Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Návšteva Denný stacionár IMPULZ v Nemeckej - spoločná krížová cesta - 28. 3. 2018
Dňa 28. 03. 2019 členovia ZO JDS Predajná zavítali do Denného stacionára v Nemeckej, aby sa spoločne s klientkami pomodlili Krížovú cestu a tak spolu rozjímali nad utrpením a umučením Ježiša Krista ...

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.




Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ