Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

29.5.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) ...


29.5.2023
[10:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká


29.5.2023
[8:30]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH ...


27.4.2023
[14:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


15.3.2023
[10:40]
🌲 OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie ...


22.2.2023
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci)


20.2.2023
[-1:0-1]
SCHVÁLENÝ ROZPOČET obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 (schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023) | INFOSERVIS |
PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025] ...


17.2.2023
[-1:0-1]
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 | INFOSERVIS |
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 ...


17.2.2023
[8:10]
OZNAM - GUDRÓNY - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" ...


4.1.2023
[10:40]
🌲 OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná - Zmeny a doplnok č. 5 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 ...


5.12.2022
[14:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2023 | OBEC |
Harmonogram zberu PLASTOV a KOMUNÁLNEHO ODPADU v obci PREDAJNÁ na rok 2023 ...


30.9.2022
[13:40]
OZNAM - Príspevok na obnovu rodinného domu | INFOSERVIS |
OZNAM - Príspevok na obnovu rodinného domu ...


7.1.2022
[16:00]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) ...


5.1.2022
[10:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2022 | OBEC |
Harmonogram zberu PLASTOV a KOMUNÁLNEHO ODPADU v obci PREDAJNÁ na rok 2022 ...


7.12.2021
[10:40]
🌲 OZNAMENIE – stratégia environmentálnej politiky BBSK - ZELENÝ KRAJ - „Envirostratégia BBSK“ | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ ...


13.10.2021
[11:00]
OZNAM - Čo robiť počas zemetrasenia | INFOSERVIS |
OZNAM - Čo robiť počas zemetrasenia


5.10.2021
[13:00]
OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého | INFOSERVIS |
OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého ...


14.9.2021
[11:00]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR -Občiansky preukaz bez podoby tváre | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana v ambulancii lekára, či v lekárni.


9.8.2021
[13:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma


26.7.2021
[11:10]
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ... | INFOSERVIS |
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ...


3.6.2021
[10:10]
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 ...


17.12.2020
[10:40]
OZNAM - SSD - štartuje ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov | INFOSERVIS |
OZNAM - SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov ...


23.11.2020
[10:40]
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná - POZEMKOVÉ ÚPRAVY | INFOSERVIS |
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná ...


13.4.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo - rýchla pomoc - VOLAJTE 📞 ... | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce