Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Výlet do Banskej Štiavnice - 13. 9. 2018
Banská Štiavnica ležiaca uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku je mestom zaradeným do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bývalé banícke mesto je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, kde sa nachádza 360 pamiatkových objektov. Naša ZO JDS navštívila toto mesto 13. 9. 2018.
Najskôr sme zamierili do obce Svätý Anton, do Štiavnických Baní, unavení sme si posedeli, naobedovali a občerstvili sa v Reštaurácii Gallery na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici, pokračovali exkurziou Mineralogickej expozície-Berggericht, nakoniec sme stihli aj vstup do Banskoštiavnického betlehema ...

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ