Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Aktuálne OZNAMY

11.9.2019
[13:30]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ...


26.8.2019
[13:30]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ...


25.6.2019
[13:30]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ...


5.6.2019
[14:10]
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti


30.5.2019
[13:30]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej – didaktické pomôcky" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – didaktické pomôcky" ...


20.5.2019
[10:10]
Program odpadového hospodárstva obce Predajná | INFOSERVIS |
Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 ...


20.5.2019
[10:10]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 ...


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


5.3.2019
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (vyprodukovné: 264,3 ton, vyseparované len 78,163 ton odpadu) | INFOSERVIS |
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu. Obec vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu ,vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu .


14.1.2019
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk "Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej – stavebná časť" | INFOSERVIS |
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy
s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ...


7.1.2019
[12:10]
OZNAM - Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2019 | OBEC |
Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2019 ...


19.12.2018
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná | INFOSERVIS |
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná ...


13.12.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018


29.11.2018
[11:40]
OZNAM - POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV | INFOSERVIS |
OZNAM - vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV ...


20.11.2018
[11:40]
Územné ROZHODNUTIE o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." ...


7.8.2018
[10:22]
🍀 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH | INFOSERVIS |
Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí združenia Mikroregión Chopok Juh


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


21.6.2018
[11:40]
OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov | INFOSERVIS |
OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov ...


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


16.1.2018
[11:40]
OZNÁMENIE správy daní na rok 2018 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE občanom, ktorí v r. 2017 ziskali nehnuteľnosť, ... priihlásiť/odhlásiť psy, ... poplatok za KO v r. 2018 je 22,00 €, úľava si môžete požiadať ...


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...


8.3.2017
[10:10]
UPOZORNENIE - PRE MAJITEĽOV PSOV | INFOSERVIS |
- povinnosti majiteľov psov, zákaz znečistovania verejných priestranstiev, volny pohyb ... pokuty


1.3.2017
[11:40]
OZNÁMENIE - stavebné konanie "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" ...


22.2.2017
[10:10]
OZNAM - Aktivácia E - schránok - vybavenie OP s e - čipom najneskôr do 30. 06. 2017, ... | INFOSERVIS |
Využite možnosť vybaviť si doklad bez čakania na príslušnom oddelení dokladov počas stránkových dní. Kto požiada o e-podpis, dostane bezplatne čítačku


7.2.2017
[10:10]
OZNAM - E - BOX na OcÚ | INFOSERVIS |
V budove OcÚ na 1. poschodí sa nachádza E-BOX a box na batérie, ktorý slúži na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov


21.12.2015
[15:40]
OZNAM POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb | INFOSERVIS |
Polícia žiada, aby výskyt podozrivých osôb, prípadne pokusov o podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo ...


2.9.2015
[8:10]
OZNAM - Register adries - ADRESNÝ BOD | INFOSERVIS |
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a ...


24.4.2015
[14:22]
VÝZVA na starostlivosť o pôdu | INFOSERVIS |
OÚ v Brezne upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy na starostlivosť o pôdu, ...


9.4.2015
[12:10]
OZNAM - Hrobové miesta na zrušenie | INFOSERVIS |
Verejná vyhláška 2015 - Zoznam hrobových miest na zrušenie ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce