Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2017
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2017
9. 6.
2017
V MÝTE POD ĎUMBIEROM
V MÝTE POD ĎUMBIEROM

Členky ZO JDS v Predajnej prijali pozvanie spisovateľky Evy Hančákovej na stretnutie priateľov poézie v Mýte pod Ďumbierom.
9. 6. 2017 sme strávili večer plný poézie, hudby, tanca a spevu v prekrásnom prostredí v chalupe „U starej mamy.“ /CLUB POETICUM NÓVUM/.
Ing. M. Boberová
29. 4.
2017
PREDAJNIANSKE VODOPÁDY
- túra
ZO JDS Predajná pozýva všetkých svojich členov, ale aj ostatných občanov, ktorí majú záujem, na turistiku k Predajnianskym vodopádom. Akcia sa uskutoční 29. 4. 2017 /sobota/. Odchod zo železničnej stanice Predajná bude o 9:00 hod. /asi 8 km k vodopádom/. Sprievodca – p.Smitka.
Je nutné, aby sa záujemci prihlásili pri p.Boberovej, alebo p. Beraxovej do 29. 3. 2017 /aj telefonicky na tč. 0905736022 a 0902315107/.
Výbor ZO Jednota dôchodcov Slovenska
Predajná
20. 4.
2017
„SKROTENIE ZLEJ ŽENY“
Shakespearova komédia DJGT
20. 4. 2017 /štvrtok/ sa uskutoční zájazd do Zvolena na divadelné predstavenie „SKROTENIE ZLEJ ŽENY“/Shakespearova komédia o tom najkrajšom krotení – hrá 13 hercov DJGT/. Odchod z pred OcÚ Predajná o 16:30 hod. Začiatok predstavenia o 18:30 hod / 130 min+prestávka /. Poplatok za vstupenku a autobus – 9 EUR /5+4/.
Prihlásiť sa pri p.Boberovej/Bučkovej/, alebo pri p.Beraxovej /do 11. 4.2017, aby v prípade malého záujmu mohli sa nahlásiť seniori z Jasenia a z Nemeckej - zaplatiť dopredu/.

Výbor ZO JDS
Predajná
7. 4.
2017
MORENA
Vynášanie Moreny patrí na Slovensku k dôležitým tradíciám, spájaných s oslavami konca zimy a príchodu jari. V Predajnej sa bude konať 7. 4. 2017 /piatok/ v duchu starých tradícií vynášanie Moreny do Jasenianskeho potoka. Na tejto akcii určenej najmä deťom, privítame všetkých občanov obce.
Zraz je pred Základnou školou Predajná o 10:hod.
Výbor ZO JDS Predajná
Ing.M.Boberová
29. 3.
2017
Denný stacionár Nemecká - prednáška spojenú s besedou „MEDUGORJE“
Dňa 29. 3. 2017 /streda/ členky ZO JDS Predajná navštívia seniorov v Dennom stacionári Nemecká. P.Zdenka Peťková uskutoční prednášku spojenú s besedou „MEDUGORJE“.
Výbor ZO JDS Predajná
3. 2.
2017
DJGT komédia Ray Cooneyho
LEKÁRSKE TAJOMSTVO
3. februára 2017 sme prežili nezabudnuteľný večer v Divadle Jozefa Gregora Tajovského pri sledovaní výkonov hercov, ktorí účinkovali v komédii Ray Cooneyho Lekárske tajomstvo. Sme radi, že spolu so seniormi sa zúčastnili našej akcie aj mladšie ročníky. Zážitok bol neopakovateľný!
Ing.Boberová
27. 1.
2017
Popoludnie s poéziou
Popoludnie s poéziou
V piatok 27. januára 2017 zavítala do Predajnej Mgr. Eva Hančáková, rodáčka z Banskej Štiavnice, autorka poetických básní i niekoľkých kníh o cestovaní dokumentárneho charakteru. Na stretnutí s členmi ZO JDS precítene predniesla niektoré zo svojich básní. Krása hovoreného slova nebola len jediným druhom umenia.
Súčasťou piatkového popoludnia boli aj hostia, a tak sa v Predajnej spievali slovenské ľudové pesničky v sprievode tónov akordeónu v podaní pani Brucháčkovej a predviedli ukážky spoločenských tancov v tanečnom rytme manželov Macíkovcov.
Spomínané osobnosti sú členmi len nedávno založeného CLUBU POETICUM NÓVUM so sídlom v Brezne. Členmi klubu sú v súčasnosti osobnosti nielen z Brezna, ale aj z Podbrezovej, Telgártu, Valaskej, Heľpy, Mýta pod Ďumbierom a Predajnej. Cieľom členov klubu je zameriavať svoju činnosť aj na zorganizovanie stretnutí s významnými osobnosťami a spisovateľmi z celého Slovenska.

V piatok sa teda v Predajnej predstavila verejnosti pani Hančáková.
O jej živote, záujmoch i práci sa poslucháči dozvedeli z troch pomerne obsiahlych referátov prečítaných pani Markusová, pani Peťková a pani Fortiaková. Autorka knižky Náš svet vyštudovala slovenský jazyk a andragogiku. Pôsobila ako lektorka vo vzdelávaní mládeže a dospelých a manažérka rôznych spoločenských akcií.

V roku 2013 získala medzinárodné ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť v kategórii Vzdelávanie. Jej život je popretkávaný množstvom aktivít. A pomerne aktívne predstavila seba i svoje verše obyvateľom Predajnej.
M. Vaníková
2015
MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ obec PREDAJNÁ
/exkurzia/
Výstavba vodných diel má na Slovensku niekoľkoročnú tradíciu a využívanie vodnej energie na výrobu elektrickej energie je u nás najviac rozšírené.

Malá vodná elektráreň /MVE/ sa nachádza aj v obci Predajná. Jej zdrojom energie je Jasenský potok. Voda však neprináša so sebou len energiu. Odporcovia MVE si často pri ich kritike neuvedomujú, že práve aj vďaka ním sa rieky zbavujú hrubých nečistôt. Hlavne po búrkach zvýšenie hladín potokov a riek odfiltruje hať pri elektrárni niekedy aj 10tky ton plastov a iných nečistôt, ktoré uložili ľudia na nelegálnych skládkach v okolí riek.
Aj túto hať treba občas vyčistiť od jemnejších anorganických naplavenín otvorením stavidiel.

Vyčistená voda vstupuje do turbín,ktoré využívajú energetický potenciál nadlepšenia prietoku vody z Jasenského potoka do tunelového privádzača pre Hydrocentrálu Dubová, vedúci popod elektráreň. Kedysi voda do neho padala bez úžitku. K využitiu energie spádu vody z výšky 7,7m došlo až v roku 1997, kedy bola elektráreň spustená do prevádzky. Hydrocentrála je bezobslužná, zamestnanci prichádzajú len občas skontrolovať, či je všetko v poriadku. V súčasnosti tu pracujú p.PETER KORDULIČ/elektrikár/ a p.NORBERT BABKA/zámočník/.
V elektrárni sú dve Franciscoho turbíny. Výkon turbín je 240 KW, prietok vody 3,6 m/s. Obe poháňajú trojfázové motory, ktoré sú vo funkcii generátorov. Turbíny sú od výrobcu ČKD Blansko.

Dá sa teda porovnať ako technológia za tie roky pokročila. Všetko sa akoby odľahčilo, zjednodušilo. Krásu vystriedala účelnosť, zariadeniam dominuje bezpečnosť a automatizácia. Sú efektívnejšie, progresívnejšie.
Pod elektrárňou sa nachádza tzv. ukľudňujúci bazén, kam preteká nielen voda z turbín, ale v prípade odstavenia, alebo poruchy elektrárne aj voda z potrubia, slúžiaceho ako jalový prepad. Nakoniec voda z bazéna preteká do kanálového privádzača, ktorý smeruje v podzemí v dĺžke približne 2100 m až k vodnej elektrárne Dubová.

Ďakujeme vedeniu ŽP za umožnenie exkurzie v MVE Predajná a za doprovod a sprievodné slovo Ing.MIROSLAVOVI FILIPKOVI a p.MILANOVI MEDVEĎOVI.

V prúde storočí /2015/
Železiarne Podbrezová
Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia PREDAJNÁ
Ing.M.Boberová - Bučková



Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

SSE distribúcia oznamuje. že 7. 9. 2017 v čase od 6.30 - 20.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny [čítaj viac]
OZNAM - ZBER PLASTOV
Oznamy
[08/08/2017]
Dňa 18. 8. 2017 (PIATOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
PIZZA "Dušinka"
Služby a podnikatelia
[07/26/2017]
Reštaurácia U DUŠINKY Predajná ponúka aj ROZVOZ PIZZE + zmrzlinu + nápoje + ... [čítaj viac]
Regionálne oslavy 73. výročia SNP - Krpačovo 19. 8. 2017 ... [čítaj viac]
Voľby VÚC 2017 - 4. 11.
Voľby VÚC 2017
[07/26/2017]
ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2017
Obecné noviny
[07/14/2017]
Príprava dní obce, zo života ZO Jednoty dôchodcov, turistov, škôl v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]