Obec PREDAJNÁ - Mariánsky deň
vyhľadávanie 

Mariánsky deň

Mariánsky deň vo farnosti Predajná
(sobota; 22. máj 2010)9:00
- sv. Ruženec
- prednáška
- rozjímanie

10:30 - sv. Ruženec
- prednáška
- rozjímanie

12:00 – obedňajšia prestávka

13:30 – adorácia

15:00 – večeradlo

16:00 – sv. Omša (v kostole v Predajnej) a po nej procesia s figúrkou Panny Márie Fatimskej na Kalváriu


Naším hosťom je Páter Humbert
Mariánsky deň vo farnosti Predajná