Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Boberová
04. 06. 2022 - MDD + Turíce + stavanie Mája
Fotogaléria z ROZPRÁVKOVO FUTBALOVÉHO IHRISKA, DETSKÉ DIVADLO + folklórny program Turice + DISCO + stavanie MÁJA

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ