PODUJATIA

Názov
Unopened folder IconShow details for Rok 2019 Rok 2019
Unopened folder IconShow details for Rok 2018 Rok 2018
Unopened folder IconShow details for Rok 2017 Rok 2017
Unopened folder IconShow details for Rok 2016 Rok 2016
Unopened folder IconShow details for Rok 2015 Rok 2015
Unopened folder IconHide details for Rok 2014 Rok 2014
Unopened folder Icon
16. 12. 2014 - Turnaj vo FLORBALE
Unopened folder Icon
13. 12. 2014 - Vianočné športové odpoludnie pre všetky deti
Unopened folder Icon
11. 12. 2014 - Vianočné posedenie MO Jednoty dôchodcov Predajnej pri kapustnici, spjené s pečením oblátok, zdobením perníkov a ukážka vianočného stolovania
Unopened folder Icon
08. 12. 2014 - Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie sľubu Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2014-2018
Unopened folder Icon
06. 12. 2014 - Príchod Mikuláša 2014
Unopened folder Icon
27. 11. 2014 - Slávnostné prijatie poslancov a členov komisií starostkou obce pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2010-2014
Unopened folder Icon
01. 08. - 03. 08. 2014 - Dni obce Predajná
Unopened folder Icon
01. 08. - 03. 08. 2014 - Dni obce Predajná - GUĽÁŠ
Unopened folder Icon
15. 04. 2014 - Veľkonočná výstavka
Unopened folder Icon
04. 03. 2014 - Pochovanie basy
Unopened folder Icon
21. 02. 2014 - Maškarný bál
Unopened folder Icon
15. 02. 2014 - Detský karneval
Unopened folder Icon
09. 01. 2014 - Starostka obce u prezidenta - prijatie predstaviteľov ZMOS prezidentom SR
Unopened folder Icon
06. 01. 2014 - Sviatok Troch Kráľov
Unopened folder IconShow details for Rok 2013 Rok 2013
Unopened folder IconShow details for Rok 2012 Rok 2012
Unopened folder IconShow details for Rok 2011 Rok 2011
Unopened folder IconShow details for Rok 2010 Rok 2010
Unopened folder IconShow details for Rok 2006 - 2009 Rok 2006 - 2009


Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ
Autorská informácia / Copyright notice