Obec PREDAJNÁ - Dokumenty a tlačivá
vyhľadávanie 

Dokumenty a tlačivá

Databáza dokumentov a tlačív webu obce Predajná
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Show details for Cestovné poriadkyCestovné poriadky
Hide details for FaktúryFaktúry
Show details for vodavoda
Show details for telefónytelefóny
Show details for plynplyn
Show details for ostatnéostatné
Show details for komunálny odpadkomunálny odpad
Show details for energieenergie
Show details for advokátske službyadvokátske služby
Show details for Farské oznamyFarské oznamy
Show details for GudrónyGudróny
Show details for Komunálne voľbyKomunálne voľby
Show details for Komunálny odpadKomunálny odpad
Show details for ObjednávkyObjednávky
Show details for OdpadyOdpady
Show details for OVSOVS
Show details for OznamOznam
Show details for OznámenieOznámenie
Show details for PHSRPHSR
Show details for PlagátyPlagáty
Show details for PlányPlány
Show details for PrezentáciaPrezentácia
Show details for Prezident SRPrezident SR
Show details for ProjektProjekt
Show details for RozhodnutieRozhodnutie
Show details for ROZPOČETROZPOČET
Show details for SmernicaSmernica
Show details for Správne poplatkySprávne poplatky
Show details for ŠTATÚTŠTATÚT
Show details for TlačivoTlačivo
Show details for UpozornenieUpozornenie
Show details for Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Show details for Verejné vyhláškyVerejné vyhlášky
Show details for Voľby BBSKVoľby BBSK
Show details for Voľby do EUVoľby do EU
Show details for Voľby NR SRVoľby NR SR
Show details for Voľby prezidenta SRVoľby prezidenta SR
Show details for Výrub drevínVýrub drevín
Show details for VýzvaVýzva
Show details for VZNVZN
Show details for Záverečný účet obceZáverečný účet obce
Show details for ZmluvyZmluvy
Show details for ZverejnenieZverejnenie

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: 258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu . [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]