Obec PREDAJNÁ - Obecná knižnica
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Obecná knižnica

V budove SD je umiestnená obecná knižnica, ktorej dlhoročnou vedúcou je Margita Fľašková. Knižnica má 55 rokov, vystriedali sa v nej niekoľkí knihovníci, okrem iných p. Lauková, p. Kuna, p. Nezbeda, p. Germová.

Terajšia knihovníčka p. Margita Flašková je fo funkcii knihovníčky od roku 1976, čiže 32 rokov. Za tieto roky vymenila 69 200 kníh. V roku 2007 bolo v našej knižnici 4 020 kníh, z toho pre deti do 14 rokov 1 418 a pre dospelých 2 602.
Výmena a požičiavanie kníh sa koná pravidelne každý utorok a piatok v čase od 17:30 do 19:00 hod.
Nákup kníh do obecnej knižnice sa prevádza cez Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a obce Predajná. Finančné prostriedky za knihy uhrádza obec, ako i odmenu knihovníčke.
Obecná knižnica má schválený obecným zastupiteľstvom štatút a výpožičný poriadok.

Ďalšie foto

Predajná - Spoločenský dom_knižnica_04 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_05 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_07 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_08

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti[čítaj viac]