Obec PREDAJNÁ - Pochovanie basy 2017
vyhľadávanie 

Pochovanie basy 2017

Pochovanie basy 2017


Fotogaleria z Dni obce 2012

2017_Pochovanie-basy_0228_001 2017_Pochovanie-basy_0228_004 2017_Pochovanie-basy_0228_005 2017_Pochovanie-basy_0228_006 2017_Pochovanie-basy_0228_007 2017_Pochovanie-basy_0228_008 2017_Pochovanie-basy_0228_013 2017_Pochovanie-basy_0228_014 2017_Pochovanie-basy_0228_016 2017_Pochovanie-basy_0228_018 2017_Pochovanie-basy_0228_024 2017_Pochovanie-basy_0228_026 2017_Pochovanie-basy_0228_027 2017_Pochovanie-basy_0228_028 2017_Pochovanie-basy_0228_030 2017_Pochovanie-basy_0228_031

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]