Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

2.8.2021
[14:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Pozvánka na prvé ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - 18.08.2021 o 17:00 hod. | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Pozvánka na prvé ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - 18.08.2021 o 17:00 hod. ...


28.7.2021
[13:00]
OZNAM - ZŠ - MŠ Predajná - zmeny v poskytovaní dotácií na školské obedy šk. rok 2021/2022 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZŠ - MŠ Predajná - zmeny v poskytovaní dotácií na školské obedy šk. rok 2021/2022...


27.7.2021
[9:10]
OZNAM - VÝKUP PAPIERA - 4. 8. 2021. Na ulici Kramlište od 15,30 hod. a na Námestí Juraja Pejku od 16,00 hod. Pri výkupe si nasaďte na tvár rúško a na ruky rukavice. | INFOSERVIS |
OZNAM - VÝKUP PAPIERA - 4. 8. 2021. Na ulici Kramlište od 15,30 hod. a na Námestí Juraja Pejku od 16,00 hod. Pri výkupe si nasaďte na tvár rúško a na ruky rukavice.


26.7.2021
[11:10]
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ... | INFOSERVIS |
Poplatky za odpady ... Čo je pre občana bezplatané ? .... Za čo občan platí ? ...


16.7.2021
[14:10]
STAVEBNÉ POVOLENIE - dopravný uzol Nemecká - pozemná komunikácia - zvýšenie bezpečnosti dopravy | INFOSERVIS |
OSTAVEBNÉ POVOLENIE - dopravný uzol Nemecká - pozemná komunikácia - zvýšenie bezpečnosti dopravy ...


12.7.2021
[15:40]
VYHLÁŠKA o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním v KÚ obce Predajná dňom 2. 8. 2021 - 6. 8. 2021 | INFOSERVIS |
VYHLÁŠKA o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním v KÚ obce Predajná dňom 2. 8. 2021 ...


29.6.2021
[10:10]
VYHLÁSENIE času ZVÝŠENÉHO RIZIKA POŽIARU od 29. 6. 2021 od 10:00 do odvolania | INFOSERVIS |
VYHLÁSENIE času ZVÝŠENÉHO RIZIKA POŽIARU od 29. 6. 2021 od 10:00 do odvolania ...


23.6.2021
[8:40]
OZNAM - StVPS - Regulačné opatrenia - šetrenie s pitnou vodou | INFOSERVIS |
OZNAM - StVPS - Regulačné opatrenia - šetrenie s pitnou vodou ...


3.6.2021
[10:10]
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 ...


1.6.2021
[12:10]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 ...


18.5.2021
[10:00]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - COVID automat - platné opatrenia pre región Brezno | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - COVID automat - platné opatrenia pre región Brezno ...


10.5.2021
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky ...


20.4.2021
[15:22]
🙏 VÝZVA na POMOC (číslo účtu) rodine Sochorovej - Kalvárska ulica - POŽIAR RD 18. 4. 2021 | INFOSERVIS |
VÝZVA na POMOC (číslo účtu) rodine Sochorovej - Kalvárska ulica - POŽIAR RD 18. 4. 2021, ...


19.4.2021
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2021-2023 - schválený | INFOSERVIS |
PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2021 - 2023 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 - Uznesením č. 186/2021 zo dňa 16.3.2021] ...


24.3.2021
[15:30]
😷 INFO - KORONAVÍRUS - Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie | INFOSERVIS |
Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie ...


22.3.2021
[15:30]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - Registrácia NÁHRADNÍKOV na OČKOVANIE proti ochoreniu COVID-19 | INFOSERVIS |
Registrácia náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ...


2.3.2021
[8:10]
OZNAMENIE - MUDr. Roman Gál - Prevzatie ambulancia po MUDr. Zlevskom | INFOSERVIS |
OZNAMENIE -
MUDr. Roman Gál - prevzatie ambulancia po MUDr. Zlevskom


26.2.2021
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 (vyprodukovné: 218,9 ton, vyseparované len96,25 ton / 21,93 % odpadu) + Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO v r. 2021 | INFOSERVIS |
Obec Predajná - úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 (vyprodukovné: 218,9 ton, vyseparované len96,25 ton / 21,93 % odpadu)


18.1.2021
[10:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2021 | OBEC |
Harmonogram vrecového zberu PLASTOV + KOMUNÁLNEHO ODPADU obci PREDAJNÁ na rok 2021 ...


17.12.2020
[10:40]
OZNAM - SSD - štartuje ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov | INFOSERVIS |
OZNAM - SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov ...


23.11.2020
[10:40]
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná - POZEMKOVÉ ÚPRAVY | INFOSERVIS |
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná ...


12.11.2020
[10:22]
ZOZNAM vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom | INFOSERVIS |
ZOZNAM vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom ...


18.5.2020
[7:40]
OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA – OTVORENÁ od 1.6.2020, v utorok a piatok od 17,30 - 19,00 hod. | OBEC |
OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA – OTVORENÁ po nepriaznivej situácii spôsobenej šíriacim sa koronavírusom bude Obecná knižnica v Predajnej otvorená od 1.6.2020.
Pre čitateľov sú pripravené nové knihy, ktoré si môžete prísť požičať v utorok a piatok v čase od 17,30 hod do 19,00 hod. ...


13.4.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo - rýchla pomoc - VOLAJTE 📞 ... | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo ...


6.4.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SENIORI BUDTE OPATRNÍ - STOP PODVODNÍKOM | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom ...


3.12.2019
[14:10]
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce