Obec PREDAJNÁ - Čaro Vianoc 2018
vyhľadávanie 

Čaro Vianoc 2018

Čaro Vianoc 2018 v Predajnej
Fotogaleria z Dni obce 2012

2018-caro-vianoc_004 2018-caro-vianoc_005 2018-caro-vianoc_006 2018-caro-vianoc_007 2018-caro-vianoc_009 2018-caro-vianoc_010 2018-caro-vianoc_011 2018-caro-vianoc_012 2018-caro-vianoc_013 2018-caro-vianoc_015 2018-caro-vianoc_016 2018-caro-vianoc_017 2018-caro-vianoc_019 2018-caro-vianoc_020 2018-caro-vianoc_022 2018-caro-vianoc_023 2018-caro-vianoc_024 2018-caro-vianoc_025 2018-caro-vianoc_026 2018-caro-vianoc_027 2018-caro-vianoc_028 2018-caro-vianoc_029 2018-caro-vianoc_030 2018-caro-vianoc_031 2018-caro-vianoc_034 2018-caro-vianoc_036 2018-caro-vianoc_037 2018-caro-vianoc_038 2018-caro-vianoc_039 2018-caro-vianoc_041 2018-caro-vianoc_043 2018-caro-vianoc_044 2018-caro-vianoc_045 2018-caro-vianoc_047 2018-caro-vianoc_048 2018-caro-vianoc_049

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť v dňoch 11. – 15. februára 2019 /ŽSR - výlukové práce/[čítaj viac]
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Eurovoľby 2019
[02/04/2019]
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 ... [čítaj viac]
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Voľba prezidenta SR 2019
[01/29/2019]
Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 ... [čítaj viac]
Konanie o schválení návrhu plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže BR (15) Predajná - skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) ... [čítaj viac]
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ [čítaj viac]
Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2019)
Modernizácia obecnej knižnice
[01/24/2019]
- projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]