Obec PREDAJNÁ - <a target="_blank" href ="https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00313751/sk/zakladne-informacie">Ochrana osobných údajov</a>
vyhľadávanie 

Právo na prístup k informáciámSprístupnenie informáciiV zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
:

zodpovedná osoba zodpovedna.osoba@datasafe.sk, tel .kontakt : 0919 367 404