Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Výlet na Pieniny a splav Dunajca - 25. 7. 2018
Dňa 25. 7. 2018 ZO JDS Predajná naplánovala výlet na Pieniny. Aby cesta bola zaujímavejšia, vodič autobusu pán Valach nám vybral trasu cez Vysoké Tatry. Skutočne bola dobrá viditeľnosť a majestátne hory sme obdivovali z autobusu.
V Červenom Kláštore sme na hlavnom prístavisku zakúpili vstupenky. O krátku chvíľu sme už nasadli do pltí. Každá plť mala dvoch pltníkov, skúsenejší bol vpredu. Jeho úlohou bolo okrem navigovania plte, oboznamovať cestujúcich o trase. Náš sprievodca bol veľmi vtipný. Porozprával nám o histórii pltníctva, ktorá sa začala v 19. storočí splavovaním dreva cez Dunajec a Wislu až k Baltskému moru. Pltníci mali ozdobené klobúky morskými mušľami, lebo po každom splave si pltník prišil jednu mušľu a podľa ich počtu bolo jasné koľko krát absolvoval cestu k moru.
Upozornil nás na dĺžku a trvanie splavu - 10 km a čas jeden a pol hodiny. Počas cesty nám hovoril názvy jednotlivých skalných brál a oboznámil nás s povesťami o nich ...

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ