Obec PREDAJNÁ - Hasiči
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Hasiči

Hasiči
Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor v Predajnej je podľa dostupných zachovaných listín druhým najstarším zborom v okrese Brezno. Od roku1874 mala už obec zakúpenú zo zbierky od občanov prvú hasičskú ručnú striekačku. Neoficiálna história zboru siaha až do roku 1882 a oficiálne bol založený podľa zápisu v historickej kronike v roku 1885 ,kedy sa stal jeho prvým veliteľom miestny učiteľ Šándor Samuely a v zbore bolo 50 chlapov. V roku 1928 z peňazí zo zbierky vyhlásenej dokonca aj v Amerike zakúpil si zbor zástavu, ktorá sa zachovala až do dnes.
V súčasnosti má zbor 20 členov z toho 3 ženy. Jeho poslaním je plniť úlohy na úseku prevencie, ochrany pred požiarmi a inými živelnými a mimoriadnymi udalosťami. Od roku 2012 zbor disponuje automobilovou striekačkou CAS-25 na podvovozku Škoda 706 RTHP tzv.“TRAMBUS“. V roku 2015 si zbor pripomenul 130.výročie svojho vzniku a v rámci toho bolo pre DHZ Predajná odovzdané podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom nové zásahové cisternové vozidlo CAS-15 na podvozku IVECO DAILY, ktoré výraznou mierou prispelo k rýchlejšiemu a operatívnejšiemu zásahu v rámci obce . Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú odbornej prípravy v zmysle platnej legislatívy a samozrejme aj športových hasičských súťaží.


Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo
žiadať pomoc hasičov :
Ľuboš Ofúkaný - velieteľ 0940874423
Ján Črep – zást.veliteľa 0949746898
Ivan Čonka – strojník technik 0944043979
Vladimír Múka st. – strojník vodič
Jozef Halgaš – strojník vodič – v zálohe
Jakub Bučko – hasič
Martin Rapčan – hasič
Rudolf Mereš – hasič
Martin Goral – hasič
Miroslav Čonka ml. - hasič
Jakub Bakša – hasič

Bruno Skaloš - hasič
Pavol Lukačin – hasič v zálohe
Obecný úrad Predajná
- v čase stránkových hodín
048 6192119
V prípade veľkej udalosti 150 alebo 112


ERB Predajná
POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ
Hide details for 03/26/201803/26/2018
6/2018 VZN POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ s prílohami [1164 kB]


Velitelia Dobrovoľného hasičského zboru v Predajnej
Šándor Samuely 1882 - 1894
Jozef Puchy1894 - 1911
Vojtech Kindernay1911 - 1912
Ladislav Karaman1912 - 1914
Jozef Puchy1914 - 1915
Vojtech Kindernay1915 - 1918
Jozef Jamriška1918 - 1919
Kalman Fekiač1919 - 1920
Ján Snopko-notár1920 - 1924
Viktor Longauer1924 - 1930
Emil Lány1930 - 1932
Alojz Vladár1932 - 1933
Ivan Fiala1933 - 1934
Viktor Longauer1934 - 1935
Ján Jamriška1935 - 1940
Matej Mistrík1940 - 1950
Ján Smitka1951 - 1953
Emil Čumast1953 - 1958
Jozef Cibula1958 - 1971
Ján Michalčík1971 - 1995
Ing. Václav Kortán1995 - 2001
Ľuboš Ofúkaný2002 - 2003
Branislav Liskay2003 - 2006
Michal Daxner2006 - 2010
Marek Murín2010 - 2012
Ľuboš Ofúkaný2012 - 2015
Ján Črep2015 ...


Pracovné zameranie zboru je smerované na preventívno- výchovnú činnosť pre občanov, pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti akou sú požiare, záplavy, tehcnické nehody a pod. V rámci okresu podľa výsledkov na previerkach pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov a súťažiach patrí náš zbor svojimi úspechmi medzi tie popredné.
V kultúrno spoločenskej oblasti zbor organizuje a zachováva tradície akou sú stavanie turíčnych briez, pálenie Jánskej vatry spojené so spoločenskou zábavou pod holou nočnou oblohou a pod.


Ďalšie foto

2018-hasici-vozik-protipovodni-001 2018-hasici-vozik-protipovodni-002 2018-hasici-vozik-protipovodni-003 2018-hasici-vozik-protipovodni-004 2015_DHZ_130-rokov_1209-001 2015_HASICI-nove-auto_1116_002 2015_HASICI-nove-auto_1116_074 2015_HASICI-nove-auto_1116_026 2015_HASICI-nove-auto_1116_028 2015_DHZ_130-rokov_1209-002 2015_DHZ_130-rokov_1209-003 2015_DHZ_130-rokov_1209-004 2015_DHZ_130-rokov_1209-005 2015_DHZ_130-rokov_1209-006 2005 DHZ 120 vyrocie - oslava_02 2005 DHZ 120 vyrocie - oslava_03 2005 DHZ 120 vyrocie - oslava_05

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Dňa 15.8.2018 bude na ulici Kramlište odstavená voda v čase od 9.00 hod. do 14,00 hod.[čítaj viac]
Dňa 20. 8. 2018 (PONDELOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
22. 8. 2018, 08:00 - 18:00 hod. prerušená dodávka el. energie do celej nemocnice- poliklinická časť nemocnice bude mimo prevádzky a ambulantní lekári ordinovať nebudú.[čítaj viac]
Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí združenia Mikroregión Chopok Juh [čítaj viac]
S N P - regionálne oslavy - Krpačovo 18. 8. 2017
Oslavy SNP Krpáčovo 2018
[07/23/2018]
Regionálne oslavy 74. výročia SNP - Krpačovo 18. 8. 2018 ... [čítaj viac]
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej[čítaj viac]
Komunálne voľby 2018
Komunálne voľby 2018
[07/18/2018]
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 v obci PREDAJNÁ - informácie, ... [čítaj viac]