Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

4.12.2023
[8:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 12. 2023 o 16.30 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 12. 2023 o 16.30 ...


27.11.2023
[10:30]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - NÁVRH ...


27.11.2023
[9:10]
ROZHODNUTIE SÚ - územné rozhodnutie o umiestnení stavby "SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej" | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE SÚ - územné konanie o umiestnení stavby "SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej"


20.11.2023
[7:10]
OZNAM - ambulancia MUDr. Gál zatvorená od 4. - 21. 12. 2023 /plánovaná dovolenka/ | INFOSERVIS |
OZNAM - Ambulancia MUDr. Gál zatvorená od 4. - 21. 12. 2023 /plánovaná dovolenka/


26.9.2023
[9:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie - KOŠTIAL PAVOL - Rodinný dom – stavebné úpravy a nadstavba | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie - KOŠTIAL PAVOL - Rodinný dom – stavebné úpravy a nadstavba


21.8.2023
[9:10]
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby a o využívaní územia "IBV Predajná 23 RD, 1BD" | INFOSERVIS |
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby a o využívaní územia "IBV Predajná 23 RD, 1BD"


23.6.2023
[8:40]
!!! UPOZORNENIE RÚVZ BB pre občanov - nákaza kliešťovej encefalitídy v okrese Brezno | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE RÚVZ BB pre občanov - nákaza kliešťovej encefalitídy v okrese Brezno ...


7.6.2023
[9:10]
STAVEBNÉ POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - GUDRÓNOVÉ JAMY:-ZAHUSTENIE DTS" | INFOSERVIS |
STAVEBNÉ POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - GUDRÓNOVÉ JAMY:-ZAHUSTENIE DTS"


29.5.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) ...


29.5.2023
[10:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


15.3.2023
[10:40]
🌲 OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie ...


17.2.2023
[-1:0-1]
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 | INFOSERVIS |
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 ...


4.1.2023
[10:40]
🌲 OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná - Zmeny a doplnok č. 5 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 ...


5.12.2022
[14:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2023 | OBEC |
Harmonogram zberu PLASTOV a KOMUNÁLNEHO ODPADU v obci PREDAJNÁ na rok 2023 ...


7.1.2022
[16:00]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) ...


7.12.2021
[10:40]
🌲 OZNAMENIE – stratégia environmentálnej politiky BBSK - ZELENÝ KRAJ - „Envirostratégia BBSK“ | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ ...


13.10.2021
[11:00]
OZNAM - Čo robiť počas zemetrasenia | INFOSERVIS |
OZNAM - Čo robiť počas zemetrasenia


14.9.2021
[11:00]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR -Občiansky preukaz bez podoby tváre | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana v ambulancii lekára, či v lekárni.


9.8.2021
[13:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma


26.7.2021
[11:10]
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ... | INFOSERVIS |
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ...


3.6.2021
[10:10]
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 ...


17.12.2020
[10:40]
OZNAM - SSD - štartuje ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov | INFOSERVIS |
OZNAM - SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov ...


23.11.2020
[10:40]
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná - POZEMKOVÉ ÚPRAVY | INFOSERVIS |
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce