Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2018
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2018
28. 3.
2018
Vynášanie Moreny
Zimu v zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do ženských šiat nazývaná Morena. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. V minulosti mládež, niekde len dievčatá, nosili túto figurínu so spevom po dedine, aby ju nakoniec hodili do vody alebo spálili. Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska, ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských.
Vynášanie Moreny v obci Predajná bolo naplánované na 28. marca 2018, deň pred Zeleným štvrtkom. Obyvatelia obce, žiaci zo školského klubu, členovia Jednoty dôchodcov v Predajnej sa stretli na veľkonočne vyzdobenom Námestí Juraja Pejku. Súčasťou výzdoby bola výstavka prác miestneho umelca Jána Fekiača. Akciou sprevádzal Ľuboš Ofúkaný. Ľudové piesne a veselé veršíky zaspievali a zarecitovali žiaci základnej školy. Potom sa už sprievod vydal hore Kalvárskou ulicou až na most, kde sme sa hodením Moreny rozlúčili so zimou.
Veríme, že odteraz na nás čakajú už len teplé a slnečné dni.
Mgr. M.Vaníková
Morena-Predajna-2018
Morena-Predajna-2018Morena-Predajna-2018Morena-Predajna-2018
21. 3.
2018
SENIORI RECITUJÚ
Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Predajnej a obec Predajná z poverenia Okresnej organizácie JDS v Brezne pod záštitou starostky obce Ing. Tatiany Čontofalskej usporiadala dňa 21. marca 2018 3. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy pod názvom Seniori recitujú.
Po prezentácii privítali čestných hostí - prednostku OÚ p. Ingrid Poliakovú, poslankyňu MsO a VÚC BBSK p. Evu Laurinc Wolframovú, vedúcu DC Prameň p. Katarínu Kokavcovú, predsedu KOJDS BBSK Jána Hlaváča a všetkých prítomných v sále predseda OO JDS Daniel Kianica a starostka obce pani Tatiana Čontofalská.
Aj keď nešlo o súťažné podujatie, recitácie hodnotila porota, ktorej predsedom bol Michal Ďuriš, herec Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce Predajná, Mgr. Ján Dianiš, podpredseda OO JDS Brezno, Viera Sedláková, predsedníčka kultúrnej komisie OO JDS Brezno.
V Spoločenskom dome v Predajnej vystúpilo 18 recitátorov, osem z nich prednieslo vlastnú tvorbu. Cieľom bolo vytvoriť priestor na vzájomnú prezentáciu umeleckého prednesu, kde kritériom bola vhodnosť výberu, tvorivosť a osobný prístup recitátora s pôsobivosťou na poslucháčov. Prednes recitátorov svedčil o ich bohatých životných, ale aj interpretačných skúsenostiach, udivoval obsahovým posolstvom, kvalitou pamäte i spisovnou rečovou kultúrou.
Hodnotiaca komisia pred záverom prehliadky uskutočnila krátky odborný rozbor jednotlivých recitátorov. Predseda poroty po skončení podujatie pozitívne ohodnotil, úprimne poďakoval všetkým recitátorom za mnohostranný kultúrny zážitok. Na záver boli prvým trom recitátorom odovzdané diplomy, ostatným účastníkom pamätné listy. Podujatie ukončil predseda OO JDS Mgr. Daniel Kianica, ktorý poďakoval recitátorom, Ing. Tatiane Čontofalskej, Mgr. Michaele Vaníkovej, riaditeľke ZŠ a MŠ v Predajnej, predsedníčke ZO JDS Ing. Márii Boberovej a za vytvorenie priestoru vzájomnej prezentácie Okresnej prehliadky pod názvom Seniori recitujú na pôde obce Predajná.
Najúspešnejší recitátori Mária Čižmárová z Nemeckej, Anna Kánová z Dolnej Lehoty a Božena Omiliaková z Brezna sa zúčastnia Krajskej prehliadky v prednese poézie a prózy seniorov v Brezne.
Viera Sedláková

SENIORI PREDAJNÁ RECITUJÚSENIORI PREDAJNÁ RECITUJÚSENIORI PREDAJNÁ RECITUJÚ
20. 3.
2018
PIETNY AKT PRI PAMÄTNÍKU
Každoročne o tomto čase si pripomíname výročie oslobodenia obce Predajnej 21.03. 1945. Starostka obce, členovia ZO JDS, občania Predajnej a deti ZŠ s MŠ tak urobili v utorok 20.03.2018 slávnostným aktom kladenia venca pri pamätníku na námestí Juraja Pejku.
Slávnostný akt začal básňou, ktorú predniesla žiačka Veronika Toráňová. Nasledoval príhovor starostky obce Ing. Tatiany Čontofalskej. Nezabudla pripomenúť, aký je tento deň v našich dejinách dôležitý. Priblížila účastníkom pietneho aktu dni a udalosti, ktoré sa odohrávali pri oslobodzovaní obce, ktoré odcitovala z obecnej kroniky s pred 73 rokmi. V tom čase padli 6-ti príslušníci sovietskej armády 5 mužov a jedna žena, pochovaní sú na námestí pri pamätníku. Na cintoríne sú taktiež pochovaní ôsmi príslušníci rumunskej armády, ktorí padli pravdepodobne v okolí našej obce. Starostka sa vyjadrila, že skláňa sa pred tými, čo za našu slobodu a ukončenie vojny bojovali a položili v nej svoje životy. Nakoniec požiadala o minútu ticha pre uctenie ich svetlej pamiatky.
Následne Ing. Čontofalská položila veniec k pamätníku, rozlúčila sa s prítomnými a poďakovala im, že sa zúčastnili tohto pietneho aktu.

Ing. Mária Boberová

PIETNY AKT PRI PAMÄTNÍKU PREDAJNA
PIETNY AKT PRI PAMÄTNÍKU PREDAJNA
17. 3.
2018
Muzikál SVÄTÝ MARTIN

Príbeh o sv. Martinovi /Martinusovi/ z TOURS podľa knižnej predlohy Wilhelm Hunermann predviedli ženy aj muži, starší aj mladší, študenti aj menší školáci z Valaskej dňa 17.03.2018 /1700 výročie Martina, patróna farnosti Valaská/.
Texty, scenár a réžia – TATIANA VILHANOVÁ, autor hudby – Ján Jenča, hudbu nahral, aranžoval a mixoval Róbert Čunderlík a mnohí ďalší šikovní ľudia pripravili pre divákov fascinujúci muzikál „ŽIVOT SVÄTÉHO MARTINA“.
Aj členovia ZO JDS a občania z Predajnej sa zúčastnili tejto kultúrnej akcii. Tvorcov muzikálu a hercov odmenili veľkým potleskom.
Ďakujeme za krásny zážitok.
„V žilách sa krv rozprúdi. Srdce začne žiť.
Otvor vyhasnuté oči a duša začne žiť.
Otvor vyhasnuté oči, vyhasnuté, duša začne žiť.“
Ing. Mária Boberová

 Seniori Predajna - Muzikál SVÄTÝ MARTINSeniori Predajna - Muzikál SVÄTÝ MARTIN
15. 3.
2018
V STACIONÁRI SA SPIEVALO
Členovia ZO JDS Predajná dňa 15.03.2018 zavítali na návštevu do Denného stacionára v Nemeckej. Zobrali si so sebou posilu,
Ing. Emila Gregora.
V útulnom, peknom zariadení sa klientky potešili nášmu príchodu. Zdenka Peťková rozprávala zaujímavé príhody z Medžugoria a pán Gregor striedal hovorené slovo pásmom piesní a hrou na harmonike. Zazneli tóny veselé i smutné, rezké i pomalé. Seniorkám sa rozsvietili očká, pretože krásne melódie ich vrátili v spomienkach do mladých čias. Celé osadenstvo spievalo celým svojim srdcom. Boli to veľmi dojímavé chvíle, na ktoré budeme spomínať.
Ing. Mária Boberová

Stacionar - spev
Stacionar - spev
8. 3.
2018
Dôchodcovia na výlete
Napriek nepriaznivému počasiu sa dôchodcovia našej obce v dopoludňajších hodinách 8.03.2018 stretli na Námestí Juraja Pejku, kde prišiel pre nás autobus a zamierili sme do Podbrezovej. Pri Železiarňach v Podbrezovej nás čakala skupinka domácich členov ZO JDS a spolu sme kráčali do múzea, zvedaví na exponáty.
Väčšina z nás boli bývalí zamestnanci a všetci sme v múzeu boli prvý krát. Expozícia ja veľmi zaujímavo spracovaná, nechýbali autentické zábery z minulosti po súčasnosť. Nechýbal ani odborný výklad sprievodkyne. Po prehliadke sme si ešte pozreli dokumentárny film o výrobe a činnosti železiarní.
Odtiaľ sme pokračovali spoločne autobusom do Osrblia. Tu sa k nám pridal Ing. Anton Mojžiš a s ním sme išli na Tri Vody k pozostatkom prvej vysokej pece v Rakúsko – Uhorsku. Pri nej sme sa dozvedeli o histórii ťažby rudy, aký vplyv mala výroba železa na okolie a obyvateľstvo. Pán Mojžiš nám tiež vysvetlil ako vlastne fungovala uvedená vysoká pec, oboznámil nás v akých horách sa práve nachádzame a odpovedal aj na naše zvedavé otázky.
Na obed sme sa zastavili v kolibe Groš, kde na nás čakal vynikajúci kotlíkový guláš. Najedení a plní zážitkov sme sa vracali domov. Boli sme radi, že sme sa výletu zúčastnili, lebo sme sa stretli aj s dôchodcami z Podbrezovej a spolu sme sa pozhovárali a pospomínali na rôzne spoločné aktivity.
Výlet sa vydaril vďaka našej predsedníčke pani Boberovej, ktorá všetko v predstihu zariadila v ŽP, na Obecnom úrade v Osrblí a na Štátnych lesoch. Naša vďaka patrí aj vodičovi pánovi Tiborovi Schniererovi a majiteľom koliby Groš za ochotu a ústretovosť.
Margita Beraxová
Seniori - Predajna - vyletSeniori - Predajna - vyletSeniori - Predajna - vyletSeniori - Predajna - vylet
21. 2.
2018
V DIVADLE JGT VO ZVOLENE
21.02.2018 ZO JDS Predajná pre veľký záujem našich občanov o divadelné predstavenia zorganizovala zájazd do Divadla JGT vo Zvolene.
Bavili sme sa na čiernej komédii „DREXLEROVCI“/slovinský autor/. Zvolenské divadlo disponuje veľmi vyrovnaným hereckým súborom. Každý z interpretov má svoj výrazný pohľad na dramatický text, ktoré ale spolu zosúladia.
Všetci diváci z divadla odchádzali spokojní. Už teraz sa tešíme na apríl, kedy plánujeme sledovať kultovú ruskú komédiu „SLIEPKA“ /réžia MICHAL ĎURIŠ/.
Ing.M.Boberová
PREDAJNA V  DIVADLE  JGT  VO  ZVOLENEPREDAJNA V  DIVADLE  JGT  VO  ZVOLENE
17. 2.
2018
OKRESNÉ ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
V sobotu 17.02.2018 sa uskutočnili Okresné zimné športové hry seniorov /okres Brezno/, ktorých usporiadateľom bola ZO JDS Michalová a Podbrezová - Štiavnička. Štartovali muži i ženy v Lyžiarskom stredisku TURIST HOTEL DROTÁR Hronec /NA MAJERI/.
Súťažilo sa v troch disciplínach:
- Jazda na sánkach
- Super obrovský slalom
- Beh na lyžiach.
Našu ZO JDS Predajná reprezentovali: O.Šušová, K. Vejmelková, Z.Albertyová, M.Kuracinová, A.Čunderlíková, Š.Macko, J.Kuracina, D.Smitka, V.Kuracina. Povzbudzovali ich a držali im palce M.Boberová a I.Čuma. Všetci účastníci sa snažili vybojovať tie najlepšie miesta. Na Majeri, v nádhernej doline bol bielučký sneh a krásne svietilo slniečko pre 130 členov základných organizácií nášho okresu.
Za skvelého počasia a dobrej organizácie usporiadateľov naša ZO Predajná obsadila 2.miesto /1.miesto - ZO Beňuš získala „ PUTOVNÝ POHÁR OO JDS Brezno“/. Medaily sa odovzdávali v Hoteli Drotár. Ďakujeme našim medailistom:
K.Vejmelkovej – Jazda na sánkach – zlatá medaila
Z.Albertyovej – Beh na lyžiach – strieborná medaila, Jazda na sánkach – bronzová medaila
A.Čunderlíkovej – Beh na lyžiach – zlatá medaila
J.Kuracinovi – Beh na lyžiach – zlatá medaila
D.Smitka – Jazda na sánkach – bronzová medaila.
Súťažilo sa podľa veku v 2. kategóriách – do 70 rokov a nad 70 rokov.
Po vyhodnotení sa družne besedovalo a odchádzali sme s predsavzatím, že o rok pôjdeme na OZŠHS vo väčšom počte súťažiacich a budeme trénovať, aby sme dosiahli ešte lepšie umiestnenie.
Ing. M.Boberová
PREDAJNA - Okresné zimné športové hry seniorovPREDAJNA - Okresné zimné športové hry seniorov
23. 1.
2018
MY, ODCHOVANÍ V KUCHYNIACH...
Tak by sme mohli pomenovať spomienky na históriu našej obce, ktorú nám priblížila naša rodáčka pani Ruženka Huťová /rod.Simanová/.
Svojim pohľadom od detstva po dospelosť nám porozprávala o vtedajšom živote v Predajnej. O tom, koľko šilovných remeselníkov, cechmajstrov a iných zaujímavých ľudí prispelo k šíreniu dobrého mena obyvateľov Predajnej. Historické údaje striedali rôzne vtipné poznámky o zážitkoch z detstva a tak sa do debaty pripájali aj ostatní účastníci milého posedenia. Tak ako si to my, skôr narodení pamätáme, ľudia mali k sebe akosi bližšie. Viacej sa stretávali a rozprávali, spolu zdieľali svoje starosti i radosti. Nebol to život ľahký, ale zároveň krásny. Seniori sa neponáhľali domov, téma prednášky ich veľmi zaujala.
Vďaka Vám, pani Ruženka za Vašu ochotu prísť medzi nás. Z Vašich slov bolo vidieť, že ste patrične hrdá na svoju rodnú obec – Predajnú. Mňa osobne veľmi potešilo, že sme sa zišli v takom hojnom počte a myslím si, že nikto, kto prišiel neoľutoval.

V Predajnej, 23.1.2018. Rozália Fortiaková
členka výboru ZO JDS
Seniori Predajná
Seniori Predajná
Seniori Predajná
16. 1.
2018
ZO Jednota dôchodcov Slovenska PREDAJNÁ
- hodnotiaca členská schôdza
Seniori PredajnáSeniori Predajná
Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Komunálne voľby 2018
Komunálne voľby 2018
[07/11/2018]
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 v obci PREDAJNÁ - informácie, ... [čítaj viac]
zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová. [čítaj viac]
18. 7. 2018 prebehne v obci Predajná zber nebezpečného odpadu. Patria sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žieraviny, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre [čítaj viac]
Dňa 19. 7. 2018 (ŠTVRTOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami BREZNO - PODBREZOVÁ a späť, v dňoch 9. - 13. 7. 2018 /ŽSR - výlukové práce/[čítaj viac]
GRILL PARTY - 21. 7. 2018
GRILL PARTY 2018
[07/04/2018]
Kulinárska súťaž družstiev v grilovaní, hostinec "U JARA" od 14.00 hod., + ľudová veselica, hrá skupina HOREC ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2018
Obecné noviny
[07/03/2018]
Ďeň matiek, záver šk. roku 2017/2018, Okresné športové hry seniorov, Za včelami a o včelách a iné obecné zvesti Predajnej ... [čítaj viac]