Obec PREDAJNÁ - Deň otvorených dverí Komunitné centrum
vyhľadávanie 

Deň otvorených dverí Komunitné centrum

Deň otvorených dverí
KOMUNITNÉ CENTRUM
Predajná
Deň otvorených dverí KC Predajná

Komunitné centrum deň otvorených dverí

Vážení občania pri príležitosti otvorenia komunitného centra Vás všetkých srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 20.10. od 17:00 do 19:00 (18:30?) v priestoroch komunitného centra – ulica Bečov. Pri tejto príležitosti Vás radi oboznámime s priestormi komunitného centra, možnosťami jeho využitia a tiež sa môžete tešiť na tvorivé a pohybové aktivity. Bude sa Vám venovať pracovníčka komunitného centra a aktívne dobrovoľníčky z našej obce. Tešíme sa na Vašu návštevu.


Čo to vlastne komunitné centrum je, čo je jeho cieľom a pre koho je dostupné?
Komunitné centrum je sociálnou službou, ktorá reaguje na aktuálne a dlhodobé potreby občanov v obci. Zameriava sa na sociálne poradenstvo, podporu pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, podporu mládeže pri výbere povolania alebo aj podporu pri prechode zo školy do života. Náplňou činností komunitného centra sú aj preventívne činnosti zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivých životných situácií a vykonávanie záujmových činností formou krúžkov, ale aj jednorazových voľnočasových aktivít zameraných na osvojenie si zmysluplného trávenia voľného času. Komunitné centrum môžu využívať deti, mládež, mladí dospelí, rodiny s deťmi aj seniori. Komunitné centrum je priestor na stretávanie sa a realizáciu spoločných aktivít pre VÁS a s VAMI.

Tešíme sa na Vaše využívanie služieb komunitné centra.

Prevádzkové hodiny do konca roka 2021 budú nasledovné:
Párny týždeň:

Pondelok: 16:00 – 19:30

Utorok: 16:00 – 19:30

Streda: 16:00 – 19:30

Štvrtok: zatvorené

Piatok: 16:00 – 19:30

Sobota: zatvorené (otvorené po dohode)

Nedeľa: zatvorené

Nepárny týždeň:

Pondelok: 16:00 – 19:30

Utorok: 16:00 – 19:30

Streda 16:00 – 19:30

Štvrtok: zatvorené

Piatok: zatvorené (otvorené po dohode)

Sobota: zatvorené (otvorené po dohode)

Nedeľa: zatvoren