Obec PREDAJNÁ - Z darov zeme
vyhľadávanie 

Z darov zeme

Z DAROV ZEME
Predajná 2018
Z darov zeme PREDAJNÁ

2018-z-darov-zeme-sutaz_002 2018-z-darov-zeme-sutaz_003 2018-z-darov-zeme-sutaz_004 2018-z-darov-zeme-sutaz_006 2018-z-darov-zeme-sutaz_007 2018-z-darov-zeme-sutaz_008 2018-z-darov-zeme-sutaz_009 2018-z-darov-zeme-sutaz_010 2018-z-darov-zeme-sutaz_011 2018-z-darov-zeme-sutaz_012 2018-z-darov-zeme-sutaz_014 2018-z-darov-zeme-sutaz_015 2018-z-darov-zeme-sutaz_016 2018-z-darov-zeme-sutaz_017 2018-z-darov-zeme-sutaz_018 2018-z-darov-zeme-sutaz_019 2018-z-darov-zeme-sutaz_021 2018-z-darov-zeme-sutaz_023 2018-z-darov-zeme-sutaz_024 2018-z-darov-zeme-sutaz_025 2018-z-darov-zeme-sutaz_026 2018-z-darov-zeme-sutaz_027 2018-z-darov-zeme-sutaz_028 2018-z-darov-zeme-sutaz_029 2018-z-darov-zeme-sutaz_030 2018-z-darov-zeme-sutaz_031 2018-z-darov-zeme-sutaz_032 2018-z-darov-zeme-sutaz_033 2018-z-darov-zeme-sutaz_034 2018-z-darov-zeme-sutaz_035 2018-z-darov-zeme-sutaz_036 2018-z-darov-zeme-sutaz_037 2018-z-darov-zeme-sutaz_040

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť v dňoch 11. – 15. februára 2019 /ŽSR - výlukové práce/[čítaj viac]
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Eurovoľby 2019
[02/04/2019]
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 ... [čítaj viac]
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Voľba prezidenta SR 2019
[01/29/2019]
Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 ... [čítaj viac]
Konanie o schválení návrhu plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže BR (15) Predajná - skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) ... [čítaj viac]
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ [čítaj viac]
Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2019)
Modernizácia obecnej knižnice
[01/24/2019]
- projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]