Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

18.9.2020
[10:40]
😷 OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 18. 9. 2020 ... | INFOSERVIS |
OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 18. 9. 2020 ...


17.9.2020
[10:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 21. 9. 2020 (pondelok) - do stredu plastového vreca si nalepte nálepku s čiarovým kódom. Vrecia bez kódu nebudú prevzaté | INFOSERVIS |
Dňa 21. 9. 2020 (PONDELOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV - do stredu plastového vreca si nalepte nálepku s čiarovým kódom. Vrecia bez kódu nebudú prevzaté


14.9.2020
[8:10]
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 16. 9. 2020, 17. 9. 2020, 18. 9. 2020 v čase od 8.00 - 15.30 hod. | INFOSERVIS |
SSE distribúcia oznamuje. že 16. 9. 2020, 17. 9. 2020, 18. 9. 2020 v čase od 8.00 - 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny


14.9.2020
[7:10]
OZNAM - ZBER TEXTILU - 6. 10. 2020 | INFOSERVIS |
Dňa 6. 10. 2020 – v utorok sa bude v obci Predajná prevádzať zber textilu. Prosíme občanov, aby si zaviazané vrecia s textilom pripravili v utorok ráno pred svoje domy ...


7.9.2020
[15:10]
OZNÁMENIE - výsledok OVS z 25. 6. 2020 - prenájom poľnohospodárskych pozemkov | INFOSERVIS |
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce - oznámenie výsledku ...


7.9.2020
[11:56]
ZVEREJNENIE zámeru previesť obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru previesť identifikovaný majetok obce Predajná z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


6.7.2020
[14:40]
😷 OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 4. 7. 2020 ... | INFOSERVIS |
OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 4. 7. 2020 ...


30.6.2020
[10:40]
😷 OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 1. 7. 2020 ... | INFOSERVIS |
OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 1. 7. 2020 ...


10.6.2020
[14:40]
😷 🏥 OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná + Ráztoka - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 15. 6. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 15. 6. 2020 ...


2.6.2020
[12:56]
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemok - prístupová cesta | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


19.5.2020
[8:40]
😷 👍 OZNAM - KORONAVÍRUS - ÚVZ - Organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí do 100 osôb - od 20. mája 2020 - POVOLENÉ | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - ÚVZ - Organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí do 100 osôb - od 20. mája 2020 POVOLENÉ ...


18.5.2020
[8:40]
😷 👍 OZNAM - KORONAVÍRUS - StVPS - OTVÁRA zákaznícke centrá od 18. mája 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - StVPS - otvára zákaznícke centrá od 18. mája 2020 ...


18.5.2020
[7:40]
OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA – OTVORENÁ od 1.6.2020, v utorok a piatok od 17,30 - 19,00 hod. | OBEC |
OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA – OTVORENÁ po nepriaznivej situácii spôsobenej šíriacim sa koronavírusom bude Obecná knižnica v Predajnej otvorená od 1.6.2020.
Pre čitateľov sú pripravené nové knihy, ktoré si môžete prísť požičať v utorok a piatok v čase od 17,30 hod do 19,00 hod. ...


10.5.2020
[8:40]
😷 🚌 OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 10. 5. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 10. 5. 2020 ...


6.5.2020
[8:40]
😷 🏥 OZNAM - KORONAVÍRUS - NsP Brezno - plná prevádzka od 11. mája 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - NsP Brezno - plná prevádzka od 11. mája 2020 ...


13.4.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo - rýchla pomoc - VOLAJTE 📞 ... | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo ...


6.4.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SENIORI BUDTE OPATRNÍ - STOP PODVODNÍKOM | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom ...


23.3.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, .... a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov + obec šije RÚŠKA pre občanov | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov + obec šije RÚŠKA pre občanov ...


16.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SÚHRN OPATRENÍ STAROSTKY OBCE Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu ...


10.3.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia obce Predajná zamedzujúce šíreniu možného vírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu ...


9.3.2020
[14:40]
😷 USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe | INFOSERVIS |
USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe ...


26.2.2020
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 (vyprodukovné: 258,28 ton, vyseparované len 67,66 ton / 20,69 % odpadu) | INFOSERVIS |
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019:
258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu .


14.1.2020
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2020-2022 - schválený | INFOSERVIS |
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ...


18.12.2019
[12:10]
OZNAM - Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2020 | OBEC |
Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2020 ...


3.12.2019
[14:10]
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce