Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

13.11.2018
[6:00]
OZNAM - ZBER ELEKTROODPADU - 21. 11. 2018 | INFOSERVIS |
Dňa 21. 11. 2018 (streda) v raňajších hodinách /o 7.00 hod./ sa uskutoční v obci ZBER ELEKTROODPADU


12.11.2018
[12:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 19. 11. 2018 | INFOSERVIS |
Dňa 19. 11. 2018 (PONDELOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV


12.11.2018
[10:00]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE -VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "WIFI pre Teba v obci Predajná" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "WIFI pre Teba v obci Predajná" ...


5.11.2018
[11:56]
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prístupová cesta | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


13.9.2018
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Predajná ...


7.8.2018
[10:22]
🍀 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH | INFOSERVIS |
Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí združenia Mikroregión Chopok Juh


1.7.2018
[11:10]
VÝZVA - ČISTENIE KOMÍNOV | INFOSERVIS |
Dostali ste do schránok ponuku od kominárskej firmy na čistenie komínov, preto Vám odporúčame využiť ju. Preventívna protipožiarna skupina obce bude v mesiacoch august – november vykonávať kontroly rodinných domov, pri ktorých ste povinní sa preukázať dokladom o čistení komína. Potvrdenie si vyžaduje aj komerčná poisťovňa v prípade požiaru nehnuteľnosti ak ju máte poistenú.


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


21.6.2018
[11:40]
OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov | INFOSERVIS |
OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov ...


20.6.2018
[11:40]
OZNÁMENIE - výsledok petície č. 1/2018 - Za predĺženie prevádzky MŠ v Predajnej na 4 týždne počas letných prázdnin | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o výsledku vybavenia petície č. 1/2018 - Za predĺženie prevádzky Materskej školy v Predajnej na štyri týždne počas letných prázdnin. ...


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


4.6.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný - Komunitné centrum Predajná | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na Komunitné centrum Predajná


25.5.2018
[6:00]
👉 Prehlásenie o spracovaní osobných údajov | INFOSERVIS |
Ochrana osobných údajov


18.4.2018
[10:22]
👉 ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby “Garáže" na „Dielňa“ (Martin Schuster)


11.4.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o pridelení finančného príspevoku z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky


7.2.2018
[11:10]
MUDr. Ľubica Jurigová - detská ambulancia je PRESŤAHOVANÁ od 6. 2. 2018 | INFOSERVIS |
zo ZŠ v Podbrezovej do nových priestorov v Dome služieb – vedľa obecného úradu na Sládkovičovej ulici. Jedná sa o priestory bývalej ambulancie MUDr. Pavlove a MUDr. Auxtovej.


16.1.2018
[11:40]
OZNÁMENIE správy daní na rok 2018 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE občanom, ktorí v r. 2017 ziskali nehnuteľnosť, ... priihlásiť/odhlásiť psy, ... poplatok za KO v r. 2018 je 22,00 €, úľava si môžete požiadať ...


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...


10.7.2017
[10:22]
Zmena ceny vody | INFOSERVIS |
Zmena ceny vodného a stočného od 1. 7. 2017


15.5.2017
[9:30]
„Pred vyhodením zošliapnite“ | INFOSERVIS |
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! ...


8.3.2017
[10:10]
UPOZORNENIE - PRE MAJITEĽOV PSOV | INFOSERVIS |
- povinnosti majiteľov psov, zákaz znečistovania verejných priestranstiev, volny pohyb ... pokuty


1.3.2017
[11:40]
OZNÁMENIE - stavebné konanie "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" ...


22.2.2017
[10:10]
OZNAM - Aktivácia E - schránok - vybavenie OP s e - čipom najneskôr do 30. 06. 2017, ... | INFOSERVIS |
Využite možnosť vybaviť si doklad bez čakania na príslušnom oddelení dokladov počas stránkových dní. Kto požiada o e-podpis, dostane bezplatne čítačku


7.2.2017
[10:10]
OZNAM - E - BOX na OcÚ | INFOSERVIS |
V budove OcÚ na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov


5.10.2016
[10:22]
VÝZVA PRE CHODCOV A VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky, ...


20.1.2016
[8:22]
CVIČENIE v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Predajná | INFOSERVIS |
2 x do týždňa, v utorok od 18,30 aerobic a vo štvrtok od 18,30 posilňovacie cviky na celé telo alebo pilates


21.12.2015
[15:40]
OZNAM POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb | INFOSERVIS |
Polícia žiada, aby výskyt podozrivých osôb, prípadne pokusov o podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo ...


2.9.2015
[8:10]
OZNAM - Register adries - ADRESNÝ BOD | INFOSERVIS |
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a ...


29.7.2015
[8:10]
UPOZORNENIE PZ BB - PRE SENIOROV | INFOSERVIS |
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, aby ...


24.4.2015
[14:22]
VÝZVA na starostlivosť o pôdu | INFOSERVIS |
OÚ v Brezne upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy na starostlivosť o pôdu, ...


9.4.2015
[12:10]
OZNAM - Hrobové miesta na zrušenie | INFOSERVIS |
Verejná vyhláška 2015 - Zoznam hrobových miest na zrušenie ...


26.9.2012
[10:10]
OZNAM - NESPAĽUJEME ODPADY | INFOSERVIS |
NESPAĽUJEME ODPADY, SEPARUJEME A KOMPOSTUJEME