Obec PREDAJNÁ - Z LÁSKY K DOMOVINE
vyhľadávanie 

Z LÁSKY K DOMOVINE

Z LÁSKY K DOMOVINE
Krajská prehliadka ZPOZ obcí v Predajnej
27. 4. 2017Z LÁSKY K DOMOVINE - Krajská prehliadka ZPOZ v Predajnej 27. apríla sa v priestoroch obradnej siene Obecného úradu uskutočnil XXV. ročník krajskej prehliadky Združenia Zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku v SR, ktorú usporiadala Krajská rada Z ZPOZ a obec Predajná.

Tohtoročná prehliadka pod názvom „Z lásky k domovine“ bola zameraná na občianske obrady, rodinné, spoločenské, spomienkové, zvykoslovné slávnosti a slávnosti samospráv.

V prehliadke vystúpili kolektívy z obcí: Badín (udelenie ceny starostu), Ráztoka (Príhovor starostky pri prvom zasadnutí OZ), Tomášovce (Mesiac úcty k starším - prijatie jubilantov), Rimavská Baňa (Deň mobce - výročie prvej písomnej zmienky io obci), Cinobaňa (Ocenenie významnej osobnosti obce), Mýto pod Ďumbierom (Ocenenie občanov pri 400. výročí prvej písomnej zmienky o obci) a mesta Brezno (Prijatie ZPOZárov regiónu Trenčín pri výmene skúseností).

Súčasťou programu bola aj metodická pomoc a konzultácie týkajúce sa obradov a slávností.

Krajská prehliadka ZPOZ obcí v Predajnej
Fotogaleria z Dni obce 2012

2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_001 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_002 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_003 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_004 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_005 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_006 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_007 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_008 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_009 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_010 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_011 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_012 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_013 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_014 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_015 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_016 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_017 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_018 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_019 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_020 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_021 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_022 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_023 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_024 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_025 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_026 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_027 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_028 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_029 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_030 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_031 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_032 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_033 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_034 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_035 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_036 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_037 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_038 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_054 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_053 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_052 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_051 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_050 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_049 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_048 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_047 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_046 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_045 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_044 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_039 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_040 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_041 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_042 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_043 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_055 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_056 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_057 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_058 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_059 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_060 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_061 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_062 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_063 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_064 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_065 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_066 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_067 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_068 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_069 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_070 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_071 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_072 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_073 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_074 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_075 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_076 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_077 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_078 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_079 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_080 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_081 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_082 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_083 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_084 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_085 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_086 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_087 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_088 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_089 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_090 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_091 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_092 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_093 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_094 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_095 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_096 2017_Konferencia-ZPOZ-obce_0427_097

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]