Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Výročná členská schôdza ZO JDS - 25. 1. 2019
Dňa 25.1.2019 sa v Spoločenskom dome uskutočnila Výročná členská schôdza ZO JDS, ktorej sa zúčastnilo 58 členov z celkového počtu 76.
Hosťami schôdze boli: pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská, zástupkyňa ZŠ a MŠ Predajná Mgr. Katarína Šagátová a z OO JDS Brezno člen výboru pán Zoltán Sojak. ....

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ