Obec PREDAJNÁ - Verejné obstarávanie
vyhľadávanie 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Obec Predajná

Sídlo: Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná

IČO: 00313751

DIČ: 2021169986

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: 2000710001/5600

Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Čontofalská - starostka obce

e-mail: obecpredajna@stonline.sk, contofalska@stonline.sk

Telefón: +421 048/6192 345, 6192 119

Fax: +421 048/ 6192 119

Obec Predajná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Hide details for Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Hide details for 20182018
Hide details for Komunitné centrum v obci PredajnáKomunitné centrum v obci Predajná
09/13/2018VÝZVA na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" [224 kB]
09/13/2018ZMLUVA O DIELO "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.2 [283 kB]
09/13/2018PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.3 [30647 kB]
Hide details for 20162016
Hide details for Súhrnná správaSúhrnná správa
12/31/2016Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,00 € za IV. štvrťrok roku 2016 [56 kB]
10/17/2016Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za III. štvrťrok roku 2016 [59 kB]
07/13/2016Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za II. štvrťrok roku 2016 [52 kB]
04/16/2016Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za I. štvrťrok roku 2016 [46 kB]
Hide details for 20152015
Hide details for Súhrnná správaSúhrnná správa
12/31/2015Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za III - IV. štvrťrok roku 2015 [56 kB]
08/11/2015Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za I -II. štvrťrok roku 2015 [68 kB]
Hide details for 20132013
Hide details for Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom domeRekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome
12/16/2013Záznam z vykonaného prieskumu trhu verejného obstarávania „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [45 kB]
12/16/2013Záznam z vykonaného verejného obstarávania „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [43 kB]
11/07/2013Oznámenie o zverejnení výzvy na predloženie ponuky „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [122 kB]
10/30/2013Oznámenie o zadávaní zákazky „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [177 kB]
Hide details for Revitalizácia okolia domu smútkuRevitalizácia okolia domu smútku
12/16/2013Záznam z vykonaného verejného obstarávania „Revitalizácia okolia domu smútku“ [43 kB]
12/16/2013Záznam z vykonaného prieskumu trhu verejného obstarávania „Revitalizácia okolia domu smútku“ [43 kB]
11/07/2013Oznámenie o zverejnení výzvy na predloženie ponuky „Revitalizácia okolia domu smútku“ [122 kB]
10/30/2013Oznámenie o zadávaní zákazky „Revitalizácia okolia domu smútku“ [175 kB]
Hide details for Oprava účelových miestnych komunikáciíOprava účelových miestnych komunikácií
09/26/2013VÝZVA na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Oprava účelových miestnych komunikácií" [92 kB]
Hide details for Súhrnná správaSúhrnná správa
10/24/2013Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR rok 2012 - 2013 [65 kB]
Hide details for OVSOVS
Hide details for 20172017
Hide details for predaj pozemku vo vlastníctve obcepredaj pozemku vo vlastníctve obce
10/17/2017ZVEREJNENIE zámeru predať budovu a pozemky vo vlastníctve obce Obchodnou verejnou súťažou [67 kB]
10/17/2017Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku vo vlastníctve obce Predajná [99 kB]
10/17/2017Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku vo vlastníctve obce Predajná - podmienky predkladania návrhov do OVS na predaj pozemku vo vlastníctve obce Predajná [106 kB]
Hide details for 20162016
Hide details for predaj pozemku vo vlastníctve obcepredaj pozemku vo vlastníctve obce
11/28/2016Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov vo vlastníctve obce Predajná [144 kB]
Hide details for 20132013
Hide details for prenájom pozemku vo vlastníctve obceprenájom pozemku vo vlastníctve obce
06/02/2013OZNÁMENIE - o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku vo vlastníctve obce [82 kB]
Hide details for voľba hlavného kontrolóra obcevoľba hlavného kontrolóra obce
03/14/2013VYHLÁSENIE voľby hlavného kontrolóra obce PREDAJNÁ [84 kB]
Hide details for prenájom pozemku vo vlastníctve obceprenájom pozemku vo vlastníctve obce
03/14/2013Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemku vo vlastníctve obce [159 kB]
Hide details for prenájom pozemku vo vlastníctve obceprenájom pozemku vo vlastníctve obce
03/14/2013ZVEREJNENIE zámeru prenájmu obecného nehnuteľného majetku - pozemku [85 kB]
Hide details for 20112011
Hide details for predaj nehnuteľnosti  vo vlastníctve obcepredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
12/15/2011Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce [161 kB]
Hide details for 20102010
Hide details for predaj nehnuteľnosti  vo vlastníctve obcepredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
05/14/2010Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce [163 kB]


MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Dňa 18. 10. 2018 (ŠTVRTOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
OZNÁMENIE KONANIA 26. 10. 2018 - Výrub drevín - Marta Veselovská - Bečov 34 - Súhlas ... [čítaj viac]
"BISŤU DEDINA" - 21. 10. 2018
"BISŤU DEDINA" 2018
[10/08/2018]
DOS RÁZTOČAN uvádza veselohru v spoločenskom dome PREDAJNÁ o 16.00 [čítaj viac]
Z darov zeme - 27. 10. 2018
Z darov zeme
[10/05/2018]
Obec Predajná, ZO JD a ZŠ s MŠ v Predajnej, pozýva všetkých občanov do SD v Predajnej na výstavku a súťaž o najkrajšie jablko a hrušku, od 14,00 - 19,00 hod. ... [čítaj viac]
Komunálne voľby 2018 - 10. 11.
Komunálne voľby 2018
[10/04/2018]
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 v obci PREDAJNÁ - informácie, ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚL - SEP 2018 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2018 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[09/28/2018]
ZO JDS Predajná organizuje JUL - SEP: Výlety Zvolen, Pieniny, Banská Štiavnica KOŠÍCe, tancovacka, guláš, Turistický zraz seniorov 2018, ...[čítaj viac]