Obec PREDAJNÁ - Kultúra, ZPOZ
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Kultúra, ZPOZ


Plán podujatí na rok 2015
Plán kultúrno - športvoných podujatí v Predajnej na rok 2015-2016

  Január
  - 6.1. Sviatok Troch kráľov – kultúrne vystúpenie kresťanského zboru z Heľpy
  - Športové popoludnie pre deti z MŠ

  Február
  - 7.2. Detský karneval v SD
  - Medzinárodné majstrovstvá SR a ČS v zimnom btriatlone a 2. Kolo slovenského pohára v zimnom triatlone
  - 13.2. - 15. Ročník maškarného bálu
  - „už sa Fanšiang kráti“ – pochovávanie basy
  - Popoludnie pre deti ZŠ – športové hry
  - Sánkárske preteky

  Marec
  - Divadlo z Medzibrodu – SD
  - Predveľkonočné popoludní spojené s vítaním jari – maľovanie kraslíc, kultúrny program
  - Stolnotenisový turnaj o „Pohár starostky obce“ k výročiu oslobodenia obce
  - Mesiac knihy – Juraj Sarvaš – poézia
  - Návšteva opery alebo divadla

  Apríl
  - Spomienkový večer na našich rodákov Juraja Pejku a Betu Poničanovú
  - Návšteva opery v BB
  - Otvorenie letnej turistickej sezóny
  - Súťaž vo florbale
  - „Maratón žien v AEROBICU“
  - Návšteva výstavy kvetena BB
  - Beseda – výmena skseností s pestovaním v záhrade

  Máj
  - „Deň matiek“ – slávnostné odpoludnie pre matky v SD s kultúrnym programom
  - Prednáška „Starajme sa o zdravie“
  - 9.5. - 5. Ročník streleckého štvorboja – verejné preteky
  - 16.5. Majstrovstvá okresu – poľovnícke preteky (biatlonový klub)
  - Hviezdicový výstup na Hrb

  Jún
  - Deň detí – rozprávkový les
  - Súťaž Miss dievča Predajnej – dievčatá od 10 – 15 rokov
  - Výlet do Bystrianskej jaskyne
  - 20.6. Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev
  - Túra „ Štiavnické vrchy“

  Júl
  - Kpanie na kúpalisku v BB
  - Opekačka v prírode spojená s prednáškou Mudr. Haničinovej

  August
  - 31. 7. – 2.8. Dni obce Predajná
  - 130. Výročie založenia hasičského zboru
  - Súťaž o najsilnejšiu ženu a muža
  - Výstup na Rysy
  - Turistická túra na „Predajnianske slatiny“
  - Pomoc pri organizovaní Dní obce – MOJDS

  September
  - Súťaž pre mládež „Ukáž čo vieš“
  - Turistická túra pre deti s rodičmi pojená s opekačkou
  - 12.-13.9. Majstrovstvá SR Wiessmanov pohár v letnom biatlone
  - 26.9. - 4. Ročník verejných pretekov v streľbe z historických zbraní vestern
  - Stolnotenisový turnaj „Memorial Martina Dudu“
  - Návšteva pamäňtníka v Nemeckej
  - Turistický výlet „Poľské Tatry“

  Október
  - „Mesiac úcty k starčím“ nedeľné popoludnie pre seniorov
  - Kačacie hody v Hronci
  - Šarkaniáda – púšťanie šarkanou
  - Výstup na Ďumbier
  - 34. Ročník „Memoriál hrdinou SNP v letnom biatlone“

  November
  - Návšteva divadla vo Zvolene
  - Predvianočné športové popoludnie pre deti MŠ a ZŠ
  - Jesenný výstup na Hrb
  - Ukážka pečnia vianočného pečiva v SD

  December
  - Vítanie Mikuláša
  - Zdobenie perníčkov, pečenie oblátok
  - Vianočný turnaj vo florbale „O pohár starostk& obce“
  - Predvianočné posedenie pri kapustnici
Ďalšie foto

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]