Obec PREDAJNÁ - Starosta
vyhľadávanie 

Starosta

Ing. Tatiana Čontofalská , starostka obce
vek: 48 rokov, vydatá, 3 dospelé deti
vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra – fakulta prevádzky a ekonomiky

Vo funkcii starostky obce od roku 1998

Kontakt:
e- mail: obecpredajna@stonline.sk , contofalska@stonline.sk
telefón: 048/6192 345 , 6192 119
mobil: 0905 984 229

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • Zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • Vykonáva obecnú samosprávu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom


  Ďalšie foto

  2017_Starostka-u-PrezidentaSR_001 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_002 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_004 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_005

  MAPOVÝ PORTÁL Geosence

  NOVINKY Z PREDAJNEJ

  ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018[čítaj viac]
  Dňa 19. 12. 2018 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]
  OZNAM - POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 ... [čítaj viac]
  Čaro VIANOC 2018 - 14. 12.
  Čaro Vianoc 2018
  [12/05/2018]
  Jednota dôchodcov a KK OcÚ v Predajnej, Vás pozývajú na predvianočné popoludnie dňa 14.12. 2018 o 14,00 ... [čítaj viac]
  Beseda s KAROLOM KALISKÝM - 17. 12.
  Beseda s Karolom Kaliským
  [12/04/2018]
  Pozývame Vás na besedu s kameramanom, fotografom, spisovateľom KAROLOM KALISKÝM o 18.00 v ...[čítaj viac]
  Silvester 2018
  Silvester 2018
  [12/03/2018]
  Pozývame Všetkých občanov Predajnej na uvítanie NOVÉHO ROKU 2019 na námestí J. Pejku [čítaj viac]