Obec PREDAJNÁ - Obecná knižnica
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Obecná knižnica

V budove SD je umiestnená obecná knižnica, ktorej dlhoročnou vedúcou je Margita Fľašková. Knižnica má 55 rokov, vystriedali sa v nej niekoľkí knihovníci, okrem iných p. Lauková, p. Kuna, p. Nezbeda, p. Germová.

Terajšia knihovníčka p. Margita Flašková je fo funkcii knihovníčky od roku 1976, čiže 32 rokov. Za tieto roky vymenila 69 200 kníh. V roku 2007 bolo v našej knižnici 4 020 kníh, z toho pre deti do 14 rokov 1 418 a pre dospelých 2 602.
Výmena a požičiavanie kníh sa koná pravidelne každý utorok a piatok v čase od 17:30 do 19:00 hod.
Nákup kníh do obecnej knižnice sa prevádza cez Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a obce Predajná. Finančné prostriedky za knihy uhrádza obec, ako i odmenu knihovníčke.
Obecná knižnica má schválený obecným zastupiteľstvom štatút a výpožičný poriadok.

Ďalšie foto

Predajná - Spoločenský dom_knižnica_04 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_05 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_07 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_08

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Kačacie hody - 8. 11. 2019
Kačacie hody 2019
[11/05/2019]
Pozývame Vás stráviť večer v rytme country s dobrou kačacou večerou a super spoločnosťou od 18.00 hod. v sále SD v Predajnej [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[11/05/2019]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/22/2019]
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]