Obec PREDAJNÁ - Maškarný bál 2014
vyhľadávanie 

Maškarný bál 2014

Maškarný bál 2014

Ďalšie foto z Pochovania basy

2014_02_21_Maskarny_bal_001 2014_02_21_Maskarny_bal_002 2014_02_21_Maskarny_bal_003 2014_02_21_Maskarny_bal_004 2014_02_21_Maskarny_bal_005 2014_02_21_Maskarny_bal_006 2014_02_21_Maskarny_bal_007 2014_02_21_Maskarny_bal_008 2014_02_21_Maskarny_bal_009 2014_02_21_Maskarny_bal_010 2014_02_21_Maskarny_bal_011 2014_02_21_Maskarny_bal_012 2014_02_21_Maskarny_bal_013 2014_02_21_Maskarny_bal_014 2014_02_21_Maskarny_bal_015 2014_02_21_Maskarny_bal_016 2014_02_21_Maskarny_bal_017 2014_02_21_Maskarny_bal_018 2014_02_21_Maskarny_bal_019 2014_02_21_Maskarny_bal_020 2014_02_21_Maskarny_bal_021

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ... [čítaj viac]
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[11/05/2019]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/22/2019]
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]