Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Stretnutie seniorov v okresnom meste Brezno /október - mesiac úcty k starším/ - 17. 10. 2019
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Brezne okresný a krajský predseda JD vo svojich príhovoroch vyzdvihli prácu všetkých miestnych organizácií. V kultúrnom programe sme si vypočuli recitácie k mesiacu úcty starším a tradičný spev spevokolu seniorov z Brezna. V priebehu stretnutia boli odovzdané ďakovné listy jednotlivým členom JD za dobrú prácu vo svojej organizácii a zároveň boli udelené ďakovné listy aj predsedom dedinských organizácií jednoty dôchodcov, ....

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ