Obec PREDAJNÁ - Slávnosť Panny Márie 2017
vyhľadávanie 

Slávnosť Panny Márie 2017

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE


Slávnosť Sedembolestnej
MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Tradičná ZABÍJAČKA - 25. 11. 2017
Zabíjačka 2017
[11/20/2017]
Obec Predajná a pohostinstvá Vás srdečne pozývajú na tradičnú zabíjačku na námestí o 13.00 [čítaj viac]
Voľby VÚC 2017 - BBSK hlasovanie
Voľby VÚC 2017
[11/06/2017]
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov BBSK konanych 4.11.2017 ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/28/2017]
Dodržiavanie vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. - protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]
Jednota dôchodcov organizuje: Obnovenie Živeny
ZO Jednota dôchodcov
[10/04/2017]
ZO JDS Predajná, žiaci ZŠ obce zorganizovali stretnutie s členkami predsedníctva MO Živeny z Brezna ... /iné akcie: 1. MEDŽUGORIE, 2. Opekačka, 3. Špania dolina [čítaj viac]
Nahliadnite do novej sekcie fotogalérie obce Predajná - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - AKTIVITY - NOVE... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2017
Obecné noviny
[09/25/2017]
Dni obce, zo života DHZ, Odpustová slávnosť k Sedembolestnej na Kalvárii v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]
Foto zo Slávnosti Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska na Kalvárii v Predajnej [čítaj viac]