Obec PREDAJNÁ - História
vyhľadávanie 
Domáca stránka

História


Významní rodáci
Významní rodáci

Beta Poničanová

Beta Poničanová

Narodila sa 26. 09. 1908 v rodine predajnianskeho notára Vojtecha Kindernaya, bývajúceho i úradujúceho v podnájme v dome na námestí, pod názvom „U Bellov“, významná slovenská herečka, členka Činohry SND v BA, pani Beta Poničanová, rodená Kindernayová. Na doskách tohto divadla stvárnila nejednu postavu ženy. Jej príchod do činoherného súboru sa stal prínosom, lebo do javiskovej reči vniesla mäkko znejúcu ľubozvučnosť spisovnej výslovnosti slovenského jazyka. Naším občanom sa v duchu zachovala spomienka na jej vysokú štíhlu postavu s pekne modelovanou hlavou, ktorú zvýrazňoval jednoduchý hladký účes. No i tým, ktorí sa s ňou priamo nestretli, ostala v pamäti z filmového plátna či televíznej obrazovky. Hrala vo filme Vlčie diery, alebo televíznych inscenáciách Ženského zákona či Kuba. B. Poničanová Bola i nositeľkou popredného štátneho vyznamenania Zaslúžilá umelkyňa.


Juraj Pejko

Juraj Pejko Básnik, folklórista, ľudovovýchovný pracovník a advokát Juraj Pejko sa narodil v Predajnej 25. apríla 1816 ako syn mlynára. Základné vzdelanie získal v rodisku, jednako Jasení a v Dubovej. Školské roky mu pokračovali na Gymnáziu v Brezne potom v Kremnici, Banskej Bystrici a v Levoči. V r. 1934 odchádza na univerzitu do Pešti. Zomrel mu otec a on sa musel vrátiť a starať sa o mlyn. V r. 1837 sa vydal na tovarišskú vandrovku a vtedy začína písať básne o láske k deťom a dievčaťu. Potom odišiel do Bratislavy dokončiť univerzitu a keď robil právnické skúšky zomrela mu matka. V r. 1846 vydal zbierku básní „Sklad rozličných spevou“.
Najznámejšia pieseň J. Pejku PREDANSKÉ HODINY (Trenčianske hodiny).
Zomrel 10. apríla 1893. Na jeho hrobe je napísaný prostý nápis: J. Pejko, básnik. Do archívu Matice slovenskej prišla v r.1937 zásielka 243 rukopisných básní J. Pejku, ktoré zachoval Alois Lhoták z Predajnej a teraz sú uschované v archíve Matice Slovenskej.
Ďalšie foto

Beta Poničanová_08 Beta Poničanová_09 Predajna - história_miestna časť Burgondia – ľudová architektúra Predajna - história_starý pivovar

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: 258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu . [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]