Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Boberová
2019 - 2020 - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ s MŠ Predajná
Dňa 31.1.2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej telocvične Základnej školy s materskou školou v Predajnej. Stavebné práce sa začali 16. októbra 2019 a boli ukončené 16. januára 2020. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (134 384,00€). Úspešné ukončenie tohto projektu by nebolo možné bez výrazného osobného vkladu starostky obce Ing. Čontofalskej. Projektu rekonštrukcie telocvične venovala čas i energiu. Absolvovala veľa pracovných stretnutí a rokovaní. Zamestnanci školy, ako aj žiaci jej i týmto spôsobom vyjadrujú úprimné poďakovanie.

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ