Obec PREDAJNÁ - MDD 2018
vyhľadávanie 

MDD 2018


MDD 2018

2018-06-03-Den-deti_001 2018-06-03-Den-deti_002 2018-06-03-Den-deti_003 2018-06-03-Den-deti_004 2018-06-03-Den-deti_005 2018-06-03-Den-deti_006 2018-06-03-Den-deti_007 2018-06-03-Den-deti_008 2018-06-03-Den-deti_009 2018-06-03-Den-deti_010 2018-06-03-Den-deti_011 2018-06-03-Den-deti_012 2018-06-03-Den-deti_013 2018-06-03-Den-deti_014 2018-06-03-Den-deti_015 2018-06-03-Den-deti_016 2018-06-03-Den-deti_017 2018-06-03-Den-deti_018 2018-06-03-Den-deti_019 2018-06-03-Den-deti_020 2018-06-03-Den-deti_021 2018-06-03-Den-deti_022 2018-06-03-Den-deti_023 2018-06-03-Den-deti_024 2018-06-03-Den-deti_025 2018-06-03-Den-deti_026 2018-06-03-Den-deti_027 2018-06-03-Den-deti_028 2018-06-03-Den-deti_029

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018[čítaj viac]
Dňa 19. 12. 2018 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]
OZNAM - POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 ... [čítaj viac]
Čaro VIANOC 2018 - 14. 12.
Čaro Vianoc 2018
[12/05/2018]
Jednota dôchodcov a KK OcÚ v Predajnej, Vás pozývajú na predvianočné popoludnie dňa 14.12. 2018 o 14,00 ... [čítaj viac]
Beseda s KAROLOM KALISKÝM - 17. 12.
Beseda s Karolom Kaliským
[12/04/2018]
Pozývame Vás na besedu s kameramanom, fotografom, spisovateľom KAROLOM KALISKÝM o 18.00 v ...[čítaj viac]
Silvester 2018
Silvester 2018
[12/03/2018]
Pozývame Všetkých občanov Predajnej na uvítanie NOVÉHO ROKU 2019 na námestí J. Pejku [čítaj viac]