Obec PREDAJNÁ - Oznamy
vyhľadávanie 

Oznamy


  22. 9.
  2021
  UZATVORENÉ ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE
  pri zastávke v Predajnej z dôvodu výmeny koľajníc
  UZATVORENÉ ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE v kilometri 50,345 pri zastávke v Predajnej z dôvodu výmeny koľajníc
  - 22. 9. 2021 od 7,30 - 14,00 hod

  9. - 13. 8. 2021
  MUDR. GÁL Z PODBREZOVEJ OZNAMUJE, ŽE NEBUDE ORDINOVAŤ Z DÔVODU ČERPANIA DOVOLENKY OD 9. - 13. 8. 2021
  ZASTUPUJE- MUDR. ADAMČAKOVÁ - 9. - 12. 8. 2021 - LEN AKÚTNE STAVY
  MUDR. KYLVÁDIOVÁ - 13. 8. 2021 - LEN AKÚTNE STAVY

  PREDPISY LIEKOV - DO KONCA TÝŽDŇA TELEFONICKY U MUDR. GÁLA.
  4. 8.
  2021
  VÝKUP PAPIERA
  Dňa 4. 8. 2021 (streda) sa uskutoční v našej obci výkup papiera a to nasledovne: Na ulici Kramlište od 15,30 hod. a na Námestí Juraja Pejku od 16,00 hod. Pri výkupe si nasaďte na tvár rúško a na ruky rukavice.
  19. 7.
  2021
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 7. 2021 (V PONDELOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  17. 6.
  2021
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17. 6. 2021 (V STVRTOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18. 4.
  2021
  POMOC RODINE SOCHOROVEJ - POŽIAR RD
  NA KALVÁRSKEJ ULICI
  .
  18. 3.
  2021
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 3. 2021 (V STVRTOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  9. 3.
  2021
  VÝKUP PAPIERA
  Dňa 9.3.2021 ( v utorok ) sa uskutoční v našej obci výkup papiera a to nasledovne: O 15,30 hod prejde ulicou Kramlište.
  Od 16,00 hod. pôjde ulicami Školská, Kalvárska, Farská, Borgondia, Bečov, Zabečov, Zábrežná a Podhrádok.
  Prosíme, aby ste sa nezhromažďovali, na jednom mieste, ale aby ste žlté auto vyzerali pred svojimi domami. Ohlási sa trúbením a na znamenie Vám zastane a prevezme papier. Pri výkupe si nasaďte na tvár rúško a na ruky rukavice.
  4. - 5. 3. 2021
  ZBER TEXTILU A ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  V DŇOCH 4. A 5. MARCA 2021 SA BUDE V NAŠEJ OBCI ZBIERAŤ POUŽITÝ TEXTIL, KTORÝ BUDE ODVEZENÝ DO SPAĽOVNE.
  PROSÍME ABY SI HO OBČANIA VYLOŽILI V ZAVIAZANÝCH VRECIACH PRED SVOJE DOMY.

  TAKTIEŽ SA BUDE OBIDVA DNI ZBIERAŤ I ELEKTROODPAD
  ( TELEVÍZORY, POČÍTAČE, MRAZNIČKY, CHLADNIČKY, VYSÁVAČE, SPORÁKY, ŽEHLIČKY, KÁVOVARY, VARIČE, VÁHY, VŔTAČKY, ELEKTRICKÉ PÍLY)
  18. 1.
  2021
  ZBER PLASTOV A KOMUNÁLNEHO ODPAD
  v roku 2021
  Harmonogram vrecového zberu PLASTOV v roku 2021

  19.01.2021 ( utorok)
  18.02.2021 ( štvrtok )
  18.03.2021 ( štvrtok )
  19.04.2021 ( pondelok )
  19.05.2021 ( streda )
  17.06.2021 ( štvrtok )
  19.07.2021 ( pondelok )
  19.08.2021 ( štvrtok )
  20.09.2021 ( pondelok )
  19.10.2021 ( utorok )
  18.11.2021 ( štvrtok )
  16.12.2021 ( štvrtok )
  7. 1.
  2021
  OZNAM MO SRZ PODBREZOVÁ
  MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU V PODBREZOVEJ OZNAMUJE SVOJIM ČLENOM, ABY V TÝCHTO DŇOCH SLEDOVALI WEBOVÚ STRÁNKU MO SRZ PODBREZOVÁ, KDE BUDÚ UVEREJŇOVANÉ AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ODOVZDÁVANÍ STARÝCH A VYDANÍ NOVÝCH POVOLENÍ PRE RYBOLOV NA ROK 2021.
  3. 1.
  2021
  OBECNÁ KNIŽNICA - ZATVORENÁ
  ZLÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE OBECNÁ KNIŽNICA BUDE DO ODVOLANIE ZATVORENÁ V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝMI OPATRENIAMI VLÁDY SR A Z DÔVODU ZHORŠUJÚCEJ SA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE. O ZNOVUOTVORENÍ KNIŽNICE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.
  31. 12.
  2020
  ZBER KOMUNÁLNEHO ODPAD
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 31. 12. 2020 (V STVRTOK)
  SA USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU.
  17. 12.
  2020
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17. 12. 2020 (V STVRTOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 11.
  2020
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 11. 2020 (V STVRTOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  4. 11.
  2020
  Odkalenie verejného vodovodu v obci Predajná
  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňa 4. 11. 2020 t.j. v stredu v čase
  od 8.00 - 14.00 hod. bude prevádzať odkalenie verejného vodovodu
  6. 10.
  2020

  ZBER TEXTILU PRE CHARITU
  Dňa 6. 10. 2020 – v utorok sa bude v obci Predajná prevádzať zber textilu. Prosíme občanov, aby si zaviazané vrecia s textilom pripravili v utorok ráno pred svoje domy ...
  21. 9.
  2020
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 21. 9. 2020 (V PONDELOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.

  DO STREDU PLASTOVÉHO VRECA SI NALEPTE NÁLEPKU S ČIAROVÝM KÓDOM. VRECIA BEZ KÓDU NEBUDÚ PREVZATÉ.
  2. 9. 2020
  VÝKUP PAPIERA ZA HYGIENICKÉ VÝROBKY
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 2. 9. 2020 (STREDA) SA USKUTOČNÍ VÝKUP PAPIERA:
  • o 15.00 HOD. NA KRAMLIŠTI
  • o 15.30 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ POD OBECNÝM ÚRADOM
  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  • Predmetom výkupu sú: noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdej väzby. Kartóny sa nevykupujú !
  20. 8.
  2020
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20. 8. 2020 (V ŠTVRTOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.
  NAKOĽKO NÁM FIRMA JRK SLOVENSKO S. R. O., BRATISLAVA NEDODALA PROPAGAČNÝ MATERIÁL DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI A ČIAROVÉ KÓDY NA PLASTOVÉ VRECIA, BUDE SA ZBER PLASTOV VYKONÁVAŤ PO STAROM A TO TAK, ŽE PRACOVNÍCI OBCE BUDÚ EVIDOVAŤ POČET PLASTOVÝCH VRIEC RUČNE A NÁSLEDNE SA ICH POČET ZA KAŽDÚ DOMÁCNOSŤ ZAEVIDUJE DO NOVÉHO EVIDENČNÉHO SYSTÉMU ELWIS.
  OBEC SYSTÉM ELWIS ZATIAĽ LEN ZABIEHA A VYCHYTÁVA VZNIKNUTÉ NEDOSTATKY, ABY SA OD 1. 1. 2021 ZAČALO S REÁLNOU EVIDENCIOU ZBERU A TRIEDENIA ODPADU NA KAŽDÚ DOMÁCNOSŤ .

  V ROKU 2022 PODĽA VÝSLEDKOV VÁŠHO TRIEDENIA BUDE POPLATOK VYPOČÍTANÝ NA KAŽDÚ DOMÁCNOSŤ SAMOSTATNE.
  KTO SA NEZAPOJÍ DO TRIEDENIA, BUDE PLATIŤ POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD V PLNEJ VÝŠKE.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.

  4. 8. 2020
  OZNAM
  očkovanie psov v Predajnej
  Veterinárny lekár MVDr. Veselický oznamuje majiteľom psov, že dňa 4.8.2020 t.j. v utorok sa budú očkovať psy proti besnote. Poplatok za očkovanie proti besnote je 8 eur.
  Kompletné
  zaočkovanie proti 7.infekčným chorobám stojí 15 eur. Upozorňujeme majiteľov psov, že pes ktorý má byť očkovaný musí byť začipovaný, ak nie je môže byť začipovaný pri očkovaní. Čipovanie stojí 10 eur.
  Očkovať sa bude od 17.00 - 18.00 na námestí v Predajnej. Majiteľom psov na Kramlišti bodú psy zaočkované o16.45.
  Prosíme priniesť očkovacie preukazy
  u nečipovaných psov aj údaje o psovi meno psa, plemeno, dátum narodenia ďalej meno, priezvisko, adresa majiteľa psa, telefónne číslo.
  13. 7. 2020
  DOVOLENKA - MUDR. PETER ZLEVSKÝ
  OZNAMUJEM, ŽE NEBUDEM ORDINOVAŤ OD 13. 7. 2020 - 24. 7. 2020

  ZASTUPOVAŤ BUDE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  ! Na vyšetrenie do Podbrezovej ma musíte najprv telefonicky objednať !
  19. 6.
  2020
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 6. 2020 (V PIATOK)
  SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI
  ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  10. 5.
  2020

  ZBER TEXTILU PRE CHARITU
  Dňa 10. 6. 2020 – v stredu sa bude v obci Predajná prevádzať zber textilu. Prosíme občanov, aby si zaviazané vrecia s textilom pripravili v stredu ráno pred svoje domy ...
  5. 5. 2020
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 5. 5. 2020 (UTOROK) SA USKUTOČNÍ VÝKUP PAPIERA:
  • od 13.00 - 13.30 HOD. NA KRAMLIŠTI
  • od 13.30 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ POD OBECNÝM ÚRADOM

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  15. 03.
  2020
  Jarná deratizácia kanalizačnej sústavy v obci Predajná
  Oznamujeme občanom, že v dňoch 15. marca - 31. mája 2020, sa bude vykonávať preventívna deratizácia kanalizačnej sústavy vo vlastníctve alebo v správe StVPS a.s. v mestách a obciach Banská Bystrica, Brezno, Podbrezová, Predajná, Valaská v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. Deratizáciu bude vykonávať firma UOS – Uni Outsource Services s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s pracovníkmi StVPS a.s. Banská Bystrica
  POUCENIE-deratizacia-kanalizacie-2020.pdf
  3. 2. 2020
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 3. 2. 2020 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 3. 2. 2020.
  3. 9. 2019
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 3. 9. 2019 (UTOROK) SA USKUTOČNÍ VÝKUP PAPIERA:
  • o 15.30 HOD. NA KRAMLIŠTI
  • o 16.00 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ POD OBECNÝM ÚRADOM

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  11. 07.
  2019
  Odstavenie elektrického prúdu na OR PZ v Brezne
  OZNÁMENIE OR POLICAJNÉHO ZBORU V BREZNE
  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že v štvrtok dňa 11. 07. 2019 v čase od 07.30 - 15.30 hod. z dôvodu odstavenia elektrického prúdu nebudú vybavované stránky na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície a oddelení evidencie motorových vozidiel okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne. Z tohto dôvodu si občania môžu vybaviť potrebné doklady, prípadne úkony súvisiace s prepisom motorového vozidla v stredu 10. 07. 2019 v čase od 08.00 - 17.00 hod. a v piatok 12. 07. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.
  26. 6.
  2019
  OZNÁMENIA
  o prerušení distribúcie elektriny 26. 6. a 27. 6. 2019
  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 26. 6. 2019 v čase od 8.00 - 15.15 hod. a 27. 6. 2019 v čase od 7.30 - 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.
  06. 6. 2019
  DOVOLENKA - MUDR. PETER ZLEVSKÝ
  OZNAMUJEM, ŽE NEBUDEM ORDINOVAŤ OD 06. 6. 2019 - 22. 6. 2019

  ZASTUPOVAŤ BUDE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  15. 5. 2019
  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
  Zber nebezpečného odpadu v obci Predajná bude 15. 5. 2019 (v stredu) v raňajších hodinách.

  Občania nech vyložia pred svoje domy a pracovníci obce to vyzbierajú a následne bude odpad odvezený spoločnosťou Detox Banska Bystrica na likvidáciu.

  Patria sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žieraviny, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre
  17. 4.
  2019
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17. 4. 2019 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  15. - 16. 4.
  2019
  ZBER NÁBYTKU
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE V DŇOCH 15. - 16.4. 2019 ( PONDELOK - UTOROK ) MÔŽU OBČANIA DO AREÁLU PREDAJNE KVETINKOVO NOSIŤ STARÝ NÁBYTOK, POČAS CELÉHO DŇA.

  NÁSLEDNE V STREDU RÁNO ZOZBIERANÝ STARÝ NÁBYTOK ODVEZIE NA TO URČENÁ SPOLOČNOSŤ.
  28. 3. 2019
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 28. 3. 2019 (V ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 28. 3. 2019.
  20. 3. 2019
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20. 3. 2019 (STREDA) SA USKUTOČNÍ VÝKUP PAPIERA:
  • o 15.00 HOD. NA KRAMLIŠTI
  • o 15.30 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ .

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  11. - 15. 2. 2019
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami
  DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 11. – 15. februára 2019 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 10.00 h do 14.10 h medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky :
  Os 7207, Os 7206, Os 7208 a Os 7209
  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená

  PODBREZOVÁ pred budovou železničnej stanice
  LOPEJzastávka SAD „Podbrezová, Lopej
  PREDAJNÁzastávka SAD „Predajná, pri moste
  DUBOVÁpred budovou železničnej stanice
  19. 12. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 12. 2018 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  21. 11. 2018
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 21. 11. 2018 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 21. 11. 2018.
  19. 11. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 11. 2018 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18. 10. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 10. 2018 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 9. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 9. 2018 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  6. 9. 2018
  ZBER PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 6. 9. 2018 (ŠTVRTOK) SA USKUTOČNÍ ZBER PAPIERA:
  • o 15.00 HOD. NA KRAMLIŠTI V ULIČKE PRI STOLÁRSTVE
  • o 15.30 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ .

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  3. a
  5. - 7. 9. 2018
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami
  BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 3. a 5. – 7. septembra 2018 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 10.20 h - 13.50 h medzi železničnými stanicami BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky : Os 7207, Os 7210, Os 7209 a Os 7212 nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená

  BANSKÁ BYSTRICApred budovou železničnej stanice
  ŠALKOVÁzastávka SAD „Banská Bystrica, Šalková, rázc.“
  SLOVENSKÁ ĽUPČA PRÍBOJzastávka SAD „Slovenská Ľupča, Príboj, ZŤS“
  SLOVENSKÁ ĽUPČApred budovou železničnej stanice
  LUČATÍNpred budovou železničnej stanice
  MEDZIBRODpred budovou železničnej stanice
  22. 8. 2018
  POLIKLINICKÁ ČASŤ NEMOCNICE BREZNO - MIMO PREVÁDZKY A
  AMBULANTNÍ LEKÁRI ORDINOVAŤ NEBUDÚ
  Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE DISTRIBUČNEJ SIETE SSE-D, A.S. BUDE DŇA 22. AUGUSTA 2018 V ČASE 08:00 - 18:00 HOD. PRERUŠENÁ DODÁVKA EL. ENERGIE DO CELEJ NEMOCNICE!

  Celý areál NsP Brezno, n.o., Banisko 273/1, Brezno bude v tomto čase
  napájaný el. energiou len z náhradného zdroja, avšak napájané budú len
  tie najdôležitejšie odberné miesta nemocnice! V tomto čase budú odpojené
  aj všetky informačné systémy..

  VZHĽADOM NA UVEDENÉ POLIKLINICKÁ ČASŤ NEMOCNICE BUDE MIMO PREVÁDZKY A AMBULANTNÍ LEKÁRI ORDINOVAŤ NEBUDÚ
  20. 8. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20. 8. 2018 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  15. 8. 2018
  ODSTAVENÁ VODA NA ULICI KRAMLIŠTE
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 15. 8. 2018 BUDE NA ULICI KRAMLIŠTE ODSTAVENÁ VODA V ČASE OD 9.00 HOD. DO 14,00 HOD.
  11. 7. 2018
  MUDR. PETER ZLEVSKÝ - NEORDINUJE
  13. 7. - 1. 8. 2018
  ZASTUPUJE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  19. 7. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 7. 2018 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18. 7. 2018
  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
  Zber nebezpečného odpadu v obci Predajná bude 18. 7. 2018 (v stredu) v raňajších hodinách.

  Občania nech vyložia pred svoje domy a pracovníci obce to vyzbierajú a následne bude odpad odvezený spoločnosťou Detox Banska Bystrica na likvidáciu.

  Patria sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žieraviny, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre
  9. - 13. 7. 2018
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami
  BREZNO - PODBREZOVÁ a späť
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 9. - 13. 7. 2018 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy
  v čase : od
  9.55 - 13.40 h medzi železničnými stanicami
  BREZNO - PODBREZOVÁ a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky :
  Os 7210, Os 7207 Os 7212 a Os 7209
  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená
  BREZNOpred budovou železničnej stanice
  VALASKÁpred budovou železničnej stanice
  CHVATIMECHpred budovou železničnej stanice
  PODBREZOVÁpred budovou železničnej stanice
  1. 7. 2018
  VÝZVA NA ČISTENIE KOMÍNOV
  VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
  DOSTALI STE DO SCHRÁNOK PONUKU OD KOMINÁRSKEJ FIRMY NA ČISTENIE KOMÍNOV, PRETO VÁM ODPORÚČAME VYUŽIŤ JU.

  PREVENTÍVNA PROTIPOŽIARNA SKUPINA OBCE BUDE V MESIACOCH AUGUST – NOVEMBER VYKONÁVAŤ KONTROLY RODINNÝCH DOMOV, PRI KTORÝCH STE POVINNÍ SA PREUKÁZAŤ DOKLADOM O ČISTENÍ KOMÍNA.

  POTVRDENIE SI VYŽADUJE AJ KOMERČNÁ POISŤOVŇA V PRÍPADE POŽIARU NEHNUTEĽNOSTI AK JU MÁTE POISTENÚ.
  2. - 6. 7. 2018
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami
  BREZNO - PODBREZOVÁ a späť
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 2. - 4. a 6. 7. 2018 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy
  v čase : od
  9.55 - 13.40 h medzi železničnými stanicami
  BREZNO - PODBREZOVÁ a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky :
  Os 7210, Os 7207 Os 7212 a Os 7209
  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená
  BREZNOpred budovou železničnej stanice
  VALASKÁpred budovou železničnej stanice
  CHVATIMECHpred budovou železničnej stanice
  PODBREZOVÁpred budovou železničnej stanice
  18. 6. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 6. 2018 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  12. 4. 2018
  MUDR. PETER ZLEVSKÝ - NEORDINUJE
  11. 6. - 23. 6. 2018
  ZASTUPUJE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  18. 5. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 5. 2018 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 4. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 4. 2018 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  10. - 13. 4. 2018
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami
  BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 10. – 13. apríla 2018 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 08.15 h - 17.00 h medzi železničnými stanicami BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky :
  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená

  BANSKÁ BYSTRICApred budovou železničnej stanice
  ŠALKOVÁzastávka SAD „Banská Bystrica, Šalková, rázc.“
  SLOVENSKÁ ĽUPČA PRÍBOJzastávka SAD „Slovenská Ľupča, Príboj, ZŤS“
  SLOVENSKÁ ĽUPČApred budovou železničnej stanice
  LUČATÍNpred budovou železničnej stanice
  MEDZIBRODpred budovou železničnej stanice
  12. 4. 2018
  MUDR. PETER ZLEVSKÝ - DOVOLENKA
  12. 4. - 28. 4. 2018
  ZASTUPUJE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  19. - 23. 3. 2018
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami
  DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť + BREZNO - PODBREZOVÁ a späť
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 19. – 22. marca 2018 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 10.00 - 14.10 h medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky :
  Os 7207, Os 7210, Os 7212 a Os 7209
  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená
  PODBREZOVÁpred budovou železničnej stanice
  LOPEJzastávka SAD „Podbrezová, Lopej
  PREDAJNÁzastávka SAD „Predajná, pri mostej
  DUBOVÁpred budovou železničnej stanice

  2/
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 23. marca 2018 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy
  v čase : od
  9.55 - 13.40 h medzi železničnými stanicami
  BREZNO - PODBREZOVÁ a späť

  V dôsledku tejto výluky budú vlaky :
  Os 7210, Os 7207 Os 7212 a Os 7209
  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

  Náhradná zastávka NAD bude zriadená
  BREZNOpred budovou železničnej stanice
  VALASKÁpred budovou železničnej stanice
  CHVATIMECHpred budovou železničnej stanice
  PODBREZOVÁpred budovou železničnej stanice
  21. 3. 2018
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 21. 3. 2018 (STREDA) o 15.00 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ a o 16.00 HOD. NA ULICI KRAMLIŠTE BUDE FIRMA VEMABB s.r.o. Slovenská Ľupča VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  20. 3. 2018
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 20. 3. 2018 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 20. 3. 2018.
  19. 3. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 3. 2018 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  20. 2. 2018
  MUDR. PETER ZLEVSKÝ - DOVOLENKA
  26. 2. - 3. 3. 2018
  ZASTUPUJE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  19. 2. 2018
  MUDR. ĽUBICA JURIGOVÁ - DETSKÁ AMBULANCIA PRESŤAHOVANÁ
  ZO ZŠ V PODBREZOVEJ DO BÝVALEJ AMBULANCIE MUDR. PAVLOVE A MUDR. AUXTOVEJ
  MUDR. ĽUBICA JURIGOVÁ OZNAMUJE SVOJIM PACIENTOM, ŽE

  DETSKÁ AMBULANCIA JE OD 06. FEBRUÁRA 2018 PRESŤAHOVANÁ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V PODBREZOVEJ DO NOVÝCH PRIESTOROV V DOME SLUŽIEB – VEDĽA OBECNÉHO ÚRADU NA SLÁDKOVIČOVEJ ULICI.
  JEDNÁ SA O PRIESTORY BÝVALEJ AMBULANCIE MUDR. PAVLOVE A MUDR. AUXTOVEJ.
  19. 2. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 2. 2018 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  15. 1. 2018
  OZNÁMENIA SPRÁVY DANÍ
  pre rok 2018
  Oznamujeme občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť ( dom, záhradu, byt, ornú pôdu, TTP, lúku, chatu, garáž......) že sú povinní vyplniť tlačivo „ daňové priznanie k dani z nehnuteľností“ do 31.1.2018 . Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade. V tomto istom termíne je potrebné nahlásiť nových psov do evidencie na obecnom úrade. Taktiež treba odhlásiť psy, ktoré uhynuli, alebo boli utratené.

  Poplatok za komunálny odpady v roku 2018 bol stanovený na 22,00 € za osobu a rok. Poplatok sa bude platiť štvrťročne a to prostredníctvom SIPO, bankou, alebo do pokladne na obecnom úrade. Občan si môže vybrať spôsob platby. Žiadosť o poskytnutie úľavy si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.
  O úľavu si môžete požiadať do 31.01.2018. Kto si v tomto termíne žiadosť nepodá, úľava mu bude poskytnutá až za druhý štvrťrok 2018.
  19. 1. 2018
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 1. 2018 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 12. 2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 12. 2017 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  20. 11. 2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20. 11. 2017 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  3. 10. 2017
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 3. 10. 2017 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 3. 10. 2017.
  19. 9. 2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 9. 2017 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  7. - 8.
  9. 2017
  OZNÁMENIA
  7. - 8. 9. 2017 - OcÚ v PREDAJNEJ uzavretý
  Dňa 7. a 8. septembra 2017 (ŠTVRTOK - PIATOK)  bude obecný úrad v Predajnej zatvorený z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie
  7. 9.
  2017
  OZNÁMENIA
  o prerušení distribúcie elektriny 7. 9. 2017
  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 7. 9. 2017 v čase od 6.30 - 20.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.
  18. 8. 2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 8. 2017 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 7. 2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 7. 2017 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 6. 2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 6. 2017 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  13. 6. 2017
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 13. 6. 2017 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 13. 6. 2017.
  7. - 9. 6. 2017
  ŽSR - VÝLUKOVÉ PRÁCE
  V
  ylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami Banská Bystrica - Medzibrod
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 7.- 8. júna 2017 v čase : 07:10 – 17:10 hod. a 9. júna 2017 v čase : 07:10 – 15:30 hod. budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami Banská Bystrica - Medzibrod.
  V dôsledku tejto výluky budú vlaky v tomto čase nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).
  Náhradná zastávka NAD bude zriadená v

   Železničná stanica
   Miesto zastavenia NAD
   Medzibrod
   pred staničnou budovou
   Lučatín
   pred staničnou budovou
   Slovenská Ľupča
   pred staničnou budovou
   Slovenská Ľupča - Príboj
   zastávka SAD „Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS“
   Šalková
   zastávka SAD „Banská Bystrica, Šalková, rázcestie“
   Banská Bystrica
   pred staničnou budovou
  19.5.2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 5. 2017 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  5. 5. 2017
  OZNAM
  očkovanie psov v Predajnej
  Veterinárny lekár MVDr. Veselický oznamuje majiteľom psov, že dňa 5. 5. 2017 t.j. v piatok sa budú očkovať psy proti besnote.
  Očkovať sa bude od 17,00 - 18,00 hod. na námestí na Námestí J. Pejku v Predajnej. Majiteľom psov na Kramlišti budú psy zaočkované o 16.30 hod.. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5,-€.
  Kompletné zaočkovanie psa proti 7 infekčným chorobám vrátane besnoty stojí 15,-€. Prosíme priniesť očkovacie preukazy.
  13.5.2017
  P O Z V Á N K A
  Válné zhromaždenie podielníkov
  URBARIÁTU PREDAJNÁ
  Miesto: Spoločenský dom, Predajná
  Deň a čas: sobota, 13. mája 2017 od 13,00 hod.

  Program: ... viac POZVÁNKA >>
  19.4.2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 4. 2017 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  13.4.2017
  ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 13. 4. 2017 (V ŠTVRTOK) SA USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU FIRMOU PROFAX, NAKOĽKO PIATOK JE SVIATOK.
  4. 4. 2017
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 4. 4. 2017 (UTOROK) o 15.30 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ a o 16.00 HOD. NA ULICI KRAMLIŠTE BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. ŽILINA VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  4. 4. 2017
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 4. 4. 2017 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 4. 4. 2017.
  20.3.2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20. 3. 2017 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.1.2017
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 1. 2017 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  09.12.2016
  DOVOLENKA - MUDR. PETER ZLEVSKÝ
  OZNAMUJEM, ŽE NEBUDEM ORDINOVAŤ OD 09. 12. 2016 -17. 12. 2016

  ZASTUPOVAŤ BUDE MUDR. EVA ZLEVSKÁ NA OZS PODBREZOVÁ.
  18.11.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 11. 2016 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19. 10.
  2016
  "Vidieť a byť videný"
  UPOZORNENIE OR POLICAJNÉHO ZBORU V BREZNE
  Za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov.
  Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele - napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod.
  Tieto prvky má mať účastník cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke ... viac >>.
  18.10.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 10. 2016 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  13. 10. 2016
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 13. 10. 2016 (ŠTVRTOK) o 15.00 HOD. NA ULICI KRAMLIŠTE a o 15.30 HOD. NA NÁMESTÍ V PREDAJNEJ BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. ŽILINA VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  01. 10.
  2016
  - JESEŇ NA CESTÁCH
  UPOZORNENIE KR POLICAJNÉHO ZBORU V BB
  Za obdobie od 1. januára do 25. septembra 2016 za Banskobystrický kraj:
  920 dopravných nehôd
  25 usmrtených osôb
  101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených
  (usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

  Uvedené údaje sú Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností, čím ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodci zase podceňujú používanie reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na vozovku bez toho aby sa presvedčili, či môžu cez ňu bezpečne prejsť.

  28. 9. 2016
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 28. 9. 2016 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 28 9. 2016.
  19.9.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 9. 2016 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  05. 09.
  2016
  Odstavenie elektrického prúdu na OR PZ v Brezne
  OZNÁMENIE OR POLICAJNÉHO ZBORU V BREZNE
  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že v pondelok dňa 05. 09. 2016 v čase od 07.00 - 16.30 hod. z dôvodu odstavenia elektrického prúdu nebudú vybavované stránky na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície a oddelení evidencie motorových vozidiel okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne. Z tohto dôvodu si občania môžu vybaviť potrebné doklady, prípadne úkony súvisiace s prepisom motorového vozidla v utorok dňa 06. 09. 2016 v čase od 07.30 - 12.00 hod. a od 13.00 - 15.00 hod.
  19.7.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 7. 2016 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  7. 7. 2016
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 7. 7. 2016 (ŠTVRTOK) o 15.00 HOD. PRI OBECNOM ÚRADE BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. ŽILINA VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  30. 5.
  2016
  OZNÁMENIA
  o prerušení distribúcie elektriny 27. 6. 2016
  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 27. 6. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.
  19.5.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 5. 2016 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18. 5.
  2016
  OZNÁMENIA
  o prerušení distribúcie elektriny 3. 5. - 18. 5. 2016
  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 18. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 17. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  1. SSE distribúcia oznamuje. že dňa 16. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  2. SSE distribúcia oznamuje. že dňa 16. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 13. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 12. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  1. SSE distribúcia oznamuje. že dňa 10. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  2. SSE distribúcia oznamuje. že dňa 10. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 9. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 4. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 3. 5. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.

  SSE distribúcia oznamuje. že dňa 25. 4. 2016 v čase od 7.30 - 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny ... viac >>.
  5. 5. 2016
  OZNAM
  očkovanie psov proti besnote
  Veterinárny lekár Dr. Veselický oznamuje majiteľom psov, že dňa 5. 5. 2016 t.j. vo štvrtok sa budú očkovať psy proti besnote.
  Očkovať sa bude od 17,30 - 18,30 hod. na námestí v Predajnej. Majiteľom psov na Kramlišti budú psy zaočkované od 17.00 -17,15 hod.. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5,-€.
  Kompletné zaočkovanie psa proti 7 infekčným chorobám vrátane besnoty stojí 15,-€. Prosíme priniesť očkovacie preukazy.
  2. 5. 2016
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 2. 5. 2016 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 2. 5. 2016.
  30. 4.
  2016
  OZNÁMENIE
  o vyhlásení zápisu do materskej školy
  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 418, 976 63 Predajná vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 ...

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk. rok 2016/2017 podáva zákonný zástupca dieťaťa zástupkyni pre MŠ od 30. 4. 2016 do 31. 5. 2016 v čase od 8.00 - 5.30 hod. v budove materskej školy ... viac >>.
  18. 04.
  2016
  "Vidieť a byť videný"
  UPOZORNENIE OR POLICAJNÉHO ZBORU V BREZNE
  Za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov.
  Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele - napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod.
  Tieto prvky má mať účastník cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke ... viac >>.
  19.4.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 4. 2016 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.3.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 3. 2016 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.2.2016
  P O Z V Á N K A
  na informačné stretnutie Ministra životného prostredia SR Petra Žigu
  v Podbrezovej s občanmi na tému
  Odstraňovanie nebezpečných odpadov a čiernych skládok na Horehroní
  Miesto: Kultúrny dom – kinosála, Podbrezová
  Deň a čas: štvrtok, 18. februára 2016 od 17,00 h – 18,00 h

  Program: ... viac POZVÁNKA >>
  19.2.2016
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 2. 2016 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  10.2.2016
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 10. 2. 2016 (STREDA) o 15.40 HOD. PRI OBECNOM ÚRADE BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. ŽILINA VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  21.12.
  2015
  OZNAM POLÍCIE
  nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb
  Polícia žiada, aby výskyt akýchkoľvek podozrivých osôb, prípadne pokusov o uvedené podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo na najbližší útvar polície. ... viac >>.
  18.12.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 12. 2015 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  09.12.
  2015
  POZVÁNKA
  na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 09. 12. 2015
  2.11.2015
  !!! OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
  - CESTA III/2379 (066057) PREDAJNÁ - LOPEJ
  Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Banská Bystrica v zastúpení Banskobystrického samosprávneho kraja ako vlastníka cesty, oznamuje realizáciu stavebných úprav cesty III/2379 (066057) Predajná – Lopej v ckm 5,100 – 6,400 a 7,000 – 7,270.

  Popis druhu a rozsahu prác:
  - Pokládka novej vrstvy krytu vozovky,
  - zapílenie začiatkov a koncov úprav,
  - spojovací postrek,
  - vyrovnanie nerovností - ACI 16

  Dodávateľ stavby: Cestné stavby L. Mikuláš, spol. s r.o.

  Technický dozor za BBRSC, a.s.:
  Ing. Okál Marian, mobil 0918/543720, okal@rsczv.sk

  Termín realizácie prác:
  12.11.2015 - 14.11.2015 od 7:00 do 18:00 hod. (štvrtok až sobota).

  Počas realizácie prác bude cesta medzi Predajnou a Lopejom neprejazdná (úplná uzávierka cesty).
  2.11.2015
  !!! VÝZVA POLÍCIE
  OZNÁMENIE PÁCHANIA TRESTNEJ ČINNOSTI
  Polícia v súčasnej dobe objasňuje podozrenie z páchania trestnej činnosti firmou Michal Švantner – SAPRA so sídlom podnikania v obci Valaská, ktorá sa zaoberala rekonštrukciou hrobových miest so zľavou od roku 2014 po súčasnosť.
  Z toho dôvodu polícia žiada občanov, aby v prípade, že uzavreli s uvedenou firmou v zastúpení osobou Michal Švantner prípadne Simona Beňková zmluvu o dielo (rekonštrukcia hrobových miest so zľavou), aby túto skutočnosť oznámili na obecnom úrade s uvedením kontaktných a osobných údajov ... viac >>.
  20.10.2015
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 20. 10. 2015 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 20. 10. 2015.
  19.10.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 10. 2015 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  28.9.2015
  OZNAM - Prešetrenie petície na prepracovanie projektu na gravitačnú kanalizáciu na ulici Farská
  Poslanci na základe získaných informácií a zistenia skutkového stavu veci, rozhodli že predložená petícia je v rozpore so spoločnými záujmami občanov celej Aglomerácie Nemecká-Predajná –Jasenie a Uznesením č. 54/2015 predloženú petíciu zamietlo.


  ... viac >> Prílohy: "Výpis z Uznesenia OZ č. 54/2015 zo dňa 17.9.2015 >>"
  18.9.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18. 9. 2015 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  7.9.2015
  OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
  Obec Predajná opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti zabezpečila oznámením požadovaných údajov všetkým zamestnancom prostredníctvom
  Smernice "Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti"
  2.9.2015
  REGISTER ADRIES - ADRESNÝ BOD
  Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Tento zákon upravuje
  a) zriadenie registra adries (ďalej len register“).
  b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,
  c) podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri,
  d) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra,
  e) sankcie za porušenie povinnosti podľa tohto zákona

  V súvislosti s týmto zákonom bude Obec Predajná pripojená na informačný systém registra adries MV SR, ktorý je podmienený doplňovaním údajov a to: »»» ...
  19.8.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 8. 2015 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  16.7.2015
  PRACOVNÉ STRETNUTIE VO VECI BUDOVANIE
  TLAKOVEJ KANALIZÁCIE NA ULICIACH FARSKÁ A KRAMLIŠTE
  Starostka obce Predajná v spolupráci so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica a s projektantom organizuje pracovné stretnutie vo veci budovania tlakovej kanalizácie na uliciach Farská a Kramlište

  Dňa 16.7.2015 o 17,00 v sále Spoločenského domu.

  Žiadame občanov ulíc Farská a Kramlište, aby sa tohto stretnutia zúčastnili, nakoľko budú vysvetlené všetky nezodpovedané otázky od Vás občanov
  22.6.2015
  POZVÁNKA
  na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 22. 6. 2015
  POZVÁNKA
  15.6.2015
  PRACOVNÉ STRETNUTIE VO VECI
  BUDOVANIE KANALIZÁCIE A ČOV
  Budovanie kanalizácie a COV PREDAJNA
  19.5.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 5. 2015 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  24.4.2015
  VÝZVA NA STAROSTLIVOSŤ O PÔDU
  Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Brezne
  u p o z o r ň u j e a v y z ý v a
  každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosot' o poľnohospodársku pôdu tak ako ustanovuje §3 zakona ...
  23.04.2015
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 23. 04. 2015 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 23. 04. 2015.
  20.4.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20. 4. 2015 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.

  09.4.2015
  ZOZNAM HROBOVÝCH MIEST NA ZRUŠENIE
  Obec Predajná ako správca pohrebiska v súlade so zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu smútku Predajná,
  týmto oznamujeme zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť.
  Po uplynutí troch rokov od tohto zverejnenia naloží správca s takýmito predmetmi podľa § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 /občiansky zákonník/ ako s vecami opustenými.
  Táto písomnosť sa vyvesuje na obdobie troch rokov.
  Verejná vyhláška - Zoznam hrobových miest na zrušenie »»»
  30.3.2015
  SPP - ON-LINE FORMULÁRE
  / nová bezplatná elektronická aplikácia /
  Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky.

  Táto aplikácia umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje.

  Služba predkladania žiadostí prostredníctvom ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou.

  Zákazníci môžu podať elektronicky:
  - žiadosť o pripojenie do distribučnej siete,
  - žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo
  - žiadosť o montáž meradla.

  ON-LINE FORMULÁRE prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní.
  26.3.2015
  ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
  OBČANIA POZOR !

  Plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2015 zo strany občanov, právnických osôb fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú vyčlenené na výkon štátneho požiarneho dozoru - u s m e r n e n i e »»»

  VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB ! »»»
  8. - 10. 4. 2015
  ZBER TEXTILU PRE CHARITU 
  Vážení občania,
   
  Obecný úrad obce Predajná v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť:
   
  -         oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých
   
  -         lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
   
  -         látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávejte nám odrezky a zbytky látok)
   
  -         domáce potreby (riad – hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere)
   
  -         periny ( náplň  perie, vata), vankúše, deky
   
  -         obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
   
  -         hračky
   

   Uvedené veci prineste do Spoločenského domu /prízemie/ v termíne  
  od 8.4.2015 do 10.4.2015 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.
                                                         od 15.00 hod. do 18.00 hod.
   
  Vyzbieraný materiál bude z 90% spracovaný a ďalej využitý. Poslúži ľuďom v núdzi i ako materiál k ďalšiemu priamemu spracovaniu.
   
  Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
  19.3.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19. 3. 2015 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  17.3.2015
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17. 3. 2015 (UTOROK) o 15.30 HOD. PRI OBECNOM ÚRADE BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. ŽILINA VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  19.2.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.2.2015 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  10.2.2015
  NÁVRH OBCE PREDAJNÁ NA ZAČATIE KONANIE O URČENÍ POVINNEJ OSOBY ZA ENVIROMENTÁLNE ZÁŤAŽE - SKLÁDKY PREDAJNÁ
  Vyjadrenie starostky:

  Vážení spoluobčania!
  Ako reakciu na článok "Časovaná bomba Horehronia" uverejnený v občasníku Banskobystrický kraj, ktorý vydáva BBSK uvádzame, že obec Predajná podala dňa 10.12.2014 na Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Banská Bystrica "Návrh na začatie konania o určení povinnej osoby" podľa § 5 ods. 1 písm. b zákona 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnej záťaže a nie BBSK pod vedením Ing. Mariána Kotlebu, ako uvádza v článku Ing. Bímová, vedúca regionálneho rozvoja. Uverejňujeme fotokópiu návrhu »»» ...
  20.1.2015
  CVIČENIE
  V priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Predajná sa 2 x do týždňa cvičí.

  V utorok od 18,30 hod. aerobic a
  vo štvrtok od 18,30 hod. posilňovacie cviky na celé telo alebo pilates.

  Pozývame všetkých.
  19.1.2015
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.1.2015 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  22. - 28. 12. 2014
  TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH BB KRAJA
  KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI VYHLÁSILO V 52. TÝŽDNI 2014 DOPRAVNO-PREVENTÍVNE OPATRENIA NA CESTÁCH BB KRAJA »»» ...
  24.12.2014
  ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 24.12.2014 (V STREDU) SA USKUTOČNÍ  V OBCI ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU.
  18.12.2014
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.12.2014 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  25.11.2014
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 25. 11. 2014 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  ZBIERAME NEPOTREBNÉ VEĽKÉ:
  - CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE, VYSÁVAČE, ...
  AJ MALÉ SPOTREBIČE
  - FÉNY, HOLIACE STROJČEKY, MIXERY A POD.),
  KTORÉ PATRIA DO ZBERU.

  LEN ODTIAL MÔŽU PUTOVAŤ NA RECYKLÁCIU ,KTORÁ VÝRAZNE PRISPIEVA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 25.11.2014.
  19.11.2014
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.11.2014 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  20.10.2014
  KOMINÁR
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE V DŇOCH OD 20. - 24. 10. 2014 NAVŠTÍVI NAŠU OBEC KOMINÁR, KTORÝ BUDE VYKONÁVAŤ REVÍZIU KOMÍNOV.

  ZÁUJEMCOVIA SA MOŽU PRIEBEŽNE NAHLASOVAŤ NA OBECNOM ÚRADE OBCE PREDAJNÁ.
  20.10.2014
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20.10.2014 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  16.10.2014
  INFORMAČNÁ TABUĽA PRED MIESTNYM CINTORÍNOM
  Obec Predajná v zastúpení starostkou obce Ing. Tatianou Čontofalskou týmto oznamuje občanom, že
  pred miestnym cintorínom obce Predajná bola osadená informačná tabuľa, ktorej súčasťou je
  mapa cintorína s vyznačenými hrobovými miestami a zároveň popis hrobových miest ako číslo hrobového miesta a informácie o zosnulom.
  Táto tabuľa je pracovnou verziou spoločnosti, ktorá realizovala pasportizáciu cintorína obce Predajná, preto akékoľvek údaje, ktoré v nej nie sú zahrnuté /napr. novovybudované hroby, nové náhrobné kamene, pomníky s pozmenenými resp. doplnenými údajmi o zosnulom a iné/ je možné doplniť a to na základe podnetu občana – nájomcu hrobového miesta »»»
  24.09.2014
  VÝMENA ODORANTOV ZEMNÉHO PLYNU SPP
  OBČANIA POZOR !!!

  SPP – DISTRIBÚCIA, A.S. BUDE V NASLEDUJÚCICH DŇOCH VO VAŠEJ OBCI MENIŤ ODORANT ZEMNÉHO PLYNU, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu »»»

  21. 3. 2014
  BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
  OBČANIA POZOR !

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. prichádza aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany...

  Analýzu vzoriek vody z individuálnych zdrojov realizujeme pre prvých 400 záujemcov podľa nasledovných usmernení »»»
  7. - 15. 4.
  2014

  ZBER TEXTILU PRE CHARITU
  Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, textilu, obuvi a posteľné pradlo pre charitu, ktorý sa bude konať v obci

  Predajná v priestoroch Spoločenského domu
  • v dňoch od 7. 4. 2014 (pondelok) do 15. 4. 2014 (utorok)
   v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 15:00 do 18:00 hod.

  Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze ...

  17.2.2014
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17.2.2014 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  17.1.2014
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17.1.2014 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.12.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.12.2013 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  20.11.2013
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 20. 11. 2013 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  - BATÉRIE, AKUMULÁTORY
  - SPOTREBNÚ ELEKTRONIKU (TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE)
  - DOMÁCE SPOTREBIČE (CHLADNIČKY, PRÁČKY, ŽIARIVKY)

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 20.11.2013.

  19.11.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.11.2013 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.

  07.11.2013
  RADY PRED ODBERATEĽOV ZEMNÉHO PLYNU
  OBČANIA POZOR !
  spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.,  si Vás dovoľuje informovať v oblasti starostlivosti o odberné plynové zariadenie a ochrany pred neoprávneným odberom zemného plynu. Sú tu aj kontakty, na ktoré sa môžete v prípade potreby obrátiť.

  31.10.2013
  VÝVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU Z KUKA NÁDOB
  OBČANIA POZOR !!!

  VÝVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU Z KUKA NÁDOB
  FIRMA PROFAX NEMECKÁ USKUTOČNÍ V OBCI PREDAJNÁ VO ŠTVRTOK 31.10 2013 NAKOLKO V PIATOK JE ŠTÁTNY SVIATOK..
  18.10.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.10.2013 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  9.10.2013
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 09. 10. 2013 (V PIATOK) o 15.00 HOD. PRI OBECNOM ÚRADE BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. ŽILINA VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ DO BALÍKOV.
  22.08.2013
  NOVELA ZÁKONA O PREMÁVKE UMOŽŇUJÚCEJ DOMÁCIM TRAKTOROM JAZDIŤ PO CESTÁCH
  Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách. »»»
  19.08.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.08.2013 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  22.07.2013
  E - BOX
  V budove obecného úradu na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov »»»
  19.07.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.07.2013 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.04.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.04.2013 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  15. a 19.4.
  2013
  ZBER TEXTILU PRE CHARITU
  Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, textilu, obuvi a posteľné pradlo pre charitu, ktorý sa bude konať v obci Predajná v priestoroch Spoločenského domu
  v dňoch od 15.04.(pondelok) do 19.04.(piatok)
  v čase od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 18:00 hod.

  Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze ...
  08.03.2013
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 08. 03. 2013 (V PIATOK) o 15.30 HOD. NA NÁMESTÍ JURAJA PEJKU BUDE FIRMA ŠAGI s.r.o. VYKUPOVAŤ PAPIER OD OBČANOV FORMOU VÝMENY ZA TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY, SERVÍTKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ.
  06.03.2013
  Do vriec a farebných kontajnerov rozmiestnených po obci zbierame :
  PAPIER, PLASTY, SKLO ... Čo sem patrí? ... Čo sem nepatrí? »»»
  19.02.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.02.2013 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.1.2013
  ZOZNAM PSOV OBCE PREDAJNÁ K 1. 1. 2013
  Zoznam psov obce PREDAJNÁ k 1. 1. 2013 »»»
  18.01.2013
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.01.2013 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.12.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.12.2012 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.11.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.11.2012 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  25.10.2012
  VÝKUP PAPIERA
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 25.10.2012 (VO ŠTVRTOK) o 15.00 HOD. NA NÁMESTÍ JURAJA PEJKU BUDE FIRMA TENTO VYKUPOVAŤ PAPIER, ZA KTORÝ OBČANIA DOSTANÚ TOALETNÝ PAPIER, HYGIENICKÉ VRECKOVKY A UTIERKY.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PAPIER PRINIESLI ZVIAZANÝ.
  19.10.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.10.2012 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  11.10.2012
  Dňa 1.10.2012 sa zmenili sadzby správnych poplatkov. Zmeny sadzieb správnych poplatkov, ktoré obce najčastejšie vyberajú nižšie uvádzam v jednotlivých položkách »»»
  9.10.2012
  NEPODCEŇUJTE ÚDRŽBU KOMÍNA
  OBČANIA POZOR !

  Bezpečnosť rodinných domov, zdravia a životy ľudí musí byť prvoradá. Požiarom možno predchádzať dodržiavaním lehôt čistenia a kontroly komína
  11.10.2012
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 11. 10. 2012 (VO ŠTRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

  - BATÉRIE, AKUMULÁTORY
  - SPOTREBNÚ ELEKTRONIKU (TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE)
  - DOMÁCE SPOTREBIČE (CHLADNIČKY, PRÁČKY, ŽIARIVKY)

  ŽIADAME OBČANOV, ABY
  ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNESKOR DO 7.00 HOD. DŇA 11.10.2012.
  26.9.2012
  NESPAĽUJEME ODPADY
  OBČANIA POZOR !
  24.9.2012
  ZBER TEXTILU PRE CHARITU 
  Vážení občania,
   
  Obecný úrad obce Predajná v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť:
   
  -         oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých
   
  -         lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
   
  -         látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávejte nám odrezky a zbytky látok)
   
  -         domáce potreby (riad – hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere)
   
  -         periny ( náplň  perie, vata), vankúše, deky
   
  -         obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
   
  -         hračky
   

   Uvedené veci prineste do Spoločenského domu v termíne  
  od 24.9.2012 do 28.9.2012 v čase od 10.00   hod do 12.00 hod
                                                        od 14.00 hod do 18.00 hod
   
  Vyzbieraný materiál bude z 90% spracovaný a ďalej využitý. Poslúži ľuďom v núdzi i ako materiál k ďalšiemu priamemu spracovaniu.
   
  Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
  21.09.2012
  Pôdohospodárska platobná agentúra schvaľuje Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt (názov projektu): Renovácia obradnej siene a výmena okien na obecnom úrade - Predajná »»»
  18.9.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.9.2012 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.7.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.7.2012 (V ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.6.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.6.2012 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.5.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.5.2012 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.4.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.4.2012 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  11. - 13.4.
  2012
  ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA
  Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Predajná v priestoroch Spoločenského domu
  v dňoch od 11.04.(streda) do 13.04.(piatok)
  v čase od 09:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 18:00 hod.

  Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze ... »»»
  20.2.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20.2.2012 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  27.01.2012
  Obvodný úrad Brezno, odbor živnostenského podnikania Vám v rámci
  všeobecných dostupných spôsobov ponúka kompletné a podrobné informácie k podnikaniu prostredníctvom eJKM (elektronického Jednotného kontaktného miesta -"EUGO Network"), ktoré vzniklo v poslednej fáze vytvárania JKM v Slovenskej republike od 1. januára 2012. »»»
  19.1.2012
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.1.2012 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.12.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.12.2011 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  21.11.2011
  ZBER ELEKTROODPADU
  OBČANIA POZOR !
  DŇA 21.11.2011( V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI PREDAJNÁ USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:
  ŽIARIVKY, PRÁČKY, CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, POČÍTAČE, MONITORY , TELEVÍZORY, RÁDIÁ, MIKROVLNNÉ RÚRY, MOBILNÉ TELEFONY, VIDEOREKORDERY, NÁSTROJE NA KOSENIE, VRTAČKY , PÍLKY, KALKULAČKY, ELEKTRICKÉ DOSKY, SPORÁKY, UMÝVAČKY RIADU .


  ŽIADAME OBČANOV, ABY ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJE RODINNÉ DOMY A BYTOVÉ DOMY, PRACOVNÍCI OBCE VÁM ICH PRÍDU ODVIESŤ.
  18.11.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.11.2011 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.9.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.9.2011 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.9.2011
  ZBER TEXTILU PRE CHARITU 
  Vážení občania,
   
  Obecný úrad obce Predajná v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť:
   
  -         oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých
   
  -         lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
   
  -         látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávejte nám odrezky a zbytky látok)
   
  -         domáce potreby (riad – hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere)
   
  -         periny ( náplň  perie, vata), vankúše, deky
   
  -         obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
   
  -         hračky
   

   Uvedené veci prineste do Spoločenského domu v termíne  
  od 19.9.2011 do 23.9.2011 v čase od 10.00   hod do 12.00 hod
                                                        od 14.00 hod do 18.00 hod
   
  Vyzbieraný materiál bude z 90% spracovaný a ďalej využitý. Poslúži ľuďom v núdzi i ako materiál k ďalšiemu priamemu spracovaniu.
   
  Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
  05.9.2011
  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

  SA USKUTOČNÍ DŇA 05. SEPTEMBRA 2011 O 8.00 HOD.

  TEŠÍME SA NA VÁS!
  19.8.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.8.2011 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.7.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.7.2011 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  17.6.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 17.6.2011 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  13.6.2011
  PROGRAM DODÁVOK POTRAVÍN V ROKU 2011 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  PROGRAM DISTRIBÚCIE POTRAVÍN PODPORUJE DODÁVKY POTRAVÍN PRE OBZVLÁŠŤ ZRANITEĽNÉ OSOBY, KTORÉ SA OCITNÚ V ŤAŽKEJ SITUÁCII.
  19.5.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.5.2011 (V ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  17.5.2011
  PREDAJ OBECNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA OBECNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  18.4.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.4.2011 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.3.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.3.2011 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.2.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.2.2011 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.1.2011
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.1.2011 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  20.12.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20.12.2010 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.11.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.11.2010 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  15.11.2010
  REVÍZIA A ČISTENIE KOMÍNOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 15.11.2010 (PONDELOK) OD 9.30. HOD. PRÍDE DO OBCE KOMINÁR PREVÁDZAŤ REVÍZIE A ČISTENIE KOMÍNOV.
  20.9.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 20.9.2010 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  14.9.2010
  ZBER ELEKTROODPADU
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 14.9.2010 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH BUDE V OBCI ZBIERAŤ ELEKTROODPAD (PRÁČKY, CHLADNIČKY, EL: SPORÁKY, KANVICE, VYSÁVAČE, POČÍTAČE ...)

  ŽIADAME OBČANOV, ABY ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJE RODINNÉ DOMY A BYTOVÉ DOMY.
  19.8.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.8.2010 (V ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  20.7.2010
  Projekt EKOLÓG Brezno
  „Efektívnejšia separácia a zber odpadov v obciach združenia EKOLÓG Brezno“
  • Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
  • Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
  Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom a Štátnym rozpočtom SR
  18.6.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.6.2010 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.5.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.5.2010 (V STREDU) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  8.5.2010
  HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA HRB – ĽUBIETOVSKÝ VEPOR
  Turistický klub Predajná Vás pozýva dňa 8. mája 2010 na HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA HRB – ĽUBIETOVSKÝ VEPOR.

  Zraz bude na Hrbe o 12.00 hod. Všetkých vás srdečne pozývame.
  19.4.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.4.2010 (V PONDELOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  19.3.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.3.2010 (V PIATOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  18.2.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 18.2.2010 (VO ŠTVRTOK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.
  26.1.2010
  CVIČENIE ŽIEN
  Oznamujeme ženám, ktoré majú záujem o cvičenie, že sa začína cvičiť od 26.1.2010.
  Cvičiť sa bude každý utorok a štvrtok v čase od 18.30 - 19.30 v telocvični Základnej školy Predajná.
  Cvičí sa aerobic, posilňovacie cvičenia a pilates.
  Pozývame všetkých.
  19.1.2010
  ZBER PLASTOV
  OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 19.1.2010 (V UTOROK) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH USKUTOČNÍ  V OBCI ZBER PLASTOV.

  ŽIADAME OBČANOV, ABY PLASTOVÝ ODPAD MALI ULOŽENÝ A ZVIAZANÝ VO VRECIACH.