Obec PREDAJNÁ - Slávnosť Panny Márie 2017
vyhľadávanie 

Slávnosť Panny Márie 2017

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE


Slávnosť Sedembolestnej
MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE o výsledku vybavenia petície č. 1/2018 - Za predĺženie prevádzky Materskej školy v Predajnej na štyri týždne počas letných prázdnin. ... [čítaj viac]
V mesiaci júl 2018 prebehne v obci Predajná zber nebezpečného odpadu. Patria sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žieraviny, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre [čítaj viac]
14. 6. 2018 o 15.00, Nám. Slobody BB - odovzdávanie protipovodňových vozíkov niekoľkým desiatkam obcí BBSK, včetne Predajnej ... [čítaj viac]
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»» [čítaj viac]
VÝZVA - ČISTENIE KOMÍNOV
Oznamy
[06/12/2018]
Dostali ste do schránok ponuku od kominárskej firmy na čistenie komínov, preto Vám odporúčame využiť ju. Preventívna protipožiarna skupina obce bude v mesiacoch august – november vykonávať kontroly rodinných domov, pri ktorých ste povinní sa preukázať dokladom o čistení komína. Potvrdenie si vyžaduje aj komerčná poisťovňa v prípade požiaru nehnuteľnosti ak ju máte poistenú. [čítaj viac]
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na Komunitné centrum Predajná[čítaj viac]