Obec PREDAJNÁ - Starosta
vyhľadávanie 

Starosta

Ing. Tatiana Čontofalská , starostka obce
vek: 48 rokov, vydatá, 3 dospelé deti
vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra – fakulta prevádzky a ekonomiky

Vo funkcii starostky obce od roku 1998

Kontakt:
e- mail: obecpredajna@stonline.sk , contofalska@stonline.sk
telefón: 048/6192 345 , 6192 119
mobil: 0905 984 229

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • Zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • Vykonáva obecnú samosprávu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom


  Ďalšie foto

  2017_Starostka-u-PrezidentaSR_001 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_002 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_004 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_005

  MAPOVÝ PORTÁL Geosence

  NOVINKY Z PREDAJNEJ

  SSE distribúcia oznamuje. že 7. 9. 2017 v čase od 6.30 - 20.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny [čítaj viac]
  OZNAM - ZBER PLASTOV
  Oznamy
  [08/08/2017]
  Dňa 18. 8. 2017 (PIATOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
  PIZZA "Dušinka"
  Služby a podnikatelia
  [07/26/2017]
  Reštaurácia U DUŠINKY Predajná ponúka aj ROZVOZ PIZZE + zmrzlinu + nápoje + ... [čítaj viac]
  Regionálne oslavy 73. výročia SNP - Krpačovo 19. 8. 2017 ... [čítaj viac]
  Voľby VÚC 2017 - 4. 11.
  Voľby VÚC 2017
  [07/26/2017]
  ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov ... [čítaj viac]
  Predajnianske zvesti 3/2017
  Obecné noviny
  [07/14/2017]
  Príprava dní obce, zo života ZO Jednoty dôchodcov, turistov, škôl v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]
  DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]