Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

4.1.2023
[10:40]
🌲 OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná - Zmeny a doplnok č. 5 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 ...


2.1.2023
[9:40]
OZNÁMENIE - k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad pre rok 2023 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad ...


5.12.2022
[14:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2023 | OBEC |
Harmonogram zberu PLASTOV a KOMUNÁLNEHO ODPADU v obci PREDAJNÁ na rok 2023 ...


30.9.2022
[13:40]
OZNAM - Príspevok na obnovu rodinného domu | INFOSERVIS |
OZNAM - Príspevok na obnovu rodinného domu ...


30.5.2022
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky ...


30.5.2022
[11:00]
ROČNÝ VÝKAZ o komunálnom odpade za rok 2021 | INFOSERVIS |
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 ...


25.4.2022
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2022 - schválený | INFOSERVIS |
PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2022 - 2024 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2022 s výhľadom na roky 2022-2024] ...


6.4.2022
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky ...


14.2.2022
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (vyprodukovné: 183,46 ton, vyseparované 160,26 ton / 31,48 % odpadu) + Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO v r. 2022 | INFOSERVIS |
Obec Predajná - úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (vyprodukovné: 183,46 ton, vyseparované 160,26 ton / 31,48 % odpadu)


7.1.2022
[16:00]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) ...


5.1.2022
[10:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2022 | OBEC |
Harmonogram zberu PLASTOV a KOMUNÁLNEHO ODPADU v obci PREDAJNÁ na rok 2022 ...


7.12.2021
[10:40]
🌲 OZNAMENIE – stratégia environmentálnej politiky BBSK - ZELENÝ KRAJ - „Envirostratégia BBSK“ | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ ...


22.11.2021
[13:40]
OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu ...


22.11.2021
[13:40]
OZNAMENIE - o určení zdravotného obvodu (aj obec Predajná) - zubná ambulancia AWP, s.r.o. BB | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - o určení zdravotného obvodu (aj obec Predajná) - zubná ambulancia AWP, s.r.o. BB ...


13.10.2021
[11:00]
OZNAM - Čo robiť počas zemetrasenia | INFOSERVIS |
OZNAM - Čo robiť počas zemetrasenia


5.10.2021
[13:00]
OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého | INFOSERVIS |
OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého ...


14.9.2021
[11:00]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR -Občiansky preukaz bez podoby tváre | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana v ambulancii lekára, či v lekárni.


9.8.2021
[13:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma


26.7.2021
[11:10]
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ... | INFOSERVIS |
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ...


3.6.2021
[10:10]
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 ...


17.12.2020
[10:40]
OZNAM - SSD - štartuje ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov | INFOSERVIS |
OZNAM - SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov ...


23.11.2020
[10:40]
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná - POZEMKOVÉ ÚPRAVY | INFOSERVIS |
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná ...


13.4.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo - rýchla pomoc - VOLAJTE 📞 ... | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce