Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Boberová
25. 04. 2017 - Konferencia Spolku pre obnovu dediny (SPOD) v Predajnej
25. apríla sa v našej obci uskutočnilo zasadnutie Spolku pre obnovu dediny, za účasti generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Ing. Martina Lakandu a podpredsedu ZMOS a predsedu Komory obcí Ľubomíra Lörincza. Spolok pre obnovu dediny (SPOD) je neziskové občianske združenie fyzických a právnických osôb usilujúce o skvalitnenie života na vidieku a zušľachtenie dediny. SPOD podporuje vládny program obnovy dediny, súťaž Dedina roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia a poriada Inšpiračné školy vidieka.

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ