Obec PREDAJNÁ - Hasiči
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Hasiči

Hasiči
Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor v Predajnej je podľa dostupných zachovaných listín druhým najstarším zborom v okrese Brezno. Od roku1874 mala už obec zakúpenú zo zbierky od občanov prvú hasičskú ručnú striekačku. Neoficiálna história zboru siaha až do roku 1882 a oficiálne bol založený podľa zápisu v historickej kronike v roku 1885 ,kedy sa stal jeho prvým veliteľom miestny učiteľ Šándor Samuely a v zbore bolo 50 chlapov. V roku 1928 z peňazí zo zbierky vyhlásenej dokonca aj v Amerike zakúpil si zbor zástavu, ktorá sa zachovala až do dnes.
V súčasnosti má zbor 20 členov z toho 3 ženy. Jeho poslaním je plniť úlohy na úseku prevencie, ochrany pred požiarmi a inými živelnými a mimoriadnymi udalosťami. Od roku 2012 zbor disponuje automobilovou striekačkou CAS-25 na podvovozku Škoda 706 RTHP tzv.“TRAMBUS“. V roku 2015 si zbor pripomenul 130.výročie svojho vzniku a v rámci toho bolo pre DHZ Predajná odovzdané podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom nové zásahové cisternové vozidlo CAS-15 na podvozku IVECO DAILY, ktoré výraznou mierou prispelo k rýchlejšiemu a operatívnejšiemu zásahu v rámci obce . Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú odbornej prípravy v zmysle platnej legislatívy a samozrejme aj športových hasičských súťaží.


Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo
žiadať pomoc hasičov :
Ľuboš Ofúkaný - velieteľ 0940874423
Ján Črep – zást.veliteľa 0949746898
Ivan Čonka – strojník technik 0944043979
Vladimír Múka st. – strojník vodič
Jozef Halgaš – strojník vodič – v zálohe
Jakub Bučko – hasič
Martin Rapčan – hasič
Rudolf Mereš – hasič
Martin Goral – hasič
Miroslav Čonka ml. - hasič
Jakub Bakša – hasič

Bruno Skaloš - hasič
Pavol Lukačin – hasič v zálohe
Obecný úrad Predajná
- v čase stránkových hodín
048 6192119
V prípade veľkej udalosti 150 alebo 112


ERB Predajná
POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ
Hide details for 03/26/201803/26/2018
6/2018 VZN POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ s prílohami [1164 kB]


Velitelia Dobrovoľného hasičského zboru v Predajnej
Šándor Samuely 1882 - 1894
Jozef Puchy1894 - 1911
Vojtech Kindernay1911 - 1912
Ladislav Karaman1912 - 1914
Jozef Puchy1914 - 1915
Vojtech Kindernay1915 - 1918
Jozef Jamriška1918 - 1919
Kalman Fekiač1919 - 1920
Ján Snopko-notár1920 - 1924
Viktor Longauer1924 - 1930
Emil Lány1930 - 1932
Alojz Vladár1932 - 1933
Ivan Fiala1933 - 1934
Viktor Longauer1934 - 1935
Ján Jamriška1935 - 1940
Matej Mistrík1940 - 1950
Ján Smitka1951 - 1953
Emil Čumast1953 - 1958
Jozef Cibula1958 - 1971
Ján Michalčík1971 - 1995
Ing. Václav Kortán1995 - 2001
Ľuboš Ofúkaný2002 - 2003
Branislav Liskay2003 - 2006
Michal Daxner2006 - 2010
Marek Murín2010 - 2012
Ľuboš Ofúkaný2012 - 2015
Ján Črep2015 ...


Pracovné zameranie zboru je smerované na preventívno- výchovnú činnosť pre občanov, pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti akou sú požiare, záplavy, tehcnické nehody a pod. V rámci okresu podľa výsledkov na previerkach pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov a súťažiach patrí náš zbor svojimi úspechmi medzi tie popredné.
V kultúrno spoločenskej oblasti zbor organizuje a zachováva tradície akou sú stavanie turíčnych briez, pálenie Jánskej vatry spojené so spoločenskou zábavou pod holou nočnou oblohou a pod.


Ďalšie foto

2018-hasici-vozik-protipovodni-001 2018-hasici-vozik-protipovodni-002 2018-hasici-vozik-protipovodni-003 2018-hasici-vozik-protipovodni-004 2015_DHZ_130-rokov_1209-001 2015_HASICI-nove-auto_1116_002 2015_HASICI-nove-auto_1116_074 2015_HASICI-nove-auto_1116_026 2015_HASICI-nove-auto_1116_028 2015_DHZ_130-rokov_1209-002 2015_DHZ_130-rokov_1209-003 2015_DHZ_130-rokov_1209-004 2015_DHZ_130-rokov_1209-005 2015_DHZ_130-rokov_1209-006 2005 DHZ 120 vyrocie - oslava_02 2005 DHZ 120 vyrocie - oslava_03 2005 DHZ 120 vyrocie - oslava_05

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť v dňoch 11. – 15. februára 2019 /ŽSR - výlukové práce/[čítaj viac]
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Eurovoľby 2019
[02/04/2019]
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 ... [čítaj viac]
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Voľba prezidenta SR 2019
[01/29/2019]
Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 ... [čítaj viac]
Konanie o schválení návrhu plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže BR (15) Predajná - skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) ... [čítaj viac]
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ [čítaj viac]
Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2019)
Modernizácia obecnej knižnice
[01/24/2019]
- projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]