Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

6.4.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SENIORI BUDTE OPATRNÍ - STOP PODVODNÍKOM | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom ...


6.4.2020
[11:40]
OZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - 16. 04. 2020 - rod. Demianová | 09. 04. 2020 - Milan Kňazovický | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - 16. 04. 2020 - rod. Demianová | 09. 04. 2020 - Milan Kňazovický - Súhlas ...


2.4.2020
[8:40]
😷 🚌 OZNAM + CESTOVNÉ PORIADKY - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - mimoriadna zmena CP | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy od 2. 4. 2020 ...


31.3.2020
[8:40]
😷 🏥 OZNAM - KORONAVÍRUS - fungovanie AMBULANCIÍ NsP Brezno od 6. apríla 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - fungovanie ambulancií NsP Brezno od 6. apríla 2020 ...


24.3.2020
[8:40]
😷 🏥 OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...


23.3.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, .... a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov + obec šije RÚŠKA pre občanov | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov + obec šije RÚŠKA pre občanov ...


23.3.2020
[10:40]
⚠️ OZNAM - PRÍKAZ - starostu obce: 01/2020 na VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE v lokalite "Pod Hôrkami", SKLÁDKA GUDRÓNOV Predajná I | INFOSERVIS |
PRÍKAZ - starostu obce: 01/2020 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v lokalite "Pod Hôrkami", skládka gudrónov Predajná I ...


17.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - obec šije RÚŠKA pre občanov | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec šije rúška pre občanov ...


16.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SÚHRN OPATRENÍ STAROSTKY OBCE Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu ...


16.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 15. 3. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 15. 3. 2020 ...


11.3.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - zákaznícke centrá StVPS BB - ZATVORENĚ | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu - zákaznícke centrá StVPS BB - ZATVORENĚ ...


10.3.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia obce Predajná zamedzujúce šíreniu možného vírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu ...


9.3.2020
[14:40]
😷 USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe | INFOSERVIS |
USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe ...


26.2.2020
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 (vyprodukovné: 258,28 ton, vyseparované len 67,66 ton / 20,69 % odpadu) | INFOSERVIS |
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019:
258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu .


4.2.2020
[10:40]
VYHLÁŠKA (+informácia Katastra BR) o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v KÚ obce Predajná dňom: 14-03-2020 | INFOSERVIS |
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ...


31.1.2020
[8:40]
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ...


26.1.2020
[18:40]
🚌 Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK | INFOSERVIS |
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK ...


14.1.2020
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2020-2022 - schválený | INFOSERVIS |
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ...


18.12.2019
[12:10]
OZNAM - Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2020 | OBEC |
Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2020 ...


13.12.2019
[14:10]
POSKYTNUTIE FINANČNEJ POMOCI OBYVATEĽOM PREŠOVA | INFOSERVIS |
Poskytnutie finančnej pomoci obyvateľom Prešova ...


3.12.2019
[14:10]
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


20.5.2019
[10:10]
Program odpadového hospodárstva obce Predajná | INFOSERVIS |
Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


20.11.2018
[11:40]
Územné ROZHODNUTIE o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." ...


7.8.2018
[10:22]
🍀 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH | INFOSERVIS |
Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí združenia Mikroregión Chopok Juh


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...


7.2.2017
[10:10]
OZNAM - E - BOX na OcÚ | INFOSERVIS |
V budove OcÚ na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov


21.12.2015
[15:40]
OZNAM POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb | INFOSERVIS |
Polícia žiada, aby výskyt podozrivých osôb, prípadne pokusov o podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce