Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 14.05.201814.05.2018
Sadzobník
správnych poplatkov od r. 2018 851 kB
Hide details for 02.05.201802.05.2018
Záverečný
účet obce 2017 575 kB
Hide details for 30.04.201830.04.2018
Zmluva
o poskytnutí dotácie 06/2018 1370 kB
Hide details for 18.04.201818.04.2018
ROZHODNUTIE
o povolení zmeny v užívaní časti stavby “Garáže" na „Dielňa“ (Martin Schuster) 91 kB
Hide details for 17.04.201817.04.2018
Zmluva
o poskytnutí dotácie 05/2018 897 kB
Hide details for 11.04.201811.04.2018
ROZHODNUTIE
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky 613 kB
Hide details for 26.03.201826.03.2018
Dodatok
č. 34 k zmluve o ukladaní odpadu č. 19/10/95 28 kB
3/2018
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 73 kB
6/2018
VZN POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ s prílohami 1164 kB
4/2018
VZN - Trhový poriadok 96 kB
1/2018
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 68 kB
5/2018
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 91 kB
2/2018
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 217 kB
Hide details for 07.03.201807.03.2018
Určenie
cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 - NÁVRH 485 kB
Hide details for 29.01.201829.01.2018
Verejná
vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - MUDr. Monika Chudíková 214 kB
Hide details for 25.01.201825.01.2018
Kúpna
zmluva č. 03/2018 65 kB
Hide details for 15.01.201815.01.2018
OZNÁMENIE
správy daní na rok 2018 70 kB
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 38 kB
Hide details for 09.01.201809.01.2018
Zmluva
o poskytnutí právnych služieb č. 01/2018 742 kB
Hide details for 28.12.201728.12.2017
Zmluva
č. 15/01/2018/P na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce 90 kB
Hide details for 20.12.201720.12.2017
Zmluva
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 15/2017 889 kB
Hide details for 14.11.201714.11.2017
Zmluva
o dielo č. 2017/10/16 126 kB
Hide details for 06.11.201706.11.2017
Odpis
zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konanych 4.11.2017 697 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 25.09.201725.09.2017
Zmluva
o dielo č. 04/2017 337 kB
Hide details for 13.09.201713.09.2017
Darovacia
zmluva č. 12/2017 47 kB
Hide details for 23.08.201723.08.2017
Mandátna
zmluva č. 11/2017 265 kB
Hide details for 22.07.201722.07.2017
Zmluva
o nájme pozemkov č. 09/2017 51 kB
Hide details for 21.07.201721.07.2017
Kúpna
zmluva č. 10/2017 321 kB
Hide details for 13.07.201713.07.2017
Požičovňa
elektrobicyklov Brezno 2017 194 kB
Hide details for 10.07.201710.07.2017
Cena
vodného a stočného pre rok 2017 od 1. 7. 2017 386 kB
Hide details for 15.05.201715.05.2017
„Pred
vyhodením zošliapnite“ 255 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Záverečný
účet obce 2016 922 kB
Hide details for 30.03.201730.03.2017
Zmluva
č. 178/2017-OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu 233 kB
Hide details for 21.03.201721.03.2017
Zmluva
o vystúpení umelca č. 05/2017 535 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 06.03.201706.03.2017
List
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku 577 kB
Hide details for 01.03.201701.03.2017
OZNÁMENIE
o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" 85 kB
Hide details for 20.02.201720.02.2017
Aktivácie
elektronických schránok - vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom najneskôr do 30. 06. 2017 124 kB
Hide details for 13.02.201713.02.2017
2/2017
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 98 kB
1/2017
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 217 kB
Hide details for 01.02.201701.02.2017
Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 22768 kB
Hide details for 30.01.201730.01.2017
Projekty
realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2016 91 kB
Hide details for 31.12.201631.12.2016
Súhrnná
správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,00 € za IV. štvrťrok roku 2016 56 kB
Hide details for 16.12.201616.12.2016
7/2016
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 154 kB
Hide details for 19.10.201619.10.2016
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Používanie reflexných prvkov 151 kB
Hide details for 18.10.201618.10.2016
Ako
správne triediť odpad 267 kB
„Nebuďme
lenivý. Triedme odpad!“ 2286 kB
„Šetrite
miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte. Stlačením“ 338 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 18.04.201618.04.2016
Návrh
rozpočtu obce Predajná na rok 2016 - 2018 113 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 21.12.201521.12.2015
OZNAM
- POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb 140 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 07.09.201507.09.2015
SMERNICA
- Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 97 kB
OZNÁMENIE
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti 30 kB
Hide details for 02.09.201502.09.2015
OZNAM
- Register adries - Adresný bod 91 kB
Hide details for 29.07.201529.07.2015
UPOZORNENIE
- pre seniorov 92 kB
Hide details for 24.04.201524.04.2015
VÝZVA
na starostlivosť o pôdu 352 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 09.04.201509.04.2015
Verejná
vyhláška - Zoznam hrobových miest na zrušenie 74 kB
Hide details for 09.07.201409.07.2014
Z
Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ 135 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kBMAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Ochrana osobných údajov [čítaj viac]
Deň Svätého Floriána - 26. 5.
Deň Svätého Floriána
[05/14/2018]
Prídte povzbudiť svojich hasičov v okrskovej hasičskej pohárovej súťaži "O putovný pohár starostov" na ihrisku v Predajnej od 10.00 [čítaj viac]
ŠKAREDÉ KÁČATKO - 3. 6.
MDD 2017
[05/14/2018]
Pozývame deti osláviť MDD a zabaviť sa pri divadielku od 14,00 hod. na námestí v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 2/2018
Obecné noviny
[04/23/2018]
Ples v Predajnej, muzikál "Život sv. Martina", zo života seniorov, škôl, turistov v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]
ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby “Garáže" na „Dielňa“ (Martin Schuster) [čítaj viac]
FOTO Vynášanie Moreny 2018
Vynášanie Moreny
[04/18/2018]
Fotografie z VYNÁŠANIA MORENY, ktorú zorganizovala JDS so ZŠ a MŠ Predajná, dňa 28. marca 2018 v Predajnej [čítaj viac]
Fotografie - Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce, dňa 21. 03. 2018 v Predajnej [čítaj viac]