Obec PREDAJNÁ - Šport v obci
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Šport v obci


Podujatia organizované športovou komisiou
Podujatia organizované športovou komisiou

  Aktívne pracuje športová komisia pri obecnom zastupiteľstve, ktorá počas roka organizuje pre deti a dospelých nasledovné podujatia:

  · Turnaj vo florballe
  · Sánkarské preteky
  · Turistická túra
  · Beh ulicami Predajnej
  · Turnaj vo vybíjanej
  · Cyklistické preteky
  · Súťaž v púšťaní šarkanov
  · Predvianočné športové popoludnie plné hier a súťaží
  · Súťaže pre deti v rámci akcie „Dni obce Predajná“
  · Tradičný výstup na Chabenec
  · Súťaž o najsilnejšieho muža a ženu Predajnej
  · Vianočný turnaj vo florballeĎalšie foto

Súťaž o najsilnejšieho muža a ženu_02 Súťaž o najsilnejšieho muža a ženu_03 Súťaž o najsilnejšieho muža a ženu_04 Vybíjaná_01

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Predajnianske zvesti 6/2019
Obecné noviny
[12/13/2019]
Tešíme sa na vianoce a nový rok, Zabíjačka v obci, Lampiónový sprievod a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 6/2019 zvestí [čítaj viac]
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ... [čítaj viac]
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[11/05/2019]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/22/2019]
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]