Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
2020

24.3.2020
[8:40]
😷 🏥 OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...


23.3.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov ...


23.3.2020
[10:40]
⚠️ OZNAM - PRÍKAZ - starostu obce: 01/2020 na VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE v lokalite "Pod Hôrkami", SKLÁDKA GUDRÓNOV Predajná I | INFOSERVIS |
PRÍKAZ - starostu obce: 01/2020 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v lokalite "Pod Hôrkami", skládka gudrónov Predajná I ...


18.3.2020
[11:40]
OZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - 02. 04. 2020 - Anna Čunderlíková, Ján Demeter | 09. 04. 2020 - Milan Kňazovický | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - 02. 04. 2020 - Anna Čunderlíková, Ján Demeter | 09. 04. 2020 - Milan Kňazovický - Súhlas ...


17.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - obec šije RÚŠKA pre občanov | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec šije rúška pre občanov ...


16.3.2020
[9:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - ORPZ BR - úprava stránkových hodín do 23. 3. 2020 (od 8.00 - 11.00) | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - ORPZ BR - úprava stránkových hodín do 23. 3. 2020 (od 8.00 - 11.00) ...


16.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SÚHRN OPATRENÍ STAROSTKY OBCE Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu ...


16.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 15. 3. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 15. 3. 2020 ...


14.3.2020
[8:40]
😷 OZNAMENIE - KORONAVÍRUS - prerušenie vyučovania ZŠ s MŠ Predajná od 16. 3. - 27. 3. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - KORONAVÍRUS - prerušenie vyučovania ZŠ s MŠ Predajná od 16. 3. - 27. 3. 2020 ...


13.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - úprava stránkových hodín obecného úradu Predajná | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - úprava stránkových hodín OcÚ Predajná ...


11.3.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - zákaznícke centrá StVPS BB - ZATVORENĚ | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu - zákaznícke centrá StVPS BB - ZATVORENĚ ...


10.3.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia obce Predajná zamedzujúce šíreniu možného vírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu ...


9.3.2020
[-1:0-1]
KORONAVÍRUS 2020 | INFOSERVIS |
Informácie pre občanov o víruse COVID 19 + CALL CENTRÁ ...


9.3.2020
[-1:0-1]
INFO kancelária BB - OBETE trestného činu | INFOSERVIS |
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ...


9.3.2020
[14:40]
😷 USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe | INFOSERVIS |
USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe ...


1.3.2020
[11:22]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2. - VÝSLEDKY | SAMOSPRÁVA |
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR + VÝSLEDKY ...


26.2.2020
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 (vyprodukovné: 258,28 ton, vyseparované len 67,66 ton / 20,69 % odpadu) | INFOSERVIS |
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019:
258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu .


25.2.2020
[11:22]
Voľby NR SR 2020 - delegovanie člena volebnej komisie | SAMOSPRÁVA |
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ...


25.2.2020
[10:40]
Jarná deratizácia kanalizačnej sústavy v obci Predajná 15. 3. - 31. 5. 2020 | INFOSERVIS |
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ...


25.2.2020
[10:00]
Predajnianske zvesti 1/2020 | MÉDIÁ |
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí


24.2.2020
[10:22]
Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná, 16. 10. 2019 - 16. 1. 2020 | OBEC |
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€)


11.2.2020
[8:30]
MSR BIATLON v Osrblí 14. - 16. 2. 2020 | INFOSERVIS |
Pozvánka na Majstrovstvá Slovenskej republiky BIATLON v Osrblí ...


4.2.2020
[10:40]
VYHLÁŠKA (+informácia Katastra BR) o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v KÚ obce Predajná dňom: 14-03-2020 | INFOSERVIS |
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ...


31.1.2020
[8:40]
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ...


28.1.2020
[14:00]
OZNAM - ZBER ELEKTROODPADU - 3. 2. 2020 | INFOSERVIS |
Dňa 3. 2. 2020 (štvrtok) v raňajších hodinách /o 7.00 hod./ sa uskutoční v obci ZBER ELEKTROODPADU


26.1.2020
[18:40]
🚌 Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK | INFOSERVIS |
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK ...


26.1.2020
[14:40]
🚌 OZNAM - autobusové spoje BUDÚ PREMÁVAŤ od pondelka 27.1.2020, podľa platných CP v rámci okresu Brezno | INFOSERVIS |
OZNAM - autobusové spoje budú premávať od pondelka 27.1.2020, podľa platných CP v rámci okresu Brezno ...


16.1.2020
[14:00]
Detský fašiangový karneval - 1. 2. 2020 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame všetky deti a rodičov na DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, dňa 1. februára 2020 o 16.00 hod. v


16.1.2020
[11:40]
OZNAM - POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 30. 01. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 30. 01. 2020 ...


16.1.2020
[10:00]
PREDAJNIANSKY OBECNÝ BÁL - 7. 2. 2020 | ŽIVOT OBCE |
Starostka obce a kultúrna komisia Vás pozýva na PREDAJNIANSKY OBECNÝ BÁL, dňa 7. februára 2020 o 19.00 hod.,


14.1.2020
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2020-2022 - schválený | INFOSERVIS |
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ...


7.1.2020
[10:00]
Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - JÚL - DEC 2019 | MÉDIÁ |
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚL - DEC 2019


6.1.2020
[9:30]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ... | OBEC |
ZO JDS Predajná organizuje AUG - DEC: Výlety HOREHRONIE, Banská Štiavnica, DJGT, turisti, disco, vianoce, ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce