Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Návšteva Denný stacionár IMPULZ v Nemeckej - 16. 10. 2018
Členovia výboru ZO JDS Predajná navštívili Denný stacionár IMPULZ v Nemeckej, 16.10.2018 z príležitosti mesiaca októbra – úcty k starším. Pridali sa k nám i žiačky tretieho ročníka ZŠ s MŠ Predajná Bianka Beraxová, Bronka Čipková, Laurika Pocklanová a Sofinka Vašová. Krátky program zahájila naša predsedníčka p. Boberová milým príhovorom, potom vystúpili dievčatá so svojimi básničkami a spevom. Báseň o zrelom veku predniesla p. Fortiaková. Bolo to milé stretnutie s klientkami tohto zariadenia a milým personálom, ktoré nás obohatilo navzájom...

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ