Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

18.4.2018
[10:22]
👉 ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby “Garáže" na „Dielňa“ (Martin Schuster)


11.4.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o pridelení finančného príspevoku z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky


15.3.2018
[11:10]
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - DOVOLENKA - neordinuje od 12. 4. - 28. 4. 2018 | INFOSERVIS |
zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová.


7.2.2018
[11:10]
MUDr. Ľubica Jurigová - detská ambulancia je PRESŤAHOVANÁ od 6. 2. 2018 | INFOSERVIS |
zo ZŠ v Podbrezovej do nových priestorov v Dome služieb – vedľa obecného úradu na Sládkovičovej ulici. Jedná sa o priestory bývalej ambulancie MUDr. Pavlove a MUDr. Auxtovej.


16.1.2018
[11:40]
OZNÁMENIE správy daní na rok 2018 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE občanom, ktorí v r. 2017 ziskali nehnuteľnosť, ... priihlásiť/odhlásiť psy, ... poplatok za KO v r. 2018 je 22,00 €, úľava si môžete požiadať ...


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...


10.7.2017
[10:22]
Zmena ceny vody | INFOSERVIS |
Zmena ceny vodného a stočného od 1. 7. 2017


15.5.2017
[9:30]
„Pred vyhodením zošliapnite“ | INFOSERVIS |
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! ...


28.3.2017
[11:22]
ZVEREJNENIE daňových dlžníkov k 31.12.2016 | INFOSERVIS |
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016, u ktorých eviduje nedoplatok presahujúci u fyzických osôb sumu 160,00 € a u právnických osôb sumu 1 600,00 € ...


8.3.2017
[10:10]
UPOZORNENIE - PRE MAJITEĽOV PSOV | INFOSERVIS |
- povinnosti majiteľov psov, zákaz znečistovania verejných priestranstiev, volny pohyb ... pokuty


1.3.2017
[11:40]
OZNÁMENIE - stavebné konanie "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" ...


22.2.2017
[10:10]
OZNAM - Aktivácia E - schránok - vybavenie OP s e - čipom najneskôr do 30. 06. 2017, ... | INFOSERVIS |
Využite možnosť vybaviť si doklad bez čakania na príslušnom oddelení dokladov počas stránkových dní. Kto požiada o e-podpis, dostane bezplatne čítačku


7.2.2017
[10:10]
OZNAM - E - BOX na OcÚ | INFOSERVIS |
V budove OcÚ na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov


5.10.2016
[10:22]
VÝZVA PRE CHODCOV A VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky, ...


20.2.2016
[14:22]
"Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" | INFOSERVIS |
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" ...


20.1.2016
[8:22]
CVIČENIE v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Predajná | INFOSERVIS |
2 x do týždňa, v utorok od 18,30 aerobic a vo štvrtok od 18,30 posilňovacie cviky na celé telo alebo pilates


21.12.2015
[15:40]
OZNAM POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb | INFOSERVIS |
Polícia žiada, aby výskyt podozrivých osôb, prípadne pokusov o podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo ...


28.9.2015
[8:10]
OZNAM - Prešetrenie petície na prepracovanie projektu na gravitačnú kanalizáciu na ulici Farská | INFOSERVIS |
Poslanci na základe získaných informácií a zistenia skutkového stavu veci, rozhodli že predložená petícia je ...


7.9.2015
[8:10]
OZNAM - Oznamovanie protispoločenskej činnosti | INFOSERVIS |
Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | Oznamovanie protispoločenskej činnosti...


2.9.2015
[8:10]
OZNAM - Register adries - ADRESNÝ BOD | INFOSERVIS |
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a ...


1.9.2015
[10:22]
Majitelia psov | INFOSERVIS |
Zoznam majiteľov psov obce PREDAJNÁ k 1. 7. 2015


29.7.2015
[8:10]
UPOZORNENIE PZ BB - PRE SENIOROV | INFOSERVIS |
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, aby ...


24.4.2015
[14:22]
VÝZVA na starostlivosť o pôdu | INFOSERVIS |
OÚ v Brezne upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy na starostlivosť o pôdu, ...


9.4.2015
[12:10]
OZNAM - Hrobové miesta na zrušenie | INFOSERVIS |
Verejná vyhláška 2015 - Zoznam hrobových miest na zrušenie ...


7.11.2013
[8:10]
OZNAM - Rady pre odberateľov zemného plynu | INFOSERVIS |
„Rady pre odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie a ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu“ ...


22.8.2013
[14:10]
Novela zákona o premávke umožňujúcej domácim traktorom jazdiť po cestách | INFOSERVIS |
Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách.


9.10.2012
[10:10]
UPOZORNENIE - ÚDRŽBA KOMÍNA | INFOSERVIS |
NEPODCEŇUJTE ÚDRŽBU KOMÍNA


26.9.2012
[10:10]
OZNAM - NESPAĽUJEME ODPADY | INFOSERVIS |
NESPAĽUJEME ODPADY, SEPARUJEME A KOMPOSTUJEME


28.8.2012
[10:10]
OZNAM - AKO VYBAVIŤ POHREB | SAMOSPRÁVA |
Postup pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych ...


27.1.2012
[10:10]
OZNÁMENIE - Podnikanie prostredníctvom eJKM | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE Obvodného úradu Brezno - odbor Živnostenského podnikania - Podnikanie prostredníctvom eJKM ...


14.10.2011
[10:10]
OZNAM - VYKONANIE OHŇOSTROJA | INFOSERVIS |
O nutnosti písomného súhlasu obce na vykonanie ohňostrojných prác ...