Obec PREDAJNÁ - SPOD zasadal v Predajnej
vyhľadávanie 

SPOD zasadal v Predajnej

SPOD zasadal v Predajnej
25. apríla 2017Dňa 25. apríla sa v našej obci uskutočnilo zasadnutie Spolku pre obnovu dediny za účasti generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Ing. Martina Lakandu (na foto vľavo) a podpredsedu ZMOS a predsedu Komory obcí Ľubomíra Lörincza (na foto vpravo).

SPOD zasadal v Predajnej

Spolok pre obnovu dediny (SPOD) je neziskové občianske združenie fyzických a právnických osôb usilujúce o skvalitnenie života na vidieku a zušľachtenie dediny.

SPOD podporuje vládny program obnovy dediny, súťaž Dedina roka, ktorú
vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia a poriada Inšpiračné školy vidieka


Fotogaleria z Dni obce 2012

2017_Konferencia-SPOD_001 2017_Konferencia-SPOD_002 2017_Konferencia-SPOD_003 2017_Konferencia-SPOD_004 2017_Konferencia-SPOD_005 2017_Konferencia-SPOD_006 2017_Konferencia-SPOD_007 2017_Konferencia-SPOD_008 2017_Konferencia-SPOD_009 2017_Konferencia-SPOD_010 2017_Konferencia-SPOD_011 2017_Konferencia-SPOD_012

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]