Obec PREDAJNÁ - Mikuláš 2017
vyhľadávanie 

Mikuláš 2017

Mikuláš 2017 v Predajnej
Fotogaleria z Dni obce 2012

2017_Mikulas_001 2017_Mikulas_002 2017_Mikulas_003 2017_Mikulas_004 2017_Mikulas_005 2017_Mikulas_006 2017_Mikulas_007 2017_Mikulas_008 2017_Mikulas_009 2017_Mikulas_010 2017_Mikulas_011 2017_Mikulas_012 2017_Mikulas_013 2017_Mikulas_014 2017_Mikulas_015 2017_Mikulas_016 2017_Mikulas_017 2017_Mikulas_018 2017_Mikulas_019 2017_Mikulas_020 2017_Mikulas_021 2017_Mikulas_022 2017_Mikulas_023 2017_Mikulas_024 2017_Mikulas_025 2017_Mikulas_026 2017_Mikulas_027 2017_Mikulas_028 2017_Mikulas_029 2017_Mikulas_030 2017_Mikulas_031 2017_Mikulas_032 2017_Mikulas_033 2017_Mikulas_034 2017_Mikulas_035 2017_Mikulas_036 2017_Mikulas_037 2017_Mikulas_038 2017_Mikulas_039 2017_Mikulas_040 2017_Mikulas_041 2017_Mikulas_042 2017_Mikulas_043 2017_Mikulas_044 2017_Mikulas_045 2017_Mikulas_046 2017_Mikulas_047 2017_Mikulas_048

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]