Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
2023

29.5.2023
[-1:0-1]
POZEMKOVÉ ÚPRAVY v obci Predajná - POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023 | SAMOSPRÁVA |
+ POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023 ... + ...


29.5.2023
[15:22]
MDD - 3. 6. | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná pozýva VŠETKY deti na CESTU DO ROZPRÁVKY ...


29.5.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) ...


29.5.2023
[10:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká


29.5.2023
[8:30]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH ...


28.5.2023
[-1:0-1]
Vývoz odpadových vôd + kontakt | INFOSERVIS |
MIROKAL - vývoz odpadových vôd v regióne Banská Bystrica a Zvolen ... kontakt ...


22.5.2023
[10:10]
OZNAM - OČKOVANIE PSOV proti besnote - 23. 5. 2023 /utorok/ od 16.30 -17.30 na námestí v Predajnej. Na Kramlišti od 16.00-16.30. Poplatok za očkovanie proti besnote je 10 Eur, kompletné zaočkovanie proti 7 infekčný chorobám vrátane besnoty stojí 20 Eur. Priniesť očkovacie preukazy. | INFOSERVIS |
OZNAM - OČKOVANIE PSOV proti besnote - 23. 5. 2023 /utorok/ od 16.30 -17.30 na námestí v Predajnej. Na Kramlišti od 16.00-16.30. Poplatok za očkovanie proti besnote je 10 Eur, kompletné zaočkovanie proti 7 infekčný chorobám vrátane besnoty stojí 20 Eur. Priniesť očkovacie preukazy.


17.5.2023
[15:30]
OZNAM - ZBER A VÝMENA PAPIERA - 22. 5. 2023 od 15:30 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER PAPIERA - 22. 5. 2023 od 15:30 ...


17.5.2023
[10:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 18. 5. 2023 (štvrtok) | INFOSERVIS |
Dňa 18. 5. 2023 (ŠTVRTOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV


16.5.2023
[8:10]
OZNÁMENIE SSD - prerušenie dodávky elektriny 25. 5. 2023 od 7.30 - 15.30 hod. | INFOSERVIS |
SSD distribúcia oznamuje. že 25. 5. 2023 v čase od 7.30 - 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny


12.5.2023
[10:22]
DEŇ MATIEK - 14. 5. | ŽIVOT OBCE |
Pozývame mamičky a babičky dňa 14.5.2023 /v nedeľu/ o 14,30 hod. do spoločenského domu, na bohatý kultúrny program ...


11.5.2023
[-1:0-1]
„Vyzvi srdce k pohybu“ | INFOSERVIS |
Celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ od 15. mája – 6. augusta 2023 ...


10.5.2023
[-1:0-1]
HOREHRONIE - UNIKÁTNE cyklovýlety | INFOSERVIS |
HOREHRONIE NA KOLESÁCH - ponuka super CYKLOVÝLETOV pre nezabudnuteľný rodinný školský či firemný výlet ...


2.5.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 5. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 5. 2023 od 16.00 ...


27.4.2023
[14:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE


3.4.2023
[12:22]
👉 OZNAM - ZMENA - vývoz KOMUNÁLNEHO ODPADU - 6. 4. 2023 /7. 4. - sviatok/ | INFOSERVIS |
OZNAM - ZMENA - vývoz KOMUNÁLNEHO ODPADU - 6. 4. 2023 /7. 4. - sviatok/


30.3.2023
[12:22]
👉 OZNAM - ZBER TEXTILU - 24. - 25. 04. 2023 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER TEXTILU - 24. - 25. 04. 2023


30.3.2023
[10:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť, od 09.00 -12.10 hod., v dňoch 3. – 5. apríla 2023 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť, od 09.00 -12.10 hod., v dňoch 3. – 5. apríla 2023 /ŽSR - výlukové práce/


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


27.3.2023
[10:20]
I/66 Predajná križovatka – nový most | OBEC |
Realizácia projektu "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“ ...


22.3.2023
[-1:0-1]
Kurzy aj pre zamestnaných MISERICORDIA | INFOSERVIS |
NÁRODNÝ PROJEKT - Nestrať prácu vzdelávaj sa - ...


20.3.2023
[-1:0-1]
Svetový deň vody 22. 3. 2023 | INFOSERVIS |
Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo studní bezplatne ...


20.3.2023
[11:40]
🌲 OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - verejná vyhláška - SCONS, s.r.o. infraštruktúra pre budúce 23RD a 1BD - 12. 4. 2023 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - verejná vyhláška - SCONS, s.r.o. infraštruktúra pre budúce 23RD a 1BD - 12. 4. 2023, ...


17.3.2023
[10:00]
ZÁPIS do 1. ročníka | ŽIVOT OBCE |
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na šk. rok 2023/2024 sa uskutoční 5. apríla 2023 o 16.00 v budove ZŠ ...


15.3.2023
[10:40]
🌲 OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie ...


13.3.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 22. 3. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 22. 3. 2023 od 16.00 ...


11.3.2023
[10:00]
Predajnianske zvesti 1/2023 | MÉDIÁ |
Zo života komunitného centra, Fašiangy, šetríme a iné zvesti zo života školy + škôlky, hasičov, seniorov a KC v čísle 1/2023 zvestí ...


10.3.2023
[-1:0-1]
Bezplatné dlhové poradenstvo Brezno | INFOSERVIS |
POMÁHAME DLŽNÍKOM - bezplatné dlhové poradenstvo: ekonomické, psychlogické, právne + otváracie hodiny ...


1.3.2023
[12:10]
⚠ PRERUŠENÁ DODÁVKY VODY - 2.3.2022 od 08:00 - 12:00 hod.(ul.Kalvárska, Farská, Borgondia, Bečov, Zabečov, Zábrežná) | INFOSERVIS |
OZNAM - PRERUŠENÁ DODÁVKY VODY - ul.Kalvárska, Farská,Borgondia, Bečov, Zabečov,Zábrežná - 2. 3. 2022 od 08:00 - 12:00 hod.


27.2.2023
[12:00]
ČAJ O PIATEJ 10. 3. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás do modernizovanej obecnej knižnice na príjemné posedenie pri čaji, káve a dobrej knižke od 17:00 ...


22.2.2023
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci)


20.2.2023
[-1:0-1]
SCHVÁLENÝ ROZPOČET obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 (schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023) | INFOSERVIS |
PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025] ...


20.2.2023
[-1:0-1]
ZMOS - PROTEST pred NR SR 22. 2. 2023 od 11.00 | INFOSERVIS |
Kto škodí mestám a obciam – škdí ľuďom ...


20.2.2023
[11:10]
ODPADY: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (KO) za rok 2022 obec Predajná: 49,32 % | OBEC |
vyprodukovné: 563,88 ton, zhodnotené 278,10 ton + Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia KO a platenia poplatku za KO v r. 2023 ...


20.2.2023
[10:22]
Plán zasadnutí OZ Predajná v 1. polroku 2023 | SAMOSPRÁVA |
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej v 1. polroku 2023 ...


19.2.2023
[14:30]
Správne triedenie odpadov - obaly od syrov | OBEC |
Ako správne vytriediť obaly od syrov ? ...


17.2.2023
[-1:0-1]
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 | INFOSERVIS |
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 ...


17.2.2023
[8:10]
OZNAM - GUDRÓNY - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" ...


14.2.2023
[14:30]
Majstrovstvá Slovenska v Biatlone 25. - 26. 2. 2023 v Osrblí | INFOSERVIS |
Majstrovstvá Slovenska v Biatlone 25. - 26. 2. 2023 ...


13.2.2023
[13:40]
UPOZORNENIE OR PZ BR - Odstavenie el. prúdu na OR PZ v Brezne 22. 2. 2023 a 24. 2. 2023 od 7.00 - 17.30 | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE OR PZ BR - Odstavenie el. prúdu na OR PZ v Brezne 22. 2. 2023 a 24. 2. 2023 od 7.00 - 17.30 ...


12.2.2023
[12:00]
FAŠIANGOVÝ sprievod 18. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná a KV komisia Vás pozýva na sprievod v maskách ulicami Predajnej + pampúšiky + punč od 15.30 ...


7.2.2023
[14:00]
BISTU DEDINA BOMBA NÁPAD - 11. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na divadelné vystúpenie ochotníkov RÁZTOČAN, 11. 2. 2023 o 17.00 v Spoločenskom dome


6.2.2023
[14:00]
VALENTÍNsky darček 13. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Príď si vyrobiť Valentínsky darček v Komunitnom centre od 14.00 - 16.30 hod. ...


6.2.2023
[12:00]
VALENTÍNsky karneval 14. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Valentínsky karneval pre detičky od 1 - 4. rokov aj s mamičkami v Komunitnom centre od 9.30 - 11.00 hod. ...


6.2.2023
[9:40]
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 2. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 2. 2023 od 16.00 ...


5.2.2023
[14:00]
HURÁ PRÁZDNINY v Komunitnom centre Predajná 27. 2. - 1. 3. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Zábevné aktivity cez jarné prázdniny v Komunitnom centre od 08.00 - 16.30 hod. ...


4.2.2023
[14:00]
UTORKOVÉ HERNIČKY v Komunitnom centre Predajná | ŽIVOT OBCE |
UTORKOVÉ HERNIČKY pre DETIČKY AJ MAMIČKY v Komunitnom centre od 9.30 - 10.30 hod. (utorok) ...


1.2.2023
[14:00]
Komunitné centrum Predajná AKTUÁLNE + FOTO | OBEC |
Komunitné centrum AKTUÁLNE AKTIVITY ...


30.1.2023
[12:30]
ZMOS - protestné zhasnutie osvetlenia - 30. 1. 2023 od 19.00 | INFOSERVIS |
Mestá a obciam ZHASÍNA NÁDEJ ...


22.1.2023
[14:22]
Referendum 21. 1. 2023 + VÝSLEDKY | SAMOSPRÁVA |
REFERENDUM 2023 - "predčasné skončenie volebného obdobia NR SR" - 21. 1. 2023 od 7:00 - 22:00 ... + VÝSLEDKY ...


5.1.2023
[11:10]
OZNAM - Zber nebezpečného odpadu: Elektroodpad, nebezpečný odpad, použitý olej - 11. - 12. 1. 2023 (v stredu, štvrtok) | INFOSERVIS |
Zber nebezpečného odpadu v obci Predajná bude 11. - 12. 1. 2023 (v stredu, štvrtok) v raňajších hodinách. Elektroodpad, nebezpečný odpad, použitý olej


4.1.2023
[14:30]
IBU CUP 4 Brezno - Osrblie - 5. - 8. 1. 2023 | INFOSERVIS |
NBC v Osrblí, 40 krajín sveta, FUNZÓNA: hudobné vystúpenia, virtuálne 3D okuliare, koleso šťastia, Nasťa Kuzminová, Labková Patrola, laserové zbrane, ...


4.1.2023
[10:40]
🌲 OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná - Zmeny a doplnok č. 5 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 ...


2.1.2023
[10:22]
Poslanci OZ Predajná - volebné obdob. 2022 - 2026 | SAMOSPRÁVA |
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce - volebné obdobie 2022 - 2026, + určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná v zmysle Uznesenia č. 23/2022 ...


2.1.2023
[9:40]
OZNÁMENIE - k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad pre rok 2023 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce