Obec PREDAJNÁ - Fotogaléria
vyhľadávanie 

Dokumenty a tlačivá Fotogaléria Obecné noviny Diskusné fórum Virtuálny cintorín

Kroniky a fotoalbumy Predajná

NKP Vodny mlyn Predajná

CBS Slovensko z neba Predajná

Wifi Predajná

Urbariát Predajná
FOST net
Webdesign:TEST
Počet prístupov: 4040372


Posledná aktualizácia
📅 09/18/2023 04:44:35 PM

✅ Vyhlásenie o prístupnosti

Webdesign: ŽP Informatika, s.r.o.
Počet prístupov: 4040372

Fotogaléria

Autori fotografií:
obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa a Miroslav Lehoczký st. /Predajná/
 
OBEC - SLUŽBY - PRÍRODA - HISTÓRIA
Pohľady na obec Predajná
Pohľady na obec
Obecný úrad Predajná
Obecný úrad
Pamätník obetiam svetovej vojny Predajná
Pamätník obetiam svetovej vojny
Rímsko-katolícky kostol Zjavenia Pána Predajná
Rímsko-katolícky kostol Zjavenia Pána
Kalvária - kaplnka Predajná
Kalvária - kaplnka
Spoločenský dom - knižnica Predajná
Spoločenský dom - knižnica
Služby v Predajnej
Služby
Príroda v Predajnej
Príroda v Predajnej

Prírodne pamiatky a rezervácie v Predajná
Prírodne pamiatky a rezervácie
História Predajna
História
Významní rodáci - Beta Poničanová Predajna
Významní rodáci - Beta Poničanová
Národná kultúrna pamiatka - Vodný mlyn v Predajnej
Národná kultúrna pamiatka - Vodný mlyn

2012 - Drevený Betlehem v Predajnej
2012 - Drevený Betlehem
v Predajnej
ZO Jednota dôchodcov
ZO Jednota dôchodcov
Príroda v Predajnej
Povodeň JASENICA
2017
Pohľady na obec Predajná
Pohľady na obec 2019
ROZVOJ/OBNOVA OBCE
Otvorenie modernizovanej telocvicne Predajná
2020 - Modernizácia učební ZŠ Predajnej
23. 10. 2020 - odovzdanie
2019 - Rekonštrukcia telocvične Predajná
2021 - Komunitné centrum Predajná
/rekonštruovaná budova Zberňa prádla/
Otvorenie Obradnej siene 2013
Otvorenie Obradnej siene
- 11. 9. 2013
2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná
2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná
2010 - obnova Základnej školy s  materskou školou
2018 - obnova obalových konštrukcií MS
- zateplenie MŠ (20. 10. 2018)
2019 - Rekonštrukcia telocvične Predajná
2019 - Rekonštrukcia telocvične
Základnej s materskou školou
2010 - obnova Základnej školy s  materskou školou
2010 - obnova Základnej školy s materskou školou
2012 - obnova Kultúrneho domu
2012 - obnova Kultúrneho domu
2012 - obnova Domu smútku
2012 - obnova Domu smútku
Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku 2012
2012 - rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku

CIRKEV
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v PREDAJNEJ 2015
15. 09. 2015 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v PREDAJNEJ 2017
15. 09. 2017 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v PREDAJNEJ 2017
15. 09. 2019 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v PREDAJNEJ 2017
15. 09. 2020 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii 2011
15. 09. 2011 -
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii 2012
15. 09. 2012 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii 2013
15. 09. 2013 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii 2014
15. 09. 2014 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
Farnosť Predajná
Farnosť Predajná
Kresťanský ples 2008
19. 01 2008
Kresťanský ples
Kresťanský ples Predajna 2009
14. 02 2009
Kresťanský ples
Výlet do Hronského Beňadika 2009
20. 08. 2009 - Výlet do Hronského Beňadika

KULTÚRA - ZPOZ
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie deviatakov starostkou obce pri prípežitosti ukončenia štúdia na ZŠ Predajná - 28. 6. 2021
ZPOZ sobáš HORVÁTOVCI
ZPOZ sobáš JENČOVCI
19. 08. 2021
ZPOZ sobáš HORVÁTOVCI
ZPOZ sobáš GUZMOVCI
31. 08. 2021
ZPOZ Uvítanie detí do života
ZPOZ Slávnostné uvítanie
detičiek do života 17. 9. 2021
ZPOZ Mesiac úcty k starším Predajná
ZPOZ Mesiac úcty k starším
19. 10. 2019
ZPOZ Prijatie jubilantov v Predajenj
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 19. 11. 2019
ZPOZ Uvítanie detí do života v Predajnej
ZPOZ Slávnostné uvítanie
detičiek do života 19. 11. 2019
ZPOZ sobáš HORVÁTOVCI
ZPOZ sobáš VRANIAKOVCI
5. 09. 2020
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 5. 4. 2019
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
12.05.2019
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 28. 6. 2019
ZPOZ Uvítanie detí do života
ZPOZ Slávnostné uvítanie
detičiek do života 1. 7. 2019
ZPOZ Prijatie jubilantov 2018 Predajná
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 24. 3. 2018
ZPOZ sobáš HORVÁTOVCI
ZPOZ sobáš ROSEMBERGOCI
28. 04. 2018
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
13.05.2018
ZPOZ sobáš DEMETEROVCI
ZPOZ sobáš KAPUSNÁKOVCI
25. 08. 2018
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 29. 9. 2017
ZPOZ Uvítanie detí do života
ZPOZ Uvítanie detí do života
29. 9. 2017
ZPOZ Mesiac úcty k starším
ZPOZ Mesiac úcty k starším
22. 10. 2017
ZPOZ Prijatie jubilantov PREDAJNA
ZPOZ Prijatie jubilantov
na OcÚ - 15. 12. 2017 -
Milan-Gajdos,Margita-Beraxova,
Eva-Kriskova
ZPOZ Uvítanie detí do života
Krajská prehliadka ZPOZ obcí
v Predajnej
27. 04. 2017
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
14.05.2017
ZPOZ sobáš DEMETEROVCI
ZPOZ sobáš DEMETEROVCI
3. 06. 2017
ZPOZ sobáš HORVÁTOVCI
ZPOZ sobáš HORVÁTOVCI
17. 06. 2017
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 02. 12. 2016
ZPOZ Uvítanie detí do života
ZPOZ Uvítanie detí do života
02. 12. 2016
ZPOZ Prijatie jubilantov APRÍL PREDAJNÁ
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 22. 04. 2017
ZPOZ sobáš ŠVANTNEROVCI
ZPOZ sobáš ŠVANTNEROVCI
22. 04. 2017
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 09. 04. 2016
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie deviatakov pri prípežitosti ukončenia štúdia na ZŠ Predajná - 03. 6. 2016
ZPOZ sobáš GORALOVCI
ZPOZ sobáš GORALOVCI
13. 08. 2016
 Sobáš VETRÁKOVCI Predajná
ZPOZ sobáš VETRÁKOVCI
02. 12. 2016
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie deviatakov pri prípežitosti ukončenia štúdia na ZŠ Predajná - 22. 6. 2015

ZPOZ sobáš Marčokovci
ZPOZ sobáš Marčokovci
18. 07. 2015
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 26. 10. 2015
ZPOZ Uvítanie detí do života
ZPOZ Uvítanie detí do života
26. 10. 2015
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
17.05.2015
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 23. 05. 2015
ZPOZ sobáš Kazárovci
ZPOZ sobáš Pažičný
31. 05. 2015
ZPOZ štafeta DUKLA - LIDICE
ZPOZ štafeta DUKLA - LIDICE
12. 06. 2015
ZPOZ sobáš Minarovjechovci
ZPOZ sobáš Minarovjechovci
13. 9. 2013
ZPOZ Uvítanie detí
ZPOZ Uvítanie detí
do života 2014
ZPOZ Uvítanie detí
Prijatie poslancov 2010-2014
starostkou obce
ZPOZ Prijatie jubilantov
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 11. 2014
ZPOZ Uvítanie detí
ZPOZ Uvítanie detí
do života 2012
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
12.05.2013
ZPOZ Uvítanie detí do života
ZPOZ Uvítanie detí do života
13. 9. 2013
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ -
13. 9. 2013
ZPOZ sobáš Lubecký
ZPOZ sobáš Lubecký
6. 10. 2012

ZPOZ sobáš Kazárovci
ZPOZ sobáš Kazárovci
27. 10. 2012
ZPOZ 28.10.2012
ZPOZ 28.10.2012
Mesiac úcty k starším
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 08. 12. 2012
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
13.05.2012
ZPOZ Prijatie žiakov 9.A.
ZPOZ Prijatie žiakov 9.A.
ZDŠ Predajná na OcÚ
28.06.2012
ZPOZ sobáš Barbierikovci
ZPOZ sobáš Barbierikovci
22. 09. 2012
ZPOZ Prijatie jubilantiek
ZPOZ Prijatie jubilantiek
na OcÚ - 22. 09. 2012
ZPOZ Prijatie jubilantov 2011
ZPOZ Prijatie jubilantov
na OcÚ - V./ 2011

ZPOZ Prijatie jubilantov 2011
ZPOZ Prijatie jubilantov
na OcÚ - XII./ 2011
 Strieborný sobáš manželov Vraniakovcov
Strieborný sobáš
manželov Vraniakovcov
na OcÚ - 2. 12. 2011
ZPOZ Prijatie jubilantov 2012
ZPOZ Prijatie jubilantov
na OcÚ - II./ 2012
ZPOZ Svadobný akt
ZPOZ Svadobný akt
ZPOZ Prijatie jubilantov 2010
ZPOZ Prijatie jubilantov
na OcÚ- XII./ 2010
ZPOZ Prijatie jubilantov na OcU 2011
ZPOZ Prijatie jubilantov
na OcÚ - II./ 2011
ZPOZ Uvítanie detí do života 2011
ZPOZ Uvítanie detí
do života 2011
Uvítanie detí do života
ZPOZ
Uvítanie detí
do života
ZPOZ Životné jubileá 2010
ZPOZ Životné jubileá 2010
ZPOZ Uvítanie detí
ZPOZ Uvítanie detí
do života 2010
ZPOZ Mesiac úcty k starším 2010
ZPOZ Mesiac úcty k starším 2010
Minarovjechovci
ZPOZ Minarovjechovci
- životné jubileum
ZPOZ Absolventi ZDŠ Predajná po 45 rokoch
ZPOZ Absolventi ZDŠ Predajná
po 45. rokoch
ZPOZ Mesiac úcty k starším
ZPOZ Mesiac úcty k starším
ZPOZ Deň matiek
ZPOZ Deň matiek
PODUJATIA
2022 - MDD, TURICE, stavanie mája
MDD + TURÍCE + stavanie mája 4. 6. 2022
Detský karneval Predajná
Detský karneval
1. 2. 2020
Otvorenie modernizovanej telocvicne Predajná
Odovzdanie modernizovaných
učební žiakom ZŠ Predajnej
23. 10. 2020
 Starostka obce u prezidenta SR 2017
GUDRÓNY - návšteva - minister životného prostredia - 25. 5. 2021
2019 - Rekonštrukcia telocvične Predajná
2021 - Komunitné centrum Predajná
- slávnostné otvorenie 20. 10. 2021
Predvianočné posedenie v Predajnej
Predvianočné posedenie
6. 12. 2019
Príchod Mikuláša v Predajnej
Príchod Mikuláša
6. 12. 2019
Trojkráľový večer s recitálom Martina Vetráka v Predajnej
3 - kráľový slávnostný recitál
Martina VETRÁKA s klavírnym doprovodom M. Burdovej
6. 1. 2020
Otvorenie modernizovanej telocvicne Predajná
Otvorenie modernizovanej
telocvične v ZŠ Predajnej
31. 1. 2020
Dni obce Predajná
2. - 4. 08. 2019
- Dni obce Predajná
Pietny akt SNP v Predajnej
Pietny akt SNP
pri pamätníku v Predajnej
28. 8. 2019
Lampiónový sprievod v Predajnej
Lampiónový sprievod
v Predajnej 17. 11. 2019
Katarínska zabíjačka v Predajnej
Katarínska zabíjačka
23. 11. 2019
Morena
Morena
12. 4. 2019
Motorkári v Predajnej
Motorkári
12. 5. 2019
Veterány v Predajnej
Veterány
25. 5. 2019
MDD Predajná
MDD v Predajnej
1. 6. 2019
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Detský fašiangový
karneval - 1. 2. 2019-
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Predajniansky obecný bál
22. 2. 2019

Pietny akt oslobodenia obce
pri pamätníku v Predajnej
20. 3. 2019

Medzibrodské divadlo
"JEPPE Z VŔŠKU"
17. 3. 2019
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Koncert Hanka Servická
8. 12. 2018
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Ustanovujúce OZ Predajná pre
volebné obdobie 2019-2022
10. 12. 2018
Vianoce Predajna 2018
Čaro vianoc
14. 12. 2018
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Sviatok Troch Kráľov
6.1. 2019
Dni obce Predajná
3. - 5. 08. 2018
- Dni obce Predajná
Z darov zeme - Predajna
Z darov zeme - súťaž
27. 10. 2018
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Obecná zabíjačka
24. 11. 2018
Obecná zabíjačka Predajna 2018
Príchod Mikuláša
6. 12. 2018

20. 3. 2018 - Pietny akt oslobodenia obce pri pamätníku v Predajnej

28. 3. 2018 -
Vynášanie MORENY
MDD Predajná
MDD v Predajnej 3. 6. 2018
Sutaz v GRILOVANI
21. 07. 2018
- Súťaž v Grilovaní
Mikuláš Predajná
6. 12. 2017
Vianoce Predajna 2017
2017 - Čas radosti veselosti
15. 12. 2017
Detský fašiangový karneval Predajná
3. 2. 2018 - Detský fašiangový
karneval
Predajniansky obecný bál
9. 2. 2018 - Predajniansky
obecný bál
Vedomostný kvíz MUDRE SOVY
Vedomostný kvíz
"MÚDRE SOVY"
v Predajnej 16. 11. 2017
Vystúpenie NÁDEJ z Paríža
Lampiónový sprievod
v Predajnej 17. 11. 2017
Zabijačka Predajná
2017 - Dedinská zabíjačka
25. 11. 2017
Advent Predajná
2017 - Advent
MDD
MDD
"Poďme sa hrať na remeslá"
v Predajnej 3. 6. 2017
Vystúpenie NÁDEJ z Paríža
Vystúpenie NÁDEJ
z Paríža
v Predajnej 11. 7. 2017
Dni obce Predajná
4. 08. - 06. 08. 2017
- Dni obce Predajná
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Krpačovo 19. 8. 2017
Vynášanie MORENY Predajná
7. 4. 2017 -

Vynášanie MORENY
Sviatky jari Predajná
2017 - Sviatky jari
v Predajnej
Zasadnutie SPOD v Predajnej
Zasadnutie Spolku
pre obnovu dediny
v Predajnej 25. 4. 2017
Krst knihy "Keď tvaríme my"
Krst knihy "Keď tvaríme my"
v Predajnej 30. 5. 2017
Maškarný bál Predajná
24. 2. 2017 - Predajniansky
obecný bál
Maškarný bál Predajná
28. 2. 2017 - Pochovanie basy
Maškarný bál Predajná
11. 03. 2017
- Divadelné predstavenie DOS RÁZTOČAN - "BISŤU DEDINA"
Pietny akt
21. 3. 2017 -

Pietny akt kladenia vencov
72. výročie oslobodenia obce
Koncert Mariána Bangu v Predajnej
6. 12. 2016 - Koncert
Mariána Bangu
Čierťaž v Predajnej
6.1. 2017 - Sviatok Troch Kráľov
- vystúpenie folklórnej
skupiny "Cierťaž"
 Starostka obce u prezidenta SR 2017
Starostka obce
u prezidenta SR
- 11. 1. 2017
Detský fašiangový karneval
17. 2. 2017 - Detský fašiangový
karneval
Advent Predajná
2016 - Advent
Mikuláš
6. 12. 2016
- Mikuláš
Aladin Predajna
6. 12. 2016 - Mikuláš
- Aladinova zázračná lampa
Vianočné posedenie - Predajna
09. 12. 2016 - Vianočné posedenie
- Čaro vianočných tradícií
NA SKLE MALOVANE
23. 10. 2016 - NA SKLE
MAĽOVANÉ
KAČACIE HODY PREDAJNÁ
11. 11. 2016 - KAČACIE
HODY
 STACIONÁR NEMECKÁ
12. 11. 2016 - NÁVŠTEVA
STACIONÁRA NEMECKÁ
 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD PREDAJNÁ
17. 11. 2016 - LAMPIÓNOVÝ
SPRIEVOD
Detský karneval
30. 1. 2016 - Detský Fašiangový
karneval
Horehronský Gurmanfest
30. 7. 2016 - Horehronský
Gurmánfest
15. 2. 2014 - Detský karneval
28. 9. 2016 - Koncert
- tanečný orchester Valaská
Posvätenie sochy ANJELA
2. 10. 2016 - Posvätenie sochy
ANJELA
 TOUR ROUTE 66
TOUR ROUTE 66
- 19. 06. 2016
Dni obce Predajná DETI
5. 08. - 07. 08. 2016
- Dni obce Predajná DETI
Dni obce Predajná
5. 08. - 07. 08. 2016
- Dni obce Predajná
Sutaz v GRILOVANI
17. 09. 2016
- Súťaž v Grilovaní
 Starostka obce u prezidenta SR 2016
Starostka obce
u prezidenta SR
- 28. 1. 2016
71 rokov oslobodenia obce Predajná
71.výročie
Oslobodenia obce Predajná
a - 21. 3. 2016
200. výročie JURAJA PEJKU
200. výročie JURAJA PEJKU
- 22. 4. 2016
28. 05. 2016 - MDD
28. 05. 2016 - MDD
Advent Predajná
30. 11. 2015 - Advent
Mikuláš
6. 12. 2015
- Mikuláš

Denný stacionár Nemecká - predstavenie dôchodcom
8. 12. 2015
- Denný stacionár Nemecká
Čierťaž v Predajnej
6.1. 2016 - Sviatok Troch Kráľov
- vystúpenie folklórnej
skupiny "Cierťaž"
Športové odpoludnie
21. 2. 2015 - Športové odpoludnie
30. 05. 2015 - MDD
30. 05. 2015 - MDD
Dni obce Predajná
31. 07. - 03. 08. 2015
- Dni obce Predajná
TOP GIRL a BOY PREDAJNA
16. 11. 2015
TOP GIRL + BOY
Turnaj vo FLORBALE
16. 12. 2014
Turnaj vo FLORBALE
Detský karneval
7. 2. 2015 - Detský karneval
 Sánkárske preteky
Sánkárske preteky
8. februára 2015
Maškarný bál Predajná
13. 2. 2015 - Maškarný bál
Mikuláš
6. 12. 2014
- Mikuláš
Zloženie sľubu starostky obce a poslamcov OZ vo volebnom období 2014-2018
8. 12. 2014 - Zloženie sľubu starostky a poslancov OZ vo volebnom období 2014-2018
Vianočná kapustnica MOJ dôchodcov
11. 12. 2014 - Vianočné posedenie MOJ dôchodcov Predajnej pri kapustnici

13. 12. 2014 - Vianočné športové odpoludnie pre všetky deti
Veľkonočná výstavka Predajna 2014
15. 04. 2014 - Veľkonočná výstavka
Dni obce Predajná
01. 08. - 03. 08. 2014
- Dni obce Predajná - GUĽÁŠ
Dni obce Predajná
01. 08. - 03. 08. 2014
- Dni obce Predajná
Slávnostné prijatie poslancov a členov komisií pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2010-2014
27. 11. 2014 - Slávnostnéukončenia volebného obdobia 2010-2014
poslancov a členov komisií
Starostka obce u prezidenta SR ZMOS - januar 2014
Starostka obce
u prezidenta SR
ZMOS - január 2014
15. 2. 2014 - Detský karneval
15. 2. 2014 - Detský karneval
4. 3. 2014 - Pochovanie basy
21. 2. 2014 - Maškarný bál
4. 3. 2014 - Pochovanie basy
4. 3. 2014 - Pochovanie basy
Potulky turistov 2013
Potulky turistov
v roku 2013
Florbalový turnaj 2013
13. 12. 2013
- Florbalový turnaj
Predvianočné športové dopoludnie 2013
14. 12. 2013
- Predvianočné športové dopoludnie
6. 1. 2014 - Sviatok Troch Kráľov
6. 1. 2014 - Sviatok Troch Kráľov
Dni obce Predajná
02. 08. - 04. 08. 2013
- Dni obce Predajná
Súťaž v lietaní šarkanov
3. 11. 2013
- Súťaž v lietaní šarkanov
Čaro vianočných tradícií 2013
2. 12. 2013
- Čaro vianočných tradícií
Mikuláš
6. 12. 2013
- Mikuláš
12. 2. 2013 - Pochovanie basy
12. 2. 2013 - Pochovanie basy

08. 03. 2013 - MDŽ
- divadlo Ráztočan
s divadelnou hrou ,,ZÁMOČEK,,

16. 03. 2013 - Stolnotenisový
turnaj o pohár starostky obce
MDD 2013
01. 06. 2013 - MDD
03. 08. - 05. 08. 2012 - Dni obce Predajná
03. 08. - 05. 08. 2012
- Dni obce Predajná
 Stretnutie dôchodcov Predajnej s poslankyňou NR SR Magdou Vašáryovou
10. 08. 2012 - stretnutie dôchodcov Predajnej s poslankyňou NR SR
Magdou Vašáryovou
 Vedomostný súboj tried 2012
10. 10. 2012
- Vedomostný súboj tried
Mikuláš 2012
6. 12. 2012
- Mikuláš
21. 2. 2012 - Pochovanie basy
21. 2. 2012 - Pochovanie basy
 Stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový turnaj
31. marec 2012
02. 06. 2012 - MDD
02. 06. 2012 - MDD
22- 24. 06. 2012 - HEĽPA
22- 24. 06. 2012 - HEĽPA -
47. Horehronské dni spevu a tanca
25.12. 2011 - Betlehemci
25.12. 2011 - Betlehemci
15.1. 2012 - Čierťaž
15.1. 2012 - Čierťaž
 Starostka obce u prezidenta SR 2012
Starostka obce
u prezidenta SR
ZMOS - január 2012
 Sánkárske preteky
Sánkárske preteky
21. január 2012
05. 08. - 07. 08. 2011 - Dni obce Predajná
05. 08. - 07. 08. 2011
- Dni obce Predajná
6.11.2011 - Mesiac úcty k starším
06. 11. 2011
- Mesiac úcty k starším
16. 11. 2011 - Vedomostný súboj tried
16. 11. 2011
- Vedomostný súboj tried
6. 12. 2011 Mikuláš
6. 12. 2011
- Mikuláš
3. 12. 2010 - Slávnostný akt ukončenia volebného obdobia 2006-2010
3. 12. 2010 - Slávnostný akt ukončenia volebného obdobia 2006-2010
4. 2. 2011 - Detský karneval
4. 2. 2011 - Detský karneval
4. 3. 2011 - Maškarný bál
4. 3. 2011 - Maškarný bál
14. 04. 2011 - Veľkonočná výstavka
14. 04. 2011 - Veľkonočná výstavka
16. 2. 2010 - Pochovanie basy
16. 2. 2010 - Pochovanie basy
06. 08. 2010 - Dni obce Predajná
06. 08. 2010 - Dni obce Predajná
07. 08. 2010 - Dni obce Predajná
07. 08. 2010 - Dni obce Predajná
Matej Kazár - Majster Európy
Matej Kazár - Majster Európy
31. 12. 2009 - Silvester 2009
31. 12. 2009 - Silvester 2009
6. 1. 2010 - Sviatok Troch Kráľov
6. 1. 2010 - Sviatok Troch Kráľov
29. 1. 2010 - Detský karneval
29. 1. 2010 - Detský karneval
12. 2. 2010 - Maškarný bál
12. 2. 2010 - Maškarný bál
07. 08. 2009 - Dni obce Predajná
07. 08. 2009 - Dni obce Predajná
08. 08. 2009 - Dni obce Predajná
08. 08. 2009 - Dni obce Predajná
23. 08. 2009 - Memoriál SNP - Biatlonový areál Predajná
23. 08. 2009 - Memoriál SNP - Biatlonový areál Predajná
6. 12. 2009 - Mikuláš 2009
6. 12. 2009 - Mikuláš 2009
28. 01. 2006 - Slávnostné odovzdanie čestného občianstva obce Predajna
28. 01. 2006 - Slávnostné odovzdanie čestného občianstva obce Predajna
04. 08. 2007 - Dni obce Predajná
04. 08. 2007 - Dni obce Predajná
05. 08. 2007 - Dni obce Predajná
05. 08. 2007 - Dni obce Predajná
01. 06. 2008 - MDD
01. 06. 2008 - MDD
ŠPORT
14. ročník Okresného zrazu turistov v Predajnej
14. ročník
Okresného Zraz turistov 2014
Športová komisia - sezóna 2017
Športová komisia - sezóna 2017
DHZ - Hry PLAMEN 2018
Turisti - sezóna 2017
Turistický klub
Turistický klub
Športová komisia
Športová komisia
Turisti - záver sezóny 2010
Turisti - záver sezóny 2010
Turisti - sezóna 2012
Turisti - sezóna 2012
HASIČI
Protipovodňový vozík - hasiči Predajná
Protipovodňový vozík
14. 6. 2018
Protipovodňový vozík - hasiči Predajná
Jesenné kolo hry PLAMEŇ
6. 10. 2018
DHZ Okresné protipovodňové cvičenie - Predajná
DHZ - Okresné protipovodňové
cvičenie - 19. 3. 2019
DHZ Okresné protipovodňové cvičenie - Predajná
DHZ - Slávnostné prevzatie
defibrilátora - 13. 12. 2019
DHZ 120. výročie - oslavy
DHZ 130. výročie - oslavy

12. 9. 2015
DHZ - Nove auto
DHZ Slávnostné prevzatie nového auta
od ministra vnútra Roberta Kalináka
16. 11. 2015
DHZO školenie strojníkov
DHZO školenie strojníkov
okres Brezno 9. 4. 2017
Súťaž okrsková
Súťaž okrsková
26. 5. 2018
Hasiči - história
Hasiči - história
Hasiči - súčastnosť
Hasiči - súčastnosť
Požiarne útoky
Požiarne útoky
Súťaž okrsková
Súťaž okrsková
Úspechy hasičov
Úspechy hasičov
DHZ 120. výročie - oslavy
DHZ 120. výročie - oslavy
ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - AKTIVITY
Seniori Predajna - Stretnutie v knižnici
11. 11. 2022 - ZVON MIERU - SPOMIENKA PADLÝCH VO VOJNE
Seniori Predajna - Stretnutie v knižnici
6. 12. 2022 - Mikulášske posedenie seniorov pri kapustnici
Seniori Predajna - Stretnutie v knižnici
28. 12. 2022 - FOLKLÓRNE kresťanské vianoce v obci Michalová
Seniori Predajna - Stretnutie seniorov v Brezne /október - mesiac úcty k starším/
20. 10. 2022 -
Stretnutie seniorov
v okresnom meste Brezno
/október - mesiac úcty k starším/
Seniori Predajna - Prednáška o čipkárstve
3. 11. 2022 - Prednáška o histórii čipkárstva na Horehroní
Seniori Predajna - Návšteva v DD a DSS Hron
7. 11. 2022 - Návšteva
v DD a DSS HRON
Seniori Predajna - Stretnutie v knižnici
8. 11. 2022 - Stretnutie v knižnici
Seniori Predajna - Michalské hody
24. 9. 2022 - Pohronská Polhora - Michalské hody
Seniori Predajna - Výlet do Kežmarku
28. 9. 2022 - Výlet do Kežmarku
Seniori Predajna - Petangový turnaj - 7. 10. 2022
7. 10. 2022 - Petangový turnaj
Seniori Predajna - Posedenie v reštaurácii RELAX pri hudbe
19. 10. 2022 - Posedenie seniorov v reštaurácii RELAX pri hudbe
Seniori Predajna - Liptovská Teplička - 25. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou
31. 7. 2022 - Liptovská Teplička -
25. ročník folklórnych slávností
Pod Kráľovou hoľou
Seniori Predajna - Výlet do Liptovského Jána - 17. 8. 2022
17. 8. 2022 - Výlet
do Liptovského Jána
Seniori Predajna -Výlet do Bojníc - 23. 7. 2022
23. 7. 2022 - Výlet do Bojníc
Seniori Predajna - XX. ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Michalovej
13. 9. 2022 - XX. ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Michalovej
Seniori Predajna - Výlet do Hronského Beňadiku - 6. 7. 2022
6. 7. 2022 - Výlet
do Hronského Beňadiku
Seniori Predajna - 21. ročník Dňa stromu vo Vydrovskej doline - 9. 7. 2022
9. 7. 2022 - 21. ročník Dňa stromu vo Vydrovskej doline
Seniori Predajna - Pohronský Ruskov – návšteva vojenského múzea - 10. 7. 2022
10. 7. 2022 - Pohronský Ruskov – návšteva vojenského múzea
Seniori Predajna - Guľáš na strelnici Šimáň - 18. 7. 2022
18. 7. 2022 - Guľáš na strelnici Šimáň
Seniori Predajna - 5. ročník Okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby - 27. 5. 2022
27. 5. 2022 - 5. ročník Okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy
a vlastnej tvorby
Seniori Predajna - Výlet na hrad SLOVENSKÁ ĽUPČA
7. 6. 2022 - Výlet na hrad
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Seniori Predajna - Letné okresné športové hry seniorov - 8. 6. 2022
8. 6. 2022 - Letné okresné
športové hry seniorov
Seniori Predajna - DJGT vo Zvolene - klasická komédia „Vyhodiť si z kopýtka“ - 29. 6. 2022
29. 6. 2022 - DJGT vo Zvolene
- klasická komédia
„Vyhodiť si z kopýtka“
Seniori Predajna - Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
21. 4. 2022 - Hodnotiaca členská
schôdza a oslava 30. výročia
založenia ZO JDS v Predajnej
Seniori Predajna - V Dennom stacionári v Nemeckej
10. 5. 2022
- Návšteva Jednoty dôchodcov z Predajnej v Dennom stacionári v Nemeckej
Seniori Predajna - DJGT vo Zvolene - klasická veselohra „Ženský zákon“
11. 5. 2022 - DJGT vo Zvolene -
klasická veselohra „Ženský zákon“
Seniori Predajna - HOREHRONSKÝ KOTLÍK
14. 5. 2022 - HOREHRONSKÝ KOTLÍK - 1. ročník súťaže vo varení gulášu medzi ZO JDS okresu Brezno
Seniori Predajna - Zaznel zvon mieru
11. 11. 2021 -
Zaznel zvon mieru - 103 rokov od skončenia 1.svetovej vojny
Seniori Predajna - Okresné zimné športové hry seniorov - 10. 2. 2022
10. 2. 2022 - Okresné zimné
športové hry seniorov
Seniori Predajna - Pietny akt položenia venca pri pomníku padlých - 77. výročie oslobodenia obce Predajnej
21. 3. 2022 - Pietny akt položenia venca pri pomníku padlých - 77. výročie oslobodenia obce Predajnej
Seniori Predajna - DJGT vo Zvolene - satirická komédia „Revízor“
24. 3. 2022 - DJGT vo Zvolene -
satirická komédia „Revízor“
Seniori Predajna - Návšteva Hronského Beňadika
9. 9. 2021 -
Návšteva Hronského Beňadika
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
21. 9. 2021 -
V DIVADLE
VO ZVOLENE
Seniori Predajna - RECITÁCIE - JDS - Polomka
13. 10. 2021 -
RECITÁCIE - Okresnej prehliadky v prednese poézie
a prózy seniorov v Polomke
Seniori Predajna - Výlet Valaská-časť Piesok, Hronec, NBC areál v Osrblí
19. 10. 2021 -
NA VÝLETE Valaská-časť Piesok, Hronec, NBC areál v Osrblí
Seniori Predajna - Turistická vychádzka Dedčkova chata
7. 7. 2021 -
Turistická vychádzka
na Dedečkovu chatu
Seniori Predajna - Výlet do Vígľaša a Modrého kameňa
15. 7. 2021 - Výlet
do Vígľaša a Modrého kameňa
Seniori Predajna - Posedenie pri "guľáši"
16. 8. 2021 - Posedenie pri "guľáši"
Seniori Predajna - Výročná členská schôdza ZO JDS
25. 8. 2021 -
Poznávací výlet do Pohronskej Polhory, na salaš ZBOJSKÁ a do Tisovca
Seniori Predajna - Výlet HOREHRONIE
23. 9. 2020 - DJGT vo ZVOLENE - POLNOČNÁ OMŠA
Seniori Predajna - Tancovačka v „pohostinstve u Jara“ -
23. 9. 2020 - Púť na Staré Hory
Seniori Predajna - SENIORI ZNOVU V OPERE
16. 6. 2021 -
V Štátnej opere v Banskej Bystrici
Seniori Predajna - Výročná členská
21. 6. 2021 - Výročná členská
schôdza ZO JDS
Seniori Predajna - Výlet HOREHRONIE
21. 7. 2020 - Výlet do obce Poniky
Seniori Predajna - Tancovačka v „pohostinstve u Jara“ -
7. 8. 2020 - Posedenie s hudbou - Diskotékai v reštaurácii Relax
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
14. 8. 2020 - Výlet
do ZLATEJ KREMNICE
Seniori Predajna - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej - KOLEDNÍCI
28. 8. 2020 - Výlet do Rajeckej Lesnej
a Čičmian
Seniori Predajna - Výlet HOREHRONIE
28. 2. 2020 - Výročná členská
schôdza ZO JDS
Seniori Predajna - Tancovačka v „pohostinstve u Jara“ -
17. 6. 2020 - V Štátnej opere Banská Bystrica na operete „SLNEČNÁ VDOVA“
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
6. 7. 2020 - Priateľské posedenie
pri guľáši
Seniori Predajna - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej - KOLEDNÍCI
21. 7. 2020 - Výlet do Banskej Bystrice
k Pamätníku SNP
Seniori Predajna - Výlet HOREHRONIE
15. 1. 2020 - Prednáška "JOGA
V DENNOM ŽIVOTE"
Seniori Predajna - Tancovačka v „pohostinstve u Jara“ -
22. 1. 2020 - Seniori a žiaci ZŠ Predajná v zariadení pre seniorov HRON - Dubová
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
7. 2. 2020 - Fašiangové posedenie seniorov
Seniori Predajna - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej - KOLEDNÍCI
21. 2. 2020 - V Štátnej opere Banská Bystrica na operete Gejzu Dusíka HRNČIARSKY BÁL
Seniori Predajna - Výlet HOREHRONIE
30. 10. 2019 - Potulky HOREHRONÍM:
Telgár, Šumiac, Heľpa
Seniori Predajna - Tancovačka v „pohostinstve u Jara“ -
16. 11. 2019 - DISCO
v „pohostinstve u Jara“
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
19. 11. 2019 - DJGT ZVOLEN
"S láskou sa nezahráva"
Seniori Predajna - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej - KOLEDNÍCI
12. 12. 2019 - KOLEDNÍCI -

v stacionári
IMPULZ v Nemeckej
Seniori Predajna - DISCO pre seniorov
27. 9. 2018 - Discotéka pre seniorov
Seniori Predajna - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej
15. 10. 2019 - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej

/október - mesiac úcty k starším/
Seniori Predajna - Výlet do Banskej Štiavnice - KALVARIA
16. 10. 2019 - Výlet
do Banskej Štiavnice
na KALVÁRIU
Seniori Predajna - Stretnutie seniorov v Brezne
17. 10. 2019 - Stretnutie seniorov
v okresnom meste Brezno
/október - mesiac úcty k starším/
Seniori Predajna - Výlet Liptovská Teplička
28. 7. 2019 - Výlet na 24.ročník
folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke
Seniori Predajna - Výlet na ORAVU
21. 8. 2019 - Výlet na ORAVU
Seniori Predajna - Prednáška o bylinkách
2. 9. 2019 -
Prednáška o liečivých bylinkách
Seniori Predajna - Turisti - zraz - Bravacovo
4. 9. 2019 -
19. ročník Turistického
zrazu seniorov na Braväcove
Seniori Predajna - Výlet BYSTRÁ
04. 06. 2019 - Výlet jaskyňa BYSTRÁ
Seniori Predajna - Výlet Čerín, Mičinske travertíny, Podkonice
26. 06. 2019
- Výlet Čeríne, Mičinske travertíny, Podkonice.
Seniori Predajna - Letné športové hry seniorov
10. 07. 2019 - Výlet KYSUCE
Seniori Predajna - Letné športové hry seniorov
19. 07. 2019 - Posedenie pri guľáši
Seniori Predajna - OZSHS
25. 3. 2019 - DJGT ZVOLEN
"Čertice"
Seniori Predajna - OZSHS
28. 3. 2019 - Spoločná krížová cesta
DS Nemecká
Seniori Predajna - Štátna opera v Banskej Bystrici - CARMEN
14. 5. 2019 - V štátnej opere v Banskej Bystrici - CARMEN
Seniori Predajna - Letné športové hry seniorov
22. 05. 2019 - Letné športové hry
seniorov
Seniori Predajna - OZSHS
16. 2. 2019 - Okresné zimné
športové hry seniorov v Hronci
Seniori Predajna - Fašiangové posedenie
27. 2. 2019 - Fašiangové
posedenie seniorov
Seniori Predajna - Fašiangové posedenie
20. 3. 2019 - Stretnutie ZO JDS
vo Zvolene
Seniori Predajna - Fašiangové posedenie
21. 3. 2019 - Seniori recitujú
Seniori Predajna - Beseda - Spomienky - 3. 12. 2018
3. 12. 2018 - Beseda
"Spomienky"
Seniori Predajna - Divadlo JGT Zvolen
24. 1. 2019 - V divadle JGT
vo Zvolene
Seniori Predajna - Vyrocne clenska schodza
25. 1. 2019 - ZO JDS PREDAJNÁ - Výročná členská schôdza
Seniori Predajna - Beseda - Spomienky
7. 2. 2019 - Beseda
"Spomienky"
Seniori Predajna - ZDRAVIE - prednáška - 9. 10. 2018
09. 10. 2018 - ZDRAVIE
- prednáška
Seniori Predajna - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej - 16. 10. 2018
16. 10. 2018 - Návšteva - stacionár IMPULZ v Nemeckej
Seniori Predajna - Deň červených makov - 11. 11. 2018
11. 11. 2018 - Deň červených makov
Seniori Predajna - V divadle JGT - 12. 11. 2018
12. 11. 2018 - V
divadle JGT
vo Zvolene
Seniori Predajna - XVIII. ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Podbrezovej - 5. 9. 2018
29. 8. 2018 - Kladenie venca
k pamätníku SNP v Predajnej
Seniori Predajna - XVIII. ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Podbrezovej - 5. 9. 2018
5. 9. 2018 - XVIII. ročník Okresného turistického zrazu seniorov
v Podbrezovej
Seniori Predajna - Tancovačka v „pohostinstve u Jara“ - 6. 9. 2018
6. 9. 2018 - Tancovačka
v „pohostinstve u Jara“
Seniori Predajna - Výlet do Banskej Štiavnice - 13. 9. 2018
13. 9. 2018 - Výlet
do Banskej Štiavnice
Seniori Predajna - Návšteva Košíc
20. 6. 2018 - Návšteva
KOŠÍC
Seniori Predajna - Výlet na Pieniny a splav Dunajca - 25. 7. 2018
12. 7. 2018 -
Posedenie a guľáš
na strelnici Šimáň
Seniori Predajna - Výlet na Pieniny a splav Dunajca - 25. 7. 2018
25. 7. 2018 -
Výlet na Pieniny
a splav Dunajca
Seniori Predajna - Výlet do Zvolena - 15. 8. 2018
15. 8. 2018 -
Výlet do Zvolena
Seniori Predajna - Okresné športové hry seniorov
22. 5. 2018 - Okresné športové hry seniorov
/okres Brezno/
v Michalovej
Seniori Predajna - Návšteva v DD a DSS HRON – DUBOVÁ
30. 5. 2018 - Návšteva v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON – DUBOVÁ
Seniori Predajna - Krajské športové hry seniorov v Brezne - 11. 6. 2018
11. 6. 2018 -
Krajské športové hry seniorov v Brezne
Seniori Predajna - Návšteva Ružomberka
14. 6. 2018 - Návšteva Ružomberka
a stretnutie s minulosťou

17. 3. 2018 - Muzikál
SVÄTÝ MARTIN z Valaskej

21. 3. 2018 - SENIORI RECITUJÚ
Seniori Predajna - Výlet - Ľubietová
18. 4. 2018 -
Výlet do obce Ľubietová (exkurzia)
Seniori Predajna - Divadla JGT vo Zvolene
27. 4. 2018 -
DJGT Zvolen - komédia "SLIEPKA"
Seniori Predajna - 2018 - Zimné športové hry
17. 2. 2018 - Zimné športové hry

seniorov
Seniori Predajna - Divadla JGT vo Zvolene
21. 2. 2018 -
Divadla JGT vo Zvolene.
čierna komédia „DREXLEROVCI“

8. 3. 2018 - Seniori na výlete
Múzeum ŽP, Vysoká pec Tri vody,

penzión GROŠ

15. 3. 2018 - Návšteva v Dennom stacionári v Nemeckej - "Spievalo sa"
Seniori Predajna - šport
16. 8. 2017 - Výlet - ORAVSKÁ PRIEHRADA a ŠPANIA DOLINA
Seniori Predajna - Prednáška o pútnickom mieste MEDŽUGORIE
22. 8. 2017 - Prednáška o pútnickom mieste MEDŽUGORIE v Dennom stacionári v Nemeckej
Seniori Predajna - ZO Jednota dôchodcov Slovenska PREDAJNÁ - hodnotiaca členská schôdza - 16. 1. 2018
16. 1. 2018 - ZO Jednota dôchodcov Slovenska PREDAJNÁ - hodnotiaca členská schôdza
Seniori Predajna - Prednáška spomienky na históriu obce "MY, ODCHOVANÍ V KUCHYNIACH..." našej rodáčky pani Ruženky Huťovej
23. 1. 2018 - Prednáška spomienky na históriu obce "MY, ODCHOVANÍ V KUCHYNIACH..." našej rodáčky pani Ruženky Huťovej
Výlet v OSRBLÍ
26. 5. 2017 - Výlet v OSRBLÍ
Seniori Predajna - šport
23. 6. 2017 - Športovo – zábavný deň
v športovom areáli pri futbalovom ihrisku v Predajnej
Výlet - OCHTINSKÁ aragonitová jaskyňa a kaštieľ BETLIAR
6. 7. 2017 - Výlet - OCHTINSKÁ aragonitová jaskyňa a kaštieľ BETLIAR
Seniori Predajna - Opekačka 2017
17. 7. 2017 - Opekačka
na „Strelnici Šimáň“
Exkurzia "Malá vodná elektráreň Predajná"
Exkurzia "Malá vodná
elektráreň v obci Predajná"
 Popoludnie so spisovateľkou
27. 1. 2017 - Popoludnie so spisovateľkou
- Mgr. Eva Hančáková v Predajnej -
Návšteva DJGT
3. 2. 2017 - Návšteva DJGT

- Komédia Ray Cooneyho
"Lekárske tajomstvo"
Túra k vodopádom PREDAJNA
29. 4. 2017 -
Túra
k Predajnianskym vodopádom