Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Boberová
15. 12. 2017 - Čas radosti veselosti - posedenie pri vianočnej kapustnici
Podujatie spojené s pečením oblátok, predajom vianočných výrobkov a kultúrnym vystúpením detí s ZŠ s MŠ Predajná

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ