Obec PREDAJNÁ - Obecná knižnica
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Obecná knižnica

V budove SD je umiestnená obecná knižnica, ktorej dlhoročnou vedúcou je Margita Fľašková. Knižnica má 55 rokov, vystriedali sa v nej niekoľkí knihovníci, okrem iných p. Lauková, p. Kuna, p. Nezbeda, p. Germová.

Terajšia knihovníčka p. Margita Flašková je fo funkcii knihovníčky od roku 1976, čiže 32 rokov. Za tieto roky vymenila 69 200 kníh. V roku 2007 bolo v našej knižnici 4 020 kníh, z toho pre deti do 14 rokov 1 418 a pre dospelých 2 602.
Výmena a požičiavanie kníh sa koná pravidelne každý utorok a piatok v čase od 17:30 do 19:00 hod.
Nákup kníh do obecnej knižnice sa prevádza cez Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a obce Predajná. Finančné prostriedky za knihy uhrádza obec, ako i odmenu knihovníčke.
Obecná knižnica má schválený obecným zastupiteľstvom štatút a výpožičný poriadok.

Ďalšie foto

Predajná - Spoločenský dom_knižnica_04 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_05 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_07 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_08

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ... [čítaj viac]
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[01/14/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚL - DEC 2019 [čítaj viac]