Obec PREDAJNÁ - Obecné zastupiteľstvo
vyhľadávanie 

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej


Poslanci + Komisie
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Predajná - volebné obdobie 2019 - 2022
+ určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná
v zmysle Uznesenia č. 30/2019 zo dňa 25.4.2019


  1. Ján ČREP
  2. Petra HAZUCHOVÁ
  3. Ing. Jana KOHÚTOVÁ
  4. Dezider SMITKA
  5. Marta VESELOVSKÁ
  6. Martin BUKOVEC
  7. Evka POCKLANOVÁ
  8. Ľuboš OFÚKANÝ
  9. Anežka BÚDOVÁ


  JÁN ČREP

  Bydlisko: Podhrádok 454, Predajná
  Telefón: 0949 746 898
  Pracovný obvod: ulica Podhrádok, bytovky pod Kalváriou
  Email: crep.ozpredajna@gmail.com


  PETRA HAZUCHOVÁ

  Bydlisko: Zabečov 168, Predajná
  Telefón: 0918 166 178
  Pracovný obvod: ulica Podhrádok
  Email: hazuchova.ozpredajna@gmail.com


  ING. JANA KOHÚTOVÁ

  Bydlisko: Zabečov 182, Predajná
  Telefón:L 0908 900 433
  Pracovný obvod: ulica Zabečov
  Email: kohutova.ozpredajna@gmail.com


  DEZIDER SMITKA

  Bydlisko: Farská 48, Predajná
  Telefón: 0949 275 882
  Pracovný obvod: ulica Farská, Borgondia
  Email: smitka.ozpredajna@gmail.com


  MARTA VESELOVSKÁ

  Bydlisko: Bečov 122, Predajná
  Telefón: 0903 379 643
  Pracovný obvod: ulica Bečov
  Email: veselovska.ozpredajna@gmail.com

  MARTIN BUKOVEC

  Bydlisko: Zábrežná 202, Predajná
  Telefón: 0905 833 858
  Pracovný obvod: ulica Školská, Zábrežná
  Email: bukovec.ozpredajna@gmail.com


  EVKA POCKLANOVÁ

  Bydlisko: Kalvárska 230, Predajná
  Telefón: 0904 577 091
  Pracovný obvod: ulica Kalvárska
  Email: pocklanova.ozpredajna@gmail.com


  ĽUBOŠ OFÚKANÝ

  Bydlisko: Kramlište 299, Predajná
  Telefón: 0940 874 423
  Pracovný obvod: časť Kramlište
  Email: ofukany.ozpredajna@gmail.com


  ANEŽKA BÚDOVÁ

  Bydlisko: Farská 29, Predajná
  Telefón: 0902 298 291
  Pracovný obvod: ulica Farská, Borgondia
  Email: budova.ozpredajna@gmail.com


  Komisie Obecného zastupiteľstva Predajná vo volebnom období 2019-2022


  KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU:
  Predseda – Ofúkaný Ľuboš
  Členovia - Hazuchová Petra, Smitka Dezider

  KOMISIA NA PREŠETRENIE STAŹNOSTÍ OBCE V ZMYSLE SMERNICE OBCE
  Predseda – Ing. Kohútová Jana
  Členovia – Veselovská Marta, Črep Ján

  FINANČNÁ KOMISIA
  Predseda - Ing. Kohútová Jana
  Členovia - Mamojková Eva, Veselovská Marta

  KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÁHO PORIADKU
  Predseda – Veselovská Marta
  Členovia – Ofúkaný Ľuboš, Pocklanová Viera

  KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY
  Predseda – Bukovec Martin
  Členovia – Ing. Srnka Milan, Ing. Štefek Peter, Ing. Kohút Stanislav, Pikula Milan, Ing. Šagát Peter

  KOMISIA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
  Predseda – Pocklanová Eva
  Členovia – Šulková Božena, Dudová Marta, Miklošová Anna, Ofúkaný Ľuboš, Beraksová Miroslava, Mgr. Gettingerová Ľubica

  ŠPORTOVÁ KOMISIA
  Predseda – Dezider Smitka
  Členovia - Ján Črep, Medveďová Eva

  KOMISIA SOCIÁLNO – ZDRAVOTNÁ
  Predseda – Búdová Anežka
  Členovia – Mgr. Liptaiová Renata, Makkiová Slávka, Košíková Anna