Obec PREDAJNÁ - Obecný bál 2017
vyhľadávanie 

Obecný bál 2017

Predajniansky obecný bál 2017


Fotogaleria z Dni obce 2012

2017_Predajniansky-bal_0224_001 2017_Predajniansky-bal_0224_002 2017_Predajniansky-bal_0224_004 2017_Predajniansky-bal_0224_007 2017_Predajniansky-bal_0224_009 2017_Predajniansky-bal_0224_014 2017_Predajniansky-bal_0224_015 2017_Predajniansky-bal_0224_016 2017_Predajniansky-bal_0224_017 2017_Predajniansky-bal_0224_021 2017_Predajniansky-bal_0224_022 2017_Predajniansky-bal_0224_023 2017_Predajniansky-bal_0224_024 2017_Predajniansky-bal_0224_032 2017_Predajniansky-bal_0224_033 2017_Predajniansky-bal_0224_026 2017_Predajniansky-bal_0224_028 2017_Predajniansky-bal_0224_042 2017_Predajniansky-bal_0224_043 2017_Predajniansky-bal_0224_045 2017_Predajniansky-bal_0224_046 2017_Predajniansky-bal_0224_048 2017_Predajniansky-bal_0224_049 2017_Predajniansky-bal_0224_050 2017_Predajniansky-bal_0224_051 2017_Predajniansky-bal_0224_052 2017_Predajniansky-bal_0224_054 2017_Predajniansky-bal_0224_055

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]