Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2018
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2018
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu.
Poplatky_za_odpad.pdf
Harmonogram zberu odpadu 2021
Harmonogram vrecového zberu PLASTOV a tuhého KOMUNÁLNEHO ODPADU
v obci PREDAJNÁ na rok 2021

Harmonogram vrecového zberu PLASTOV na rok 2021


19.01.2021 ( utorok)
18.02.2021 ( štvrtok )
18.03.2021 ( štvrtok )
19.04.2021 ( pondelok )
19.05.2021 ( streda )
17.06.2021 ( štvrtok )
19.07.2021 ( pondelok )
19.08.2021 ( štvrtok )
20.09.2021 ( pondelok )
19.10.2021 ( utorok )
18.11.2021 ( štvrtok )
16.12.2021 ( štvrtok )
.
---------------------------------------------
Ďalšie foto