... [čítaj viac]

03/23/2016

Plán zasadnutí OZ Predajná 2016

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej na rok 2016 ... [čítaj viac]

03/06/2016

Voľby NR SR 2016 - 5. 3.

SAMOSPRÁVA | Voľby do NR SR 2016
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2016 do NR SR + VÝSLEDKY volieb ... [čítaj viac]

03/06/2016

„Gudróny v Predajnej budú čoskoro minulosťou“ - starostovia obcí dostali priestor na riešenie likvidácie čiernych skládok

SAMOSPRÁVA | Starosta
Stretnutie MŽP SR s obcami na tému: „Odstraňovanie nebezpečných odpadov a čiernych skládok na Horehroní“ ... [čítaj viac]

02/25/2016

Starostka u prezidenta 2016

SAMOSPRÁVA | Starosta
Fotogaléria z prijatia starostov a primátorov prezidentom SR, dňa 28.1.2016 [čítaj viac]

02/15/2016

Projekt s podporou EU - Obnova osvetlenia v obci Predajná 2015

OBEC | Rozvoj obce
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI PREDAJNÁ ... [čítaj viac]

01/20/2016

Denný stacionár - fotogaléria

MÉDIÁ | Fotogaléria
Predstavenie denného stacionára Nemecká na stretnuti s dôchodcami s programom študentiek súkromnej EBG školy v Brezne ... [čítaj viac]

01/10/2016

Foto DHZ - Nové auto - 16. 11. 2015

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria DHZ - Slávnostné prevzatie nového auta od ministra vnútra Roberta Kalináka ... [čítaj viac]

12/02/2015

TOP GIRL & BOY 2015 - 16. 11. + foto

ŽIVOT OBCE | TOP GIRL & BOY 2015
Fotogléria z akcie NAJKRAJŚÍ, NAJŠIKOVNEJŚÍ chlapec dievča obce Predajná 2015 ... [čítaj viac]

12/01/2015

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Uvítanie detí do života - 26. 10. 2015

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZPOZu zo slávnostného Uvítania detí do života v roku 2015 v obci Predajná [čítaj viac]

11/10/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Zemetrasenie - stredné Slovensko - 3. 11. 2015

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Dňa 3. novembra 2015 došlo na strednom Slovensku k zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 3.2, VYPLNTE DOTAZNÍK ... [čítaj viac]

11/03/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

130. výročia založenia DHZ - 12. 9. 2015

MÉDIÁ | Fotogaléria
130. výročia založenia Dobrovoľného Hasičskéhu Zboru v Predajnej vo fotografii [čítaj viac]

09/25/2015

Foto z Dní obce Predajná 2015 - DETI a MLÁDEŽ

MÉDIÁ | Fotogaléria
Veselé zábery slnečných Dní obce Predajná 2015 z piatku venovaného DEŤOM a MLÁDEŽI [čítaj viac]

08/15/2015

Projekt KANALIZÁCIE

OBEC | Projekt kanalizácie
TLAKOVÁ KANALIZÁCIA obcí PREDAJNÁ a JASENIE ... [čítaj viac]

06/22/2015

Foto Štafeta DUKLA - LIDICE - 12. 6. 2015

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZPOZu z prijatia bežcov štafety DUKLA - LIDICE v obci Predajná ... [čítaj viac]

06/20/2015

Foto - Poslanci 2014-2018 - 8. 12.

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2014-2018, [čítaj viac]

12/10/2014

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014

Otvorenie Obradnej siene 11. 9. 2013

OBEC | Rozvoj obce
Fotogaléria z otvorenia Obradnej siene v Predajnej 11.9.2013 ... [čítaj viac]

09/28/2013

Národná kúltúrna pamiatka Vodný mlyn

OBEC | Národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku VODNÝ MLYN PREDAJNÁ [čítaj viac]

09/20/2012

Foto z obnovy obce 2012

08/21/2012
Najnovšie dokumenty

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Používanie reflexných prvkov [10/19/2016] | Upozornenie

„Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte. Stlačením“ [10/18/2016] | Komunálny odpad

Ako správne triediť odpad [10/18/2016] | Komunálny odpad

„Nebuďme lenivý. Triedme odpad!“ [10/18/2016] | Komunálny odpad

Farské oznamy - 29. nedeľa cez rok - 16.10.2016 [10/17/2016] | Farské oznamy

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za III. štvrťrok roku 2016 [10/17/2016] | Verejné obstarávanie

UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky [10/05/2016] | Upozornenie

KR PZ BB - JESEŇ NA CESTÁCH [10/05/2016] | Upozornenie

Kúpna zmluva č. 15/2016 [09/27/2016] | Zmluvy

Kúpna zmluva č. 16/2016 [09/27/2016] | Zmluvy

Zmluva o dielo č. 05/2016 [09/06/2016] | Zmluvy

Servisná zmluva o poskytnutí technickej služby č. TS-FT 001396-2016/11 [08/27/2016] | Zmluvy

OZNÁMENIE KONANIA 9. 9. 2016 - Výrub drevín - Zuzana Povrazníková - Súhlas [08/23/2016] | Výrub drevín

Dodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 342/215-2050-1200 [07/18/2016] | Zmluvy

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za II. štvrťrok roku 2016 [07/13/2016] | Verejné obstarávanie

Kúpna zmluva č. 12/2016 [07/11/2016] | Zmluvy

Kúpna zmluva č. 11/2016 [07/06/2016] | Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [07/05/2016] | Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [07/02/2016] | Zmluvy

ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa [06/20/2016] | Zverejnenie

5/2016 VZN o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev [06/16/2016] | VZN

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 07/2016 [06/06/2016] | Zmluvy

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 [06/02/2016] | Plány

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce [04/25/2016] | Zmluvy

Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2016 - 2018 [04/18/2016] | ROZPOČET

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za I. štvrťrok roku 2016 [04/16/2016] | Verejné obstarávanie

Dodatok č. 4 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/001/13 [04/08/2016] | Zmluvy

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 11/001/13 [04/08/2016] | Zmluvy

Žiadosť o zápis stavby do listu vlastníctva katastra nehnuteľností [03/23/2016] | Tlačivo

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov [03/19/2016] | Zmluvy

VÝSLEDKY hlasovania v obci PREDAJNÁ vo voľbách do NR SR 05. 03. 2016 [03/07/2016] | Voľby NR SR

4/2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 - NÁVRH [03/02/2016] | VZN

ZVEREJNENIE zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/02/2016] | Zverejnenie

ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/02/2016] | Zverejnenie

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [01/27/2016] | Cestovné poriadky

1/2016 VZN - Trhový poriadok - NÁVRH [01/25/2016] | VZN

3/2016 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - NÁVRH [01/25/2016] | VZN

2/2016 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - NÁVRH [01/25/2016] | VZN

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná [01/11/2016] | PHSR

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/04/2016] | Tlačivo

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za III - IV. štvrťrok roku 2015 [12/31/2015] | Verejné obstarávanie

OZNAM - POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb [12/21/2015] | Oznam

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/010/15 [12/16/2015] | Zmluvy

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 11/010/15 [12/16/2015] | Zmluvy

4/2015 VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [12/10/2015] | VZN

5/2015 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom [12/10/2015] | VZN

Rozhodnutie OÚ BB - enviromentálne záťaže - skládky 2 Predajná [11/19/2015] | Gudróny

OZNAM - Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ [11/13/2015] | Oznam

OZNAM - Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní [11/03/2015] | Oznam

Rozhodnutie OÚ BB - enviromentálne záťaže - skládky Predajná [11/03/2015] | Gudróny

VÝZVA - Polície v objasňovaní podozrenia z páchania trestnej činnosti firmou Michal Švantner – SAPRA [11/02/2015] | Oznam

OZNAM - Prešetrenie petície na prepracovanie projektu na gravitačnú kanalizáciu na ulici Farská [09/28/2015] | Oznam

SMERNICA - Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti [09/07/2015] | Smernica

OZNÁMENIE - Oznamovanie protispoločenskej činnosti [09/07/2015] | Oznámenie

OZNAM - Register adries - Adresný bod [09/02/2015] | Oznam

UPOZORNENIE - pre seniorov [07/29/2015] | Upozornenie

Zoznam psov obce Predajná k 1. 7. 2015 [06/23/2015] | Oznam

Verejná kanalizácia - zmluva o pripojení [06/22/2015] | PHSR

Verejná kanalizácia - žiadost o tlakovú kanalizačnú prípojku [06/22/2015] | PHSR

Mandátna zmluva č. 6/2015 [06/02/2015] | Zmluvy

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu [05/27/2015] | PHSR

Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [05/05/2015] | PHSR

VÝZVA na starostlivosť o pôdu [04/24/2015] | Výzva

Verejná vyhláška - Zoznam hrobových miest na zrušenie [04/09/2015] | Verejné vyhlášky

OZNAM - SPP - nová bezplatná elektronická aplikácia ON-LINE FORMULÁRE [03/30/2015] | Oznam

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB ! [03/26/2015] | Plagáty

Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2015 - 2017 [03/02/2015] | ROZPOČET

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ [01/28/2015] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [01/28/2015] | Cestovné poriadky

Z Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ [07/09/2014] | Smernica

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. od r. 2014 [03/17/2014] | Správne poplatky