Obec PREDAJNÁ - Súťaž šarkanov 2014
vyhľadávanie 

Súťaž šarkanov 2014

SÚŤAŽ V LIETANÍ ŠARKANOV
Predajná – futbalové ihrisko 26. 10. 2014
SÚŤAŽ V LIETANÍ ŠARKANOV

2013_11_03_Sarkany_sutaz_001 2013_11_03_Sarkany_sutaz_002 2013_11_03_Sarkany_sutaz_003 2013_11_03_Sarkany_sutaz_004 2013_11_03_Sarkany_sutaz_005 2013_11_03_Sarkany_sutaz_006 2013_11_03_Sarkany_sutaz_007

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]