Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Predajná v spomienkach - 3. 12. 2018
Dňa 3.12.2018 sa v knižnici Spoločenského domu zišli občania Predajnej, aby si spoločne pripomenuli našu obec a jej obyvateľov v minulosti. Hlavné slovo mal pán Ján Fekiač, ktorý pútavo priblížil život našich prastarých a starých rodičov. Boli to spomienky vážne i veselé, na prostých ľudí, ale i osobnosti ktoré žili v našej krásnej dedinke. Aj ostatní prítomní sa pripojili do besedy. Vtipnými vsuvkami porozprávali o jednoduchom, ale statočnom živote a zvykoch svojich starých rodičov, susedov, aj výnimočných ľudí, na všetko, čo im utkvelo v pamäti z detstva. Osviežili sme si spomienky na mladosť....

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ