Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa a Miroslav Lehoczký st. /Predajná/
13. 05. 2018 - ZPOZ Deň matiek
Deti zo školského klubu si pre ne pripravili pestrý program. Mamičky privítala Veronika Toráňová pekným príhovorom. Ako prví sa predstavili žiaci prvého ročníka s básňami a chytľavou pesničkou, ktorá vyčarila úsmev na všetkých tvárach a roztlieskala prítomných. Najväčší potlesk patril prváčke Idke Bevilaqua za hru na flaute. Druháčky sa ukázali v pásme básničiek a pesničiek s bábikami, tretiaci ohúrili svojimi zvučnými hlasmi. Kristián Čavojský, Mirko Predajňa precítene predniesli svoje básne. Ela Kleskeňová zo štvrtého ročníka predniesla prózu od pani zástupkyne Katky Šagátovej, ktorá dojala nejedno srdiečko. Ďalším číslom bol ľudový, ale aj moderný tanec predvedený dievčatami z tanečnej. Piatačky Aďka Krajčiová a Lea Duchovičová precítene zaspievali spoločnú pieseň. Nakoniec všetci odchádzali s príjemnými myšlienkami na svoje mamy

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ