Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

24.2.2021
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - testovanie - COVID automat - obec - 28. 2. 2021 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - testovanie - COVID automat - obec - 28. 2. 2021 ...


22.2.2021
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - testovanie - COVID automat - obec - VÝSLEDKY - 21. 2. 2021 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - testovanie - COVID automat - obec - VÝSLEDKY - 21. 2. 2021 ...


18.2.2021
[13:40]
OZNAM - POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 25. 2. 2021 od 15.30 | INFOSERVIS |
OZNAM - POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 25. 02. 2021 od 15.30 ...


16.2.2021
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2021-2023 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2021 - 2023 ...


8.2.2021
[6:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - NÚDZOVÝ STAV - predĺženie od 8. 2. 2021 o 40 dní | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - NÚDZOVÝ STAV - predĺženie od 8. 2. 2021 o 40 dní ...


28.1.2021
[13:40]
😷 OZNAM - Koronavírus - OČKOVANIE v NsP. Brezno od 1. 2. 2021 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - OČKOVANIE - od 1. 2. 2021 ...


27.1.2021
[8:10]
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - ZASTUPOVANIE - obv. amb. MUDr. Vojtecha Kubiša | INFOSERVIS |
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 25. 1. 2021 do odvolania - ZASTUPOVANIE - obvod. ambul. MUDr. Vojtecha Kubiša


18.1.2021
[10:10]
OZNAM - Harmonogram zberu odpadu v obci PREDAJNÁ na rok 2021 | OBEC |
Harmonogram vrecového zberu PLASTOV + KOMUNÁLNEHO ODPADU obci PREDAJNÁ na rok 2021 ...


8.1.2021
[10:40]
🐟 OZNAM - MO SRZ Podbrezová - web stránka - aktuálne informácie o vydaní nových povolení pre rybolov na rok 2021 | INFOSERVIS |
OZNAM - Oznam MO SRZ Podbrezová - webovú stránka MO SRZ Podbrezová bude uverejňovať aktuálne informácie o odovzdávaní starých a vydaní nových povolení pre rybolov na rok 2021- www.srzpodbrezova.sk


7.1.2021
[10:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - Obecná knižnica bude do odvolanie ZATVORENÁ | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - Obecná knižnica bude do odvolanie zatvorená v súvislosti s vyhlásenými opatreniami Vlády SR a z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. O znovuotvorení knižnice Vás budeme informovať .


23.12.2020
[9:20]
😷 OZNAM - Koronavírus - Zákaz slávenia bohoslužieb od 23. 12. 2020 až do odvolania ... | INFOSERVIS |
Zákaz slávenia bohoslužieb od 23. 12. 2020 až do odvolania ... ...


17.12.2020
[10:40]
OZNAM - SSD - štartuje ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov | INFOSERVIS |
OZNAM - SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov ...


14.12.2020
[8:40]
OZNAM + NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY - SAD Zvolen - platné od 13. 12. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - SAD Zvolen a. s. zaslala nové cestovné poriadky pre našu obec platné od 13.12.2020 ...


23.11.2020
[10:40]
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná - POZEMKOVÉ ÚPRAVY | INFOSERVIS |
OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná ...


12.11.2020
[10:22]
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov na úpravu vlastníckych vzťahov (Lesy Slovenska š. p., odštepný závod Slovenská Ľupča) | INFOSERVIS |
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov na úpravu vlastníckych vzťahov (Lesy Slovenska š. p., odštepný závod Slovenská Ľupča), ...


12.11.2020
[10:22]
ZOZNAM vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom | INFOSERVIS |
ZOZNAM vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom ...


11.11.2020
[10:22]
ZMENA E-mail adries obce Predajna | INFOSERVIS |
ZMENA E-mail adries obce Predajna, ...


22.10.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - núdzový stav - zákaznícke centrá StVPS BB budú pracovať v UZAVRETOM režime od 22. 10. 2020 do odvolania | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - núdzový stav - zákaznícke centrá StVPS BB budú pracovať v UZAVRETOM režime od 22. 10. 2020 do odvolania ...


7.9.2020
[11:56]
ZVEREJNENIE zámeru previesť obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru previesť identifikovaný majetok obce Predajná z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


10.6.2020
[14:40]
😷 🏥 OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná + Ráztoka - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 15. 6. 2020 | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná AMBULANCIA Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 15. 6. 2020 ...


18.5.2020
[7:40]
OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA – OTVORENÁ od 1.6.2020, v utorok a piatok od 17,30 - 19,00 hod. | OBEC |
OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA – OTVORENÁ po nepriaznivej situácii spôsobenej šíriacim sa koronavírusom bude Obecná knižnica v Predajnej otvorená od 1.6.2020.
Pre čitateľov sú pripravené nové knihy, ktoré si môžete prísť požičať v utorok a piatok v čase od 17,30 hod do 19,00 hod. ...


13.4.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo - rýchla pomoc - VOLAJTE 📞 ... | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo ...


6.4.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SENIORI BUDTE OPATRNÍ - STOP PODVODNÍKOM | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom ...


23.3.2020
[15:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, .... a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov + obec šije RÚŠKA pre občanov | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov + obec šije RÚŠKA pre občanov ...


16.3.2020
[8:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SÚHRN OPATRENÍ STAROSTKY OBCE Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu ...


10.3.2020
[14:40]
😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia obce Predajná zamedzujúce šíreniu možného vírusu | INFOSERVIS |
OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu ...


26.2.2020
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 (vyprodukovné: 258,28 ton, vyseparované len 67,66 ton / 20,69 % odpadu) | INFOSERVIS |
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019:
258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu .


14.1.2020
[-1:0-1]
ROZPOČET OBCE 2020-2022 - schválený | INFOSERVIS |
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ...


3.12.2019
[14:10]
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ...


21.11.2019
[8:10]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce