Obec PREDAJNÁ - Stolnotenisový turnaj 2014
vyhľadávanie 

Stolnotenisový turnaj 2014

Stolnotenisový turnaj
O Putovný pohár starostky obceObec Predajná a Stolnotenisový klub Predajná
usporiadajú stolnotenisový turnaj
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE PREDAJNÁ
15.ročník
pri príležitosti 69.výročia oslobodenia obce Predajná
 

A.Všeobecné ustanovenia

Riaditeľ turnaja: Pavel Chromek 0948 004 398

Hlavný rozhodca: Sojak Peter

Dátum: 29.3.2014

Miesto: Telocvičňa ZŠ Predajná (6 stolov)

Vklady: 8 eur za dvojicu

Stravné: guľáš -zabezpečí usporiadateľ v rámci štartovného


B.Technické a ostatné ustanovenia

Systém súťaže
Súťaž štvorhier, I.časť- skupinová, II.časť – vyraďovacia (pavúk na dve prehry)

Kategórie: bez obmedzení

Prihlášky
Záväzné prihlášky posielajte na mail: pavelchromek@gmail.com do 26.3. 2014. Maximálny počet dvojíc 32.

Časový rozpis
9:15-9:45 prezentácia
9:50-10:00 otvorenie
10:00-13:00 zápasy v skupinách
13:00-17:00 zápasy o umiestnenie
cca 17:30 vyhodnotenie

Ceny: víťazná dvojica získa putovný pohár, prvých šesť dvojíc vecné ceny .

V Predajnej 3.3.2013

Ing. Čontofalská Tatiana, starostka obce
Pavel Chromek, predseda Stk Predajná

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]