Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so
ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská
Dotazník - občania Vážení občania, pre skvalitnenie služieb občanom obce sme Vám umožnili pracovať s geoportálom obce , v ktorom su na leteckých mapách a dalších záujmových mapách umiestnené "C" a "E" register, ktoré sa dajú ľahko prelínať a kombinovať.
Zároveň sú tam aj dalšie užitočné vrstvy ako: supisné čísla, druhy pozemkov, územný plán a dalšie.
Do budúcna pripravujeme rozšírenie geoportálu o inžinierske siete, cintorín a dalšie...
Návod na použitie je v geoportály
pod ikonkou otáznik, treba tam len kliknúť na tlačidlo zobraziť online nápovedu.

Aktuálne z Predajnej OZNAM - POZVÁNKA - URBARIÁT - Valné zhromaždenie podielnikov - 13. 5. 2017
INFOSERVIS | Oznamy
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie podielnikov URBARIÁTu v Spoločenskom dome v Predajnej , Program - ... [čítaj viac]
04/24/2017 OZNAM - ZBER PLASTOV
INFOSERVIS | Oznamy
Dňa 19. 4. 2017 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
04/10/2017 ZVEREJNENIE daňových dlžníkov k 31.12.2016
INFOSERVIS | Oznamy
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016, u ktorých eviduje nedoplatok presahujúci u fyzických osôb sumu 160,00 € a u právnických osôb sumu 1 600,00 € ... [čítaj viac]
03/28/2017 Zámer prenajať pozemky vo vlastníctve obce
INFOSERVIS | Oznamy
ZVEREJNENIE zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa ... [čítaj viac]
03/20/2017 UPOZORNENIE - PRE MAJITEĽOV PSOV
INFOSERVIS | Oznamy
- povinnosti majiteľov psov, zákaz znečistovania verejných priestranstiev, volny pohyb ... pokuty [čítaj viac]
03/08/2017 OZNÁMENIE - stavebné konanie "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto"
INFOSERVIS | Oznamy
OZNÁMENIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" ... [čítaj viac]
03/01/2017 OZNAM - Aktivácia E - schránok - vybavenie OP s e - čipom najneskôr do 30. 06. 2017, ...
INFOSERVIS | Oznamy
Využite možnosť vybaviť si doklad bez čakania na príslušnom oddelení dokladov počas stránkových dní. Kto požiada o e-podpis, dostane bezplatne čítačku [čítaj viac]
02/22/2017 OZNAM - E - BOX na OcÚ
INFOSERVIS | Oznamy
V budove OcÚ na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov [čítaj viac]
02/07/2017 Zmena ceny vody
INFOSERVIS | Oznamy
Zmena ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017 [čítaj viac]
01/07/2017 VÝZVA PRE CHODCOV A VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL
INFOSERVIS | Oznamy
UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky, ... [čítaj viac]
10/05/2016 Otvorenie predajne KVETINKOVO
INFOSERVIS | Oznamy
Otvorenie predajne KVETINKOVO - Zuzana Murgašová, 976 63 Predajná, Borgondia 68 »»» [čítaj viac]
08/01/2016 "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja"
INFOSERVIS | Oznamy
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" ... [čítaj viac]
02/20/2016 CVIČENIE v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Predajná
INFOSERVIS | Oznamy
2 x do týždňa, v utorok od 18,30 aerobic a vo štvrtok od 18,30 posilňovacie cviky na celé telo alebo pilates [čítaj viac]
01/20/2016 OZNAM POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb
INFOSERVIS | Oznamy
Polícia žiada, aby výskyt podozrivých osôb, prípadne pokusov o podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo ... [čítaj viac]
12/21/2015 VÝZVA POLÍCIE - oznámenie páchania trestnej činnosti
INFOSERVIS | Oznamy
Polícia objasňuje podozrenie z páchania trestnej činnosti firmou Michal Švantner – SAPRA, ktorá rekonštruovala hrobové miesta so zľavou, ... [čítaj viac]
11/02/2015 OZNAM - Prešetrenie petície na prepracovanie projektu na gravitačnú kanalizáciu na ulici Farská
INFOSERVIS | Oznamy
Poslanci na základe získaných informácií a zistenia skutkového stavu veci, rozhodli že predložená petícia je ... [čítaj viac]
09/28/2015 OZNAM - Oznamovanie protispoločenskej činnosti
09/07/2015 OZNAM - Register adries - ADRESNÝ BOD
INFOSERVIS | Oznamy
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a ... [čítaj viac]
09/02/2015 Majitelia psov
INFOSERVIS | Oznamy
Zoznam majiteľov psov obce PREDAJNÁ k 1. 7. 2015[čítaj viac]
09/01/2015 UPOZORNENIE PZ BB - PRE SENIOROV
INFOSERVIS | Oznamy
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, aby ... [čítaj viac]
07/29/2015 VÝZVA na starostlivosť o pôdu
INFOSERVIS | Oznamy
OÚ v Brezne upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy na starostlivosť o pôdu, ... [čítaj viac]
04/24/2015 OZNAM - Hrobové miesta na zrušenie
INFOSERVIS | Oznamy
Verejná vyhláška 2015 - Zoznam hrobových miest na zrušenie ... [čítaj viac]
04/09/2015 OZNAM - Rady pre odberateľov zemného plynu
INFOSERVIS | Oznamy
„Rady pre odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie a ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu“ ... [čítaj viac]
11/07/2013 Novela zákona o premávke umožňujúcej domácim traktorom jazdiť po cestách
INFOSERVIS | Oznamy
Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách. [čítaj viac]
08/22/2013 UPOZORNENIE - ÚDRŽBA KOMÍNA
INFOSERVIS | Oznamy
NEPODCEŇUJTE ÚDRŽBU KOMÍNA [čítaj viac]
10/09/2012 OZNAM - NESPAĽUJEME ODPADY
INFOSERVIS | Oznamy
NESPAĽUJEME ODPADY, SEPARUJEME A KOMPOSTUJEME [čítaj viac]
09/26/2012 OZNAM - AKO VYBAVIŤ POHREB
SAMOSPRÁVA | Ako vybaviť
Postup pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych ... [čítaj viac]
08/28/2012 OZNÁMENIE - Podnikanie prostredníctvom eJKM
INFOSERVIS | Oznamy
OZNÁMENIE Obvodného úradu Brezno - odbor Živnostenského podnikania - Podnikanie prostredníctvom eJKM ... [čítaj viac]
01/27/2012 OZNAM - VYKONANIE OHŇOSTROJA
INFOSERVIS | Oznamy
O nutnosti písomného súhlasu obce na vykonanie ohňostrojných prác ... [čítaj viac]
10/14/2011

TOUR ROUTE 66 - II.ročník - 27. 5. 2017

ŽIVOT OBCE | TOUR ROUTE II
Pozývame Vás na II. ročník Cyklojazdy verejnosti TOUR ROUTE 66 Brezno - Nemecká cez obec PREDAJNÁ [čítaj viac]

04/11/2017

FOTO Vynášanie Moreny 2017

ŽIVOT OBCE | Vynášanie Moreny
Fotografie z VYNÁŠANIA MORENY, ktorú zorganizovala JDS so ZŠ a MŠ Predajná, dňa 7. apríla 2017 v Predajnej [čítaj viac]

04/10/2017

Jednota dôchodcov organizuje: PREDAJNIANSKE VODOPÁDY / túra - 29. 4.

OBEC | ZO Jednota dôchodcov
ZO JDS Predajná Vás pozýva na turistiku k Predajnianskym vodopádom ... /iné akcie: 1. „Skrotenie zlej ženy“- DJGT, 2. Vynášanie MORENY, ... [čítaj viac]

04/06/2017

FOTO Pietny akt k 72. výročiu oslobodenia obce Predajná

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotografie - Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce, dňa 21. 03. 2017 v Predajnej [čítaj viac]

04/01/2017

Jednota dôchodcov - FOTO z AKTIVÍT 2017

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do novej sekcie fotogalérie obce Predajná - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - AKTIVITY ... [čítaj viac]

03/25/2017

FOTO Veselohra "BISŤU DEDINA" - 11. 03.

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria humorného divadelného predstavenie DOS RÁZTOČAN - "BISŤU DEDINA" ... [čítaj viac]

03/20/2017

Predajnianske zvesti 1/2017

MÉDIÁ | Obecné noviny
Sviatok 3 kráľov, Fašiangové obdobie, zo života ZO Jednoty dôchodcov Predajná, športovcov, školy v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]

03/06/2017

FOTO Pochovanie basy 2017

ŽIVOT OBCE | Pochovanie basy 2017
Fotografie z FAŠIANGOVEJ VESELICE S POCHOVÁVANÍM BASY, dňa 28. februára 2017 v Predajnej [čítaj viac]

03/05/2017

FOTO Predajniansky obecný bál 2017 - 24. 02.

ŽIVOT OBCE | Obecný bál 2017
Nahliatnite do veselej atmosféry obecného bálu v Predajnej [čítaj viac]

03/03/2017

FOTO Detský fašiangový karneval - 17. 02.

ŽIVOT OBCE | Detsky karneval 2017
Milé zábery detí v maskách z Detského fašiangového karnevalu 2017 v Predajnej [čítaj viac]

03/02/2017

List prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

SAMOSPRÁVA | Starosta
Prejav rešpektu prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pre obec Predajná [čítaj viac]

03/01/2017

Starostka u prezidenta 2017

SAMOSPRÁVA | Starosta
Fotogaléria z prijatia starostov a primátorov prezidentom SR, dňa 11.1.2017 [čítaj viac]

01/20/2017

TRAJA KRALI - Čierťaž - Foto - 6.1.2017

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria Sviatku Troch Kráľov z vystúpením folklórnej skupiny "Cierťaž" spojené s posedením ... [čítaj viac]

01/20/2017

Plán zasadnutí OZ Predajná 2017

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej na rok 2017 ... [čítaj viac]

01/19/2017

Foto Koncert Mariána Bangu 10. 12. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Sviatočné čarovné foto z koncertu Mariána Bangu v Rímsko-katolíckom kostole v Predajnej [čítaj viac]

12/13/2016

Foto "Čaro Vianočných tradícií" 09. 12. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnime do atmosféry predvianočného posedenie - "Čaro vianočných tradícií" v Predajnej [čítaj viac]

12/11/2016

Foto Mikuláš 6. 12. 2016

12/08/2016

Foto ZPOZu - Uvítanie detí do života - 2. 12. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZPOZu zo slávnostného Uvítania detí do života v roku 2016 v obci Predajná [čítaj viac]

12/07/2016

Foto ZPOZu - Svadba Vetrákovci 2. 12. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Foto svadobného aktu Vetrákovcov na OcÚ v Predajnej [čítaj viac]

12/06/2016

Foto ZPOZu - Prijatie jubilantov 02.12.2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria z podujatí ZPOZU z Prijatia jubilantov starostkou obce Predajná [čítaj viac]

12/05/2016

Advent 2016 - foto

MÉDIÁ | Fotogaléria
Vstúpenie do Adventného obdobia 2016 v obci Predajná ... [čítaj viac]

12/01/2016

A krásne lampióny sa rozsvietili 17. 11.

MÉDIÁ | Fotogaléria
Vesle foto z lampiónového sprievodu z Námestia J. Pejku v Predajnej [čítaj viac]

11/19/2016

Stacionár Nemecká - foto - 12. 11. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Na návšteve v Stacionári dôchodcov v Nemeckej ... [čítaj viac]

11/14/2016

Foto Kačacie HODY 11. 11. 2016

MÉDIÁ | Fotogaléria
Vesle foto z príjemnej atmosféry Kačacích hodov spojených s veselicou [čítaj viac]

11/13/2016

NA SKLE MAĽOVANÉ - 23. 10. - FOTO

MÉDIÁ | Fotogaléria
Foto z Divadelného predstavenie v Predajnej v rámci Mesiaca úcty k starším "Na skle maľované" [čítaj viac]

10/24/2016

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať Slovensko čistejšie!

INFOSERVIS | Komunálny odpad
SEPARUJTE KOMUNÁLNY ODPAD - informčná kampaň 2016 ... [čítaj viac]

10/18/2016

Posvätenie sochy ANJELA - 2. 10. - FOTO

MÉDIÁ | Fotogaléria
Posvätenie sochy ANJELA na Námestí Juraja Pejku vo fotografii 2016 v Predajnej [čítaj viac]

10/10/2016

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Foto - Poslanci 2014-2018 - 8. 12.

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2014-2018, [čítaj viac]

12/10/2014

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014

Národná kúltúrna pamiatka Vodný mlyn

OBEC | Národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku VODNÝ MLYN PREDAJNÁ [čítaj viac]

09/20/2012
Najnovšie dokumenty

OZNAM - POZVÁNKA - URBARIÁT - Valné zhromaždenie podielnikov - 13. 5. 2017 [04/24/2017] | Oznam

Farské oznamy - 2. Veľkonočná Nedeľa Božieho Milosrdenstva - 24.04.2017 [04/24/2017] | Farské oznamy

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017 [04/01/2017] | Zmluvy

Kúpna zmluva č. 06/2017 [03/31/2017] | Zmluvy

Zmluva č. 178/2017-OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu [03/30/2017] | Zmluvy

ZVEREJNENIE daňových dlžníkov k 31. 12. 2016 [03/28/2017] | Zverejnenie

Zmluva o vystúpení umelca č. 05/2017 [03/21/2017] | Zmluvy

ZVEREJNENIE zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/20/2017] | Zverejnenie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [03/11/2017] | Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [03/10/2017] | Zmluvy

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [03/08/2017] | Zmluvy

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [03/06/2017] | Cestovné poriadky

List prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku [03/06/2017] | Prezident SR

OZNÁMENIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" [03/01/2017] | Oznámenie

Aktivácie elektronických schránok - vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom najneskôr do 30. 06. 2017 [02/20/2017] | Oznam

1/2017 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 [02/13/2017] | VZN

2/2017 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky [02/13/2017] | VZN

Sadzobník správnych poplatkov od r. 2017 [02/01/2017] | Správne poplatky

Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 [02/01/2017] | PHSR

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky [01/30/2017] | Tlačivo

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a reklamnej stavby - reklamná plocha menšia ako 3 m2 [01/30/2017] | Tlačivo

Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2017 [01/30/2017] | ROZPOČET

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2016 [01/30/2017] | PHSR

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/04/2017] | Tlačivo

Cena vodného a stočného pre rok 2017 [01/02/2017] | Oznam

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,00 € za IV. štvrťrok roku 2016 [12/31/2016] | Verejné obstarávanie

7/2016 VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia [12/16/2016] | VZN

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Používanie reflexných prvkov [10/19/2016] | Upozornenie

„Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte. Stlačením“ [10/18/2016] | Komunálny odpad

Ako správne triediť odpad [10/18/2016] | Komunálny odpad

„Nebuďme lenivý. Triedme odpad!“ [10/18/2016] | Komunálny odpad

UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky [10/05/2016] | Upozornenie

Dodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 342/215-2050-1200 [07/18/2016] | Zmluvy

5/2016 VZN o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev [06/16/2016] | VZN

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 [06/02/2016] | Plány

Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2016 - 2018 [04/18/2016] | ROZPOČET

Žiadosť o zápis stavby do listu vlastníctva katastra nehnuteľností [03/23/2016] | Tlačivo

VÝSLEDKY hlasovania v obci PREDAJNÁ vo voľbách do NR SR 05. 03. 2016 [03/07/2016] | Voľby NR SR

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná [01/11/2016] | PHSR

OZNAM - POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb [12/21/2015] | Oznam

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/010/15 [12/16/2015] | Zmluvy

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 11/010/15 [12/16/2015] | Zmluvy

5/2015 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom [12/10/2015] | VZN

OZNAM - Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ [11/13/2015] | Oznam

OZNAM - Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní [11/03/2015] | Oznam

SMERNICA - Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti [09/07/2015] | Smernica

OZNÁMENIE - Oznamovanie protispoločenskej činnosti [09/07/2015] | Oznámenie

OZNAM - Register adries - Adresný bod [09/02/2015] | Oznam

UPOZORNENIE - pre seniorov [07/29/2015] | Upozornenie

Zoznam psov obce Predajná k 1. 7. 2015 [06/23/2015] | Oznam

Verejná kanalizácia - zmluva o pripojení [06/22/2015] | PHSR

Verejná kanalizácia - žiadost o tlakovú kanalizačnú prípojku [06/22/2015] | PHSR

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu [05/27/2015] | PHSR

VÝZVA na starostlivosť o pôdu [04/24/2015] | Výzva

Verejná vyhláška - Zoznam hrobových miest na zrušenie [04/09/2015] | Verejné vyhlášky

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB ! [03/26/2015] | Plagáty

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ [01/28/2015] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [01/28/2015] | Cestovné poriadky

Z Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ [07/09/2014] | Smernica