Obec PREDAJNÁ - Obecná knižnica
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Obecná knižnica

V budove SD je umiestnená obecná knižnica, ktorej dlhoročnou vedúcou je Margita Fľašková. Knižnica má 55 rokov, vystriedali sa v nej niekoľkí knihovníci, okrem iných p. Lauková, p. Kuna, p. Nezbeda, p. Germová.

Terajšia knihovníčka p. Margita Flašková je fo funkcii knihovníčky od roku 1976, čiže 32 rokov. Za tieto roky vymenila 69 200 kníh. V roku 2007 bolo v našej knižnici 4 020 kníh, z toho pre deti do 14 rokov 1 418 a pre dospelých 2 602.
Výmena a požičiavanie kníh sa koná pravidelne každý utorok a piatok v čase od 17:30 do 19:00 hod.
Nákup kníh do obecnej knižnice sa prevádza cez Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a obce Predajná. Finančné prostriedky za knihy uhrádza obec, ako i odmenu knihovníčke.
Obecná knižnica má schválený obecným zastupiteľstvom štatút a výpožičný poriadok.

Ďalšie foto

Predajná - Spoločenský dom_knižnica_04 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_05 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_07 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_08

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]