Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Predajná v spomienkach - 7. 2. 2019
Zase jedna z vydarených a milých akcií Jednoty dôchodcov v Predajnej. 7. februára sme sa stretli v spoločenskom dome v Predajnej na prednáške o histórii našej obce, ktorú výborne pripravil a prezentoval Ing. Václav Kortán ...

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ