Obec PREDAJNÁ - Z LÁSKY K DOMOVINE
vyhľadávanie 

Z LÁSKY K DOMOVINE

Z LÁSKY K DOMOVINE
Krajská prehliadka ZPOZ obcí v Predajnej
27. 4. 2017Z LÁSKY K DOMOVINE - Krajská prehliadka ZPOZ v Predajnej 27. apríla sa v priestoroch obradnej siene Obecného úradu uskutočnil XXV. ročník krajskej prehliadky Združenia Zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku v SR, ktorú usporiadala Krajská rada Z ZPOZ a obec Predajná.

Tohtoročná prehliadka pod názvom „Z lásky k domovine“ bola zameraná na občianske obrady, rodinné, spoločenské, spomienkové, zvykoslovné slávnosti a slávnosti samospráv.

V prehliadke vystúpili kolektívy z obcí: Badín (udelenie ceny starostu), Ráztoka (Príhovor starostky pri prvom zasadnutí OZ), Tomášovce (Mesiac úcty k starším - prijatie jubilantov), Rimavská Baňa (Deň mobce - výročie prvej písomnej zmienky io obci), Cinobaňa (Ocenenie významnej osobnosti obce), Mýto pod Ďumbierom (Ocenenie občanov pri 400. výročí prvej písomnej zmienky o obci) a mesta Brezno (Prijatie ZPOZárov regiónu Trenčín pri výmene skúseností).

Súčasťou programu bola aj metodická pomoc a konzultácie týkajúce sa obradov a slávností.

Krajská prehliadka ZPOZ obcí v Predajnej
Fotogaleria z Dni obce 2012

2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_001 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_002 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_003 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_004 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_005 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_006 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_007 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_008 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_009 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_010 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_011 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_012 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_013 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_014 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_015 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_016 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_017 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_018 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_019 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_020 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_021 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_022 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_023 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_024 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_025 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_026 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_027 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_028 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_029 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_030 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_031 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_032 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_033 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_034 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_035 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_036 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_037 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_038 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_054 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_053 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_052 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_051 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_050 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_049 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_048 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_047 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_046 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_045 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_044 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_039 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_040 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_041 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_042 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_043 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_055 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_056 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_057 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_058 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_059 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_060 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_061 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_062 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_063 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_064 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_065 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_066 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_067 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_068 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_069 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_070 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_071 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_072 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_073 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_074 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_075 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_076 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_077 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_078 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_079 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_080 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_081 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_082 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_083 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_084 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_085 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_086 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_087 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_088 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_089 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_090 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_091 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_092 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_093 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_094 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_095 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_096 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_097

NOVINKY Z PREDAJNEJ

MSR BIATLON v Osrblí 14. - 16. 2. 2020
Oznamy regiónu
[02/11/2020]
Pozvánka na Majstrovstvá Slovenskej republiky BIATLON v Osrblí ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ... [čítaj viac]
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[01/14/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]