Obec PREDAJNÁ - Obecné zastupiteľstvo
vyhľadávanie 

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej


Zasadnutia OZ
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Predajnej na rok 2022

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude zasadať v roku 2022 v nasledujúcich termínoch:

27. 01. 2022 - ! ZMENA termínu na 24. 02. 2022 - (OZ zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.)

30. 03. 2022 - ! ZMENA termínu na 17. 03. 2022

26. 05. 2022

30. 06. 2022

28. 09. 2022

10. 11. 2022

15. 12. 2022

Dňom konania zasadnutia OZ je : štvrtok

Začiatok zasadnutia OZ : 17.00 hod. (letné mesiace) / 16.00 hod. (zimné mesiace)
Zasadnutie je v budove obecného úradu v kancelárii starostky obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prípade nepredvídaných udalostí je možné posunúť podľa potreby.
Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ Predajná dňa 15. 12. 2021
uznesením č. 263/2021.

ZÁPISNICE a UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Predajná
Show details for Rokovací poriadokRokovací poriadok
Show details for 2022-12-152022-12-15
Show details for 2022-11-222022-11-22
Show details for 2022-10-272022-10-27
Show details for 2022-10-112022-10-11
Show details for 2022-09-282022-09-28
Show details for 2022-08-252022-08-25
Show details for 2022-07-252022-07-25
Show details for 2022-07-052022-07-05
Show details for 2022-06-232022-06-23
Show details for 2022-05-262022-05-26
Show details for 2022-03-172022-03-17
Show details for 2021-12-152021-12-15
Show details for 2021-09-302021-09-30
Show details for 2021-08-252021-08-25
Show details for 2021-07-262021-07-26
Show details for 2021-06-172021-06-17
Show details for 2021-05-062021-05-06
Show details for 2021-02-252021-02-25
Show details for 2020-12-312020-12-31
Show details for 2020-10-122020-10-12
Show details for 2020-09-032020-09-03
Show details for 2020-06-252020-06-25
Show details for 2020-05-212020-05-21
Show details for 2020-01-302020-01-30
Show details for 2019-12-122019-12-12
Show details for 2019-10-242019-10-24
Show details for 2019-08-142019-08-14
Show details for 2019-07-252019-07-25
Show details for 2019-06-132019-06-13
Show details for 2019-05-302019-05-30
Show details for 2019-04-252019-04-25
Show details for 2019-03-272019-03-27
Show details for 2019-03-072019-03-07
Show details for 2018-11-222018-11-22
Show details for 2018-10-252018-10-25
Hide details for 2018-09-132018-09-13
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 13. septembra 2018 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 119 kB
Show details for 2018-06-252018-06-25
Show details for 2018-05-172018-05-17
Show details for 2018-05-122018-05-12
Show details for 2018-03-222018-03-22